Kurumsal Mimari, İş Süreçleri veya Değişim Planlama projelerinde başarının yolu kritik süreçlerle ilgili doğru kararlar alma ve kazanımları kurumiçi ve paydaşlar arasında başarıyla yaygınlaştırma yeteneğinden geçer.

 • Kurumsal Zeka Uygulamaları – Bu tip uygulamalarda geliştirilen modeller, akış diyagramları ve kritik başarı faktörlerini ölçümleyen kontrol panelleri birer karar destek aracı olarak kullanılır.
 • What-if Analizleri – Bu tip uygulamalarda geliştirilen modeller, değişikliklerin etkisini görmek ve analiz etmek amacıyla kullanılır. Olası bir değişikliğin yaratağı risk, maliyet ve karmaşıklığın ölçümlenmesi esastır.

Kurumsal zeka uygulamaları, iş planlarının yönetilmesi hedefiyle oluşturulmuş kilit konumda karar destek sistemleridir. Oluşturulan raporlar kendi başlarına birer nihai sonuç değildir, ancak planlanan değişiklikle ilgili durumu, gelişimi, sorunları ve düzeltici faaliyetleri izlemeye yarar. Değişimin etkisini gözlemleme ve kurum içinde yaygınlaştırmaya yardımcı olur. Bu uygulamalarda geleneksel iş zekası uygulama tekniklerinden faydalanarak verileri çok boyutlu analiz etmek mümkündür.

 • Kontrol Panelleri – Kurum genelinde büyük resim nedir?
 • Crosstab/Pivot Tabloları – Süreç verilerinin birbirleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ne şekildedir?
 • Yatay/Dikey Görünümler – Süreçlerin yatay organizasyonu ve genelden detaya inen dikey kırılımları ne şekildedir?
 • Veri Depoları – Zaman içinde yönelimler nasıl değişiyor?

Tipik Örnekler

 • Kurgulanan mimarinin sağlıklı olup olmadığını ve yürürlükte olan kritik süreçleri gösteren bir skor kartı
 • Anahtar iş süreçlerinin hangi organizasyonel birim tarafından desteklendiğini gösteren bir pivot tablosu
 • Yapılacak değişikliğin ilgili süreçler, organizasyonel birimler, lokasyonlar ve uygulamalarla olan bağlantısını ve etkileşimini gösteren genelden detaya doğru kırılımlanan bir süreç modeli
 • Mimarinin varolan durumu ile hedeflenen durumunu karşılaştıran bir kontrol paneli

What if'Analizleri ise kullanıcıların temel model üzerindeki değişikliklerin etkisini anlamalarına yardımcı olur. Bu analizler ile istenen sonucu tahmin etmek amacıyla değişimin kurumun kalanı üzerindeki etkisi hakkında detaylı sorular sorulabilir. Çeşitli senaryoları model üzerinde çalıştırarak etkiler gözlemlenebilir, kazanımlar karşılaştırılabilir.

Tipik Örnekler

 • Değişimin şirketin geri kalanı üzerindeki etkisini tanımlama – kim ve ne etkileniyor, riskler nedir?
 • İş süreçleri üzerindeki düzenleyici değişiklikleri gözden geçirme – etkinin maliyeti nedir?
 • Modeli eniyileme – Sorunu çözmek, maliyeti ve karmaşıklığı minimize etmek için kaynaklar ne şekilde kullanılmalıdır?

Casewise Communicator, Kurumsal Süreç ve Kurumsal Mimari projelerinizin dahili ve harici taraflarının geniş çaplı iletişimini destekleyecek imkanlar sağlar.

Eğer kimse bilmeyecekse Kurumsal Mimari neye yarar?

Kurumsal mimari, şirketiniz genelinde paylaşılmalı, tüketilmeli ve hareket ettirilmelidir. Kurumsal mimari, ‘Shelf-ware (kullanıma hazır yazılım) yada 'IT bölümünde çalışan bir personelin, bir yıldır üzerinde çalıştığı gizli bir proje’ anlamına gelmemektedir.

Maalesef, çoğunlukla, Kurumsal Mimari bir çok şirkette hayal dünyası olarak görülmektedir. Casewise Communicator, bilgiyi anlamlı bir formatta sağlayarak bu hayal dünyasını ortadan kaldırır.

