Kurumsal Mimari ile Dijital Dönüşümde Anahtar Yaklaşım: İş ve Bilgi Teknolojilerinde Uyumu Yakalamak başlıklı etkinliğimiz 5 Nisan 2017 tarihinde Point Otel Barbaros'ta gerçekleşti. Finans, ulaşım, enerji, üretim, sigortacılık gibi çok çeşitli sektörlerden katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte #dijitaldönüşüm #kurumsalmimari ve #işbtuyumu başlıklarını ele adık.

Dijital devrim dinamiklerinin kurumlar üzerindeki etkilerine ve yaşanan temel problemlere odaklandığımız birinci bölümde, iş modellerimizi müşteri gereksinimleri ve deneyimlerini ön planda tutarak yeniden düşünmemiz ve teknolojik olanaklar ışığında yeniden tasarlamamız gerekliliği üzerinde durduk ve bu kapsamda Akademi Mind2Biz bünyesinde sunulan yetkinleşme programlarını tanıttık. 

Djital dönüşüme ayak uydurabilmek için "görünmeyeni değiştiremeyiz" prensibinden yola çıktığımız ikinci bölümde Kurumsal Mimari yönetim modelini ele adık. Kurumsal mimarinin kurumu tüm boyutları ile kuşbakışı izlemeye olanak veren, fırsat ve riskleri daha kolay görerek kurumun gelecekteki pozisyonunu doğru değerlendirmeyi sağlayan bir çözüm yaklaşımı olduğunu vurguladık.

Kurumsal mimarinin bütünsel bakışı ne şekilde uyguladