finans

 • Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme Eğitimi

  Başarı Öyküleri Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimari Eğitimi

  Anadolu Hayat Emeklilik, “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitimi konusunda Mind2Biz ile çalışmayı seçti.

  Kurumsal Modelleme alanında yayınlanan bu ileri seviye eğitim programının amacı kurumsal mimari çerçeve modellerinin gelişimi ve özellikleri konusunda bilgi vermek, farklı çerçeve modellerin anlaşılmasını sağlamak, kuruma uygun olan yapının seçim yöntemlerini, projelendirilme esaslarını ve kritik başarı faktörlerini tanıtmaktır. Eğitim kapsamında kurumsal mimari tanımları yapılmış, kurumsal mimari ve BT yönetimi ilişkisi detaylandırılarak, kurumsal mimari kullanımının avantajları vurgulanmıştır. En yaygın çerçeve modellerin tanıtıldığı eğitimde bu çerçeve modellerin yapısı ve özellikleri detaylandırılmış, kurumsal mimari seçimi ve uyarlama aşamaları da dahil olmak üzere kurumsal mimari uygulamalarının projelendirme detayları sunulmuştur.

  2 gün süren eğitim, günde 6 saat olarak toplamda 12 saat şeklinde gerçekleştirilmiştir.


 • Anadolu Hayat Emeklilik Süreç Modelleme Projesi

  Başarı Öyküleri Anadolu Hayat Emeklilik Projesi

  Casewise Corporate Modeler

  Amaç:

  Temel hedef, süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Anadolu Hayat’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlenmiştir.

  Çözüm:

  Anadolu Hayat bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı

  • daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek,
  • değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan

  bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı.

  Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Öncelikle ürünün temel ve sistem yönetici eğitimleri sağlandı. Ardından Anadolu Hayat meta model ve mimari konusunda verilen danışmanlıklarla kullanılacak yapının belirlenmesine başlandı.

  Sonuç :

  Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır.


 • Anadolu Sigorta Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme Eğitimi

  Başarı Öyküleri Anadolu Sigorta Kurumsal Mimari Eğitimi

  Türkiye’nin en büyük ve köklü sigorta firmalarından Anadolu Sigorta, kurumsal mimari yapılanmasını oluştururken doğru ve hızlı adımlar atabilmek amacıyla eğitim hizmetlerinden yararlanmak yoluna gitmiştir.

  Kurumsal mimari ekibinin amacı kademeli eğitim aşamalarında geçerek ve gerekli danışmanlık hizmetlerinden de yararlanarak kurumsal mimari vizyonunu kurum içerisinde yerleştirecek aşamaları tamamlamaktadır.


 • Burgan Yatırım Kurumsal İçerik Yönetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  Burgan Yatırım Kurumsal İçerik Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

  Halihazırda ;

  • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
  • Talimat tiplerine uygun rotalama
  • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
  • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
  • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
  • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
  • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
  • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

  gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


 • Burgan Yatırım Müşteri Talimatları Süreç Yönetimi Projesi

   

  Metastorm BPM

  Burgan Yatırım, Süreç Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

  Halihazırda ;

  • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
  • Talimat tiplerine uygun rotalama
  • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
  • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
  • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
  • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
  • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
  • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

  gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


 • Cigna Finans Emeklilik Tazminat İş Süreçleri Yönetimi Projesi

  Emakin İş Uygulamaları Platformu

  Amaç:

  Temel hedef, süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Cigna Finans Emeklilik’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlenmiştir.

  Çözüm:

  Cigna Finans Emeklilik bünyesinde tazminat süreçlerinin yönetimi amaçlı

  • daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek,
  • değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan

  bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı.

  Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Emakin ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.


 • Finans Leasing Doküman Yönetimi Projesi

  Başarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  Mind2Biz SmartScan

  • Müşteri belgelerinin sistematik ve güvenli yönetimi
  • Temel leasing uygulaması ile entegrasyon sayesinde işlem sırasında ilgili evrağa erişim
  • Tarama sistemi ile doküman yönetimi entegrasyonu sonucunda etkin işleyiş

 • Finans Yatırım Doküman Yönetimi Projesi

  Başarı Öyküleri Finans Yatırım ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Yatırım Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  OpenText eDOCS WF

  • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
  • Talimat tiplerine uygun rotalar, yüksek meblağlı işlemlerde GMY onayı
  • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
  • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
  • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
  • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
  • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
  • İş akışları konusunda istatistik ve analizler

 • Finans Yatırım BPM Talimat İşleme Projesi

  Başarı Öyküleri Finans Yatırım Talimat İşleme ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Yatırım Talimat İşleme Projesi

  Metastorm BPM

  Finans Yatırım (FinansInvest), müşterilerinden gelen dokümanların doğrulanarak sisteme dahil edilmesi süreçleri ile talimatların onay süreçlerini Metastorm BPM üzerinden elektronik ortamda işletecek.