Casewise Communicator ile kurumlar, faaliyetlerinin temel görüşlerini farklı dahili ve harici ortaklar ile hızlı ve kolayca paylaşabilir, bilgi ve anlayışın transferini kolaylaştırabilir.

Casewise Communicator şu formatlarda yayınlama ve raporlama yapma imkanı sunar.

 • Microsoft® Word, PowerPoint and Excel
 • HTML
 • XML

Kurumlar genel olarak şu nedenlerle iletişim kurarlar:

 • Model Navigasyon – modeller kurumu hem grafiksel hem de metin olarak tanımlamak için kullanılır
 • Doküman yaratma – Dokümanların paylaşılmayı gerektiren önemli kaynaklar olması durumunda

Bu domainlerin amacı temelde farklıdır ve her iki kategoriden de iletişim olarak bahsedebiliriz.

Model navigasyon, çok farklı amaçlar için kullanılır ve doğası gereği çoğunlukla gevşektir ve birkaç yolla değerlendirilir. Model görünümleri, Business Process Modeling Notation (BPMN) gibi endüstri standartı kayıtlar içinde inşa edilmiş ve bir ortak için çok önemli anlama sahip olabilir.

Doküman yaratma, genellikle teslim edilendir. Dokümanlar genellikle sözleşmeli teslimatlardır ve iletişimin birden fazla resmi formunu alırlar. Genellikle dokümanlar hem yapısal hem de stil olarak standartları/gereksinimleri karşılarlar. Bu gibi standartlar dahili gruplar, müşteriler, hükümet ve endüstri kuruluşları tarafından gelebilir.

Casewise Modeler, Casewise ürün ailesinin odağında yer alan, kullanımı kolay görsel modelleme aracıdır.

Kurumsal süreçler, bilgi teknolojisi mimarisi ve veri modellemeyi , dinamik nesneler ile birlikte bağlayarak roller, süreçler, uygulamalar ve teknolojiler arasındaki ilişkiyi anlama imkanı verir. Bu çok boyutlu görüntü arasında kullanıcılar değişimin etkisini görebilir, verimsizlikleri bulup elimine edebilir, en iyi uygulamaları tanımlayıp uygulayabilir ve bir kurumu gerçek anlamda destekleyen bilgi teknolojileri çözümlerini uygulayabilir.

Bir kurumu anlamanın en etkili yolu, onu bir araya getiren bileşenlerine ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl biraraya geldiğini göstermektir. Casewise Modeler'ın modellemeye yönelik olan nesne yaklaşımı kullanıcılara bunu yapabilme olanağı sağlar. Araç, kullanıcılara mantıksal nesne türleri tanımlama imkanı sağlayarak süreçleri kolay anlama ortamı sunar. Dahası kullanıcılar, 'kritik başarı faktörleri'nden 'ürün markası'na kadar bir modelleme belirticinin gerektirdiği herhangi bir bileşeni sunabilmek için özel nesne türleri oluşturabilir.

Artan kurumsal ve düzenleyici uyum, en iyi uygulama ve etkin bilgi teknolojileri yönetimi ihtiyacı, kurumsal modellemeyi çoklu projeler için kaçınılmaz bir odak ve bilgi tabanı haline getirmiştir. İş ve bilgi teknolojileri ortak çalışmalarında çoklu disiplinli takımların modelleme ihtiyaçlarını karşılamak için esnek, ölçülebilir, kullanımı-kolay, ayrıcalıklı ve güçlü çözümlere ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın çözümü Casewise'ın tüm dünya tarafından benimsenmiş modelleme yazılımı olan Casewise Modeler'dır. Casewise Modeler, Oracle ve MS-SQL gibi var olan veritabanı platformlarınızda paylaşılan ve esnek bilgi depolama ortamı sağlar.

Casewise Modeler ile, iş ve bilgi teknolojileri profesyonelleri, verimsizlikleri bulup elemeye ve iş hedeflerine ulaşmak için uygun süreçleri hayata geçirmeye yardımcı olarak uçtan-uca iş süreçlerini hızla planlayabilir, analiz edebilir ve benzetim gerçekleştirebilirler.

Açık Görsel Modelleme

Bir kurumu anlamanın en etkili yolu, onu bir araya getiren bileşenlerine ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl biraraya geldiğini göstermektir. Casewise Modeler'ın modellemeye yönelik olan nesne yaklaşımı kullanıcılara bunu yapma imkanı verir. Kullanıcılara seçilmiş mantıksal nesne türleri sağlayarak durumu kolay anlama ortamı sunar.

Casewise Modeler, tam bir esneklik sağlar. Böylece şirketin bütün boyutlarıyla modelleme imkanına sahip olunur. Bu esneklik, proje takımlarına, insanlar, süreçler ve teknolojiler arasındaki temel ilişkileri açıklayan modeller inşa etmelerine olanak sağlar. Kullanıcılar, şirketin farklı boyutlarını yakalarken kendi modelleme hedeflerine yönelik özel yapı taşlarını da nesneler olarak tanımlayabilirler. Modelleme nesnelerinde depolanan bilginin türü istenen şekilde düzenlenebilir, değişiklikleri yönetip uygularken gerek duyulan bütün bilgiler kurgulanabilir, analiz etme, raporlama ve yayma imkanına sahip olunabilir.

pdf indir

İş dinamikleri sürekli değişmekte. Büyük verinin yarattığı global rekabet şartlarında kurumlar etkinliği artırmak ve değişim pratiklerinde sürekliliği sağlamak zorundalar. Eğer karmaşık bir kurumsal yapıya sahipseniz ancak belirlediğiniz sorun ve fırsatların yaratacağı etkiyi moleküler seviyede çözümleme imkanınız yoksa yapacağınız düzenlemeler riskli sonuçlar doğurabilir. Artık kurumsal mimaride evrim zamanı. İşgücünüzün sahip olduğu operasyonel uzmanlık ve duygusal zeka kapasitesini harekete geçirin.

En değerli bilgi kaynağınız işgücünüz

Web ortamında sunduğu yalın ve düzenli yapısıyla evolve kurumsal mimari bileşenlerinin tasarımı ve yeniden düzenlenmesinde temel bilgi kaynağı olarak operasyonel iş birimlerinden yararlanır. Çalışanların uzmanlık ve
duygusal zeka yeteneklerini iş zekası ile birleştirerek süreç verimini en üst seviyeye çıkarır ve olası sorunları önceden giderme yöntemini önceleyen bir çalışma biçimi sunar.

Kurumiçi paylaşım ve katılımı teşvik ederek geliştirin

Kurumlarda operasyonel iş birimleri ile fonksiyonel departmanlar arasında bilgi paylaşımı ve alışverişi gerek teknolojik gerekse kültürel sebeplerle zorlaşabilmekte. Evolve bu tür kısıtlamaları ortadan kaldırarak birbirinden kopuk bilgi yığınlarını tümleştirir. Görüş alışverişi, yorum iletme, anket vb. olanaklar ile kurumiçi ortak çalışma ortamını zenginleştirerek işgücünün bilinçlenme ve eğitimini kolaylaştırır.

evolve özellikler

Kazanımlar:

 • Sosyal teknolojilerle kurumiçi paylaşım ve katılım
 • Kurumsal zeka yönetim paneli ile reaktiften proaktif yönetime geçiş
 • Zenginleştirilmiş kontrol ve denetim mekanizmaları

Paylaşım ve kontrol mekanizmalarını dengeleyin

Evolve sosyal paylaşımın gerektirdiği açık ortamı organizasyonun gerektirdiği kontrol mekanizmaları ile dengeler. Farklı izleyici kitlelerine yönelik farklı görünümler tasarlamak mümkündür. Rol tabanlı erişim
modeli ile kontrol ve onay mekanizmaları, tartışma ve gözlemleme fonksiyonları ve verilerin yaşamdöngüsü yönetimi kurumsal denetim prensipleri dahilinde yürütülür.

pasta grafik

Veri görselleştirme

Kurumsal mimari bileşenleri web ortamında dinamik bir kurguda görselleştirilir. Üst seviyede navigasyonu sağlayan indeks sayfaları bulunur. Veriler nesne sayfalarında detaylandırılır. Tüm çizim ve diyagramlar ilgili nesnelerle bağlantılı ve birbirleri arası geçişler sağlanacak şekilde sunulur. Nesne verileri tablolar, filtreleme ve sıralama nitelikli listeler, matris vb. düzeneklerde görüntülenir. Nesne özellikleri yerinde düzenlenebilir, kontrol akışına veya görüşe sunulabilir.