  Mevcut işleyişinde sadeleştirme sağladıktan sonra, daha şeffaf ve izlenebilir bir ortam sağlama hedefi ile Metastorm BPM ürününü seçen Finans Yatırım, çok etkin bir geliştirme ve entegrasyon ortamı sunan yazılım sayesinde hem sistem bakımını daha kolay hale getirecek hem de kullanılan yazılımları azaltarak kullanıcılar açısından işleyiş verimini artırarak müşteri hizmetini daha ileri seviyeye taşıyacaktır.


 • Finans Yatırım kontrollü sözleşme yönetimi projesi için Mind2Biz'i seçti

   

  Finans Yatırım (FinansInvest), sözleşmelerin oluşturulması ve imzalanmaları sonrasında sisteme alınması sırasında zaman damgası ile kayıt altına alınması ve müşterilere taranmış sözleşmelerinin eposta ile iletilmesi süreçlerini elektronik ortamda işletecek.

  Geliştirilen sistem sayesinde Finans Yatırım'da elde edilen kazanımlar:

  • Kanal bazlı farklı sözleşme şablonları oluşturulması
  • Müşteri temsilcilerinin sadece kendi kanallarına ait sözleşmelere erişimi
  • Sözleşmelerin seri no ile barkodlanması ve izlenmesi
  • Zayi vb. müşteri tarafından imzalanmayan sözleşmelerin müşteri temsilcisi beyanı ile kayıt altına alınarak kullanım dışı bırakılması
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası Süreç Modelleme Projesi

  Başarı Öyküleri Kuveyt Türk Projesi

  Casewise Corporate Modeler Suite

  • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
  • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
  • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
  • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
  • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi
  • Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması
  • Kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması

 • MetLife Türkiye Süreç Modelleme Projesi

  Başarı Öyküleri MetLife Türkiye Projesi

  Casewise Corporate Modeler

  Amaç:

  Temel hedef, süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve MetLife süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması ile sadece süreç modelleme değil aynı zamanda kurumsal mimari çalışmalarının da yürütebilmesi

  Çözüm:

  MetLife bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda MetLife, Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2012 sonu itibariyle tamamlanarak 2013 yılında amaçlanan duruma ulaşılması planlanmıştır.

  Sonuç :

  Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır. Bahsedilen yapıda sadece süreçler değil aynı zamanda etki analizinin hedeflendiği, organizasyon, teknoloji, uygulama, ve sektöre özgü nesnelerin modellenmesi ve gerekli kitlelere yayınlanması sağlanmış olacaktır.


 • Türkiye Finans Katılım Bankası Doküman Yönetimi Projesi

  Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası ProjesiBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Tüm bankacılık dokümanlarının yönetilmesi
  • Bankacılık sisteminin doküman yönetim altyapısı olarak entegre işleyiş
  • Sanal sunucular üzerinden kullanım
  • Güvenilir, performanslı ve ölçeklenebilen yapı ile sistem yönetim kolaylığı

 • Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Modelleme Projesi

  Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası ProjesiBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Projesi

  Casewise Corporate Modeler

  Mind2Biz CMUtility

  • Bireysel ve kurumsal bankacılık süreçlerinin detaylı olarak modellenerek dokümante edilmesi
  • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
  • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
  • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
  • İntranet ortamında süreç diyagramları üzerinden çalışanların önerilerini ilgili birime iletmeleri
  • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
  • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamına prosedür formatında otomatik aktarımı
  • CMUtiliy ile süreçler bazında süre, otomasyon yüzdeleri ve maliyet gibi bilgilerinin hesaplanması ile analiz olanakları
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Süreç Modelleme Projesi

  Başarı Öyküleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Projesi

  Casewise Corporate Modeler

  • COBIT çalışmalarının kurum genelinde paylaşımlı ve etkin yürütülmesi
  • Danışmanlık sonucunda yapılması gerekli çalışmaların to-be model olarak izlenmesi
  • Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması
  • Süreç haritalarının tüm detayları ile ele alınabilmesi
  • Çalışmaların hızlı ilerleyebilmesi için kolay ve uygun altyapı, izlenebilir ortam
  • Kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası VeriSOR Projesi

  Başarı Öyküleri 	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  Kofax Capture

  • Banka çalışanlarının ve tüm finans kurumlarının bulunduğu üye kuruluşların yararlandığı Ekonomik ve Teknik Dokümantasyon Merkezi'ne bağlı kütüphanenin elektronik kütüphane ortamına geçişi
  • Kütüphane bulunan çok sayıda kitap, referans yazı, periyodik yayın 1950 den buyana yayınlanan tüm gazeteler, Türk Standatları online hukusal ve yasal yayınlar, TSKB tarafından üretilen rapor, proje vb. çalışma sonuçlarının Uluslararası Ticaret Sınıflandırma Standartlarına göre klasifikasyonu
  • Üyelerin, erişim haklarının arama anahtar kelimelerini baz alacak şekilde kurgulandığı sisteme, web üzerinden hızlı ve kolay erişim
  • Arşivin taranarak elektronik kütüphane içerisine dahil edilmesi

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!