 yol haritası (Gantt)

Etkileşimli görsel analiz ve kurumsal zeka

Kurumsal zeka yönetimi için gelişmiş görselleştirme olanakları mevcuttur. Yaşamdöngüsü, proje yönetimi vb. yol haritası grafikleri, fayda/maliyet analiz grafikleri, pasta grafikleri, çubuk grafikleri, basit veya kümelenmiş balon diyagramları ile veriler analiz amaçlı görselleştirilir. Tüm grafikler veritabanı nesneleri ile etkileşimlidir, veriler üzerinde filtre uygulanabilir. Kullanıcılar tasarlanmış sayfalar arasından seçme yöntemi ile kendi ana sayfalarını şekillendirebilirler.

 kümelenmiş balon grafiği

İş akışı ve sosyal etkileşim

Veri değişikliği onaylama
Yeni bir nesne eklendiğinde, silindiğinde veya veriler düzenlendiğinde onaylayıcı rolündeki kullanıcılar gözden
geçirene kadar bu değişiklikler veritabanına yansıtılmaz.
Nesne doğrulama
Kullanıcı bir nesneyi doğrulanması amacıyla belirlediği kullanıcılara yönlendirir, ilgili kullanıcılar doğruladığında
veriler nesne özelliklerine işlenir.
Site sayfaları onaylama
Tasarlanan bir indeks veya nesne sayfası belirli roldeki kullanıcılar ile paylaşılır. İlgili kullanıcıların herbiri gözden geçirme işlemini tamamladığında sayfa onaylanır.
 

Uyarı mesajı ile bilgilendirilen kullanıcılar görev kutularında kendilerine atanan işlemleri tamamlayarak sürecin akışını sağlar.

Casewise Modeler çözümü, BDDK – Yönetim Beyanı gereksinimlerinin karşılanmasında kurumların temel aracı olacaktır.

Süreç ve BT modellemeye giden ayrıntılı ve çok-boyutlu yol

Casewise çözümleri, kurumunuzu 360 derece görme imkanı sağlar. Casewise, İş Süreçleri Analizi, Kurumsal Süreç Yönetimi, Kurumsal Mimari ve Yönetim, Risk & Uyum konularında daha iyi anlaşılır ve güvenilir operasyonel süreçler ve sistemler sunmak için geniş kapsamlı bir modelleme araç seti ve genişletilebilir bilgi deposu sağlar.


Görüntüleme

İş Süreci ve Kurumsal Mimari projelerinizi, dahili ve harici taraflar arasında iletin.

Takımlara kurumsal süreçleri ve sistemleri görüntüleme, analiz etme dokümante etme ve eniyileme imkanı sunan lider kurumsal modelleme çözümü.

Microsoft® Visio içinden modelleme yeteneklerinizi geliştirin.


Sosyalleştirme

Bütün kurumunuzun Kurumsal mimariyi 360 derece görmesine imkan veren sosyal iletişim platformu.


Eniyileme

Başarılı kararlar alma yeteneğini sağlayarak tam şeffaflık için kurumsal değerleri bütün organizasyona iletme imkanı sunar.

Kurumsal süreçler ve kurumsal mimariyi bütünsel bir bakışla entegre etme imkanı sunar.

Mind2Biz, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi başlığı altında kurumsal modelleme pazarının öndegelen sağlayıcılarından Casewise’in Türkiye temsilciğini yürütmektedir. Corporate Modeler ürün ailesine yönelik analiz, sistem tasarımı, implementasyon danışmanlığı, eğitim, satış ve satış sonrası bakım ve destek hizmetlerini vermektedir.

1989'da kurulan Casewise, İş Süreçleri Analiz/Modelleme (BPAM) ve Kurumsal Mimari (EA) pazarında lider konumdadır. Casewise ürün ve hizmetleri binlerce iş analisti, veri mimarı ve kurumsal planlamacının övgüsünü kazanmıştır.

Casewise Global Site

Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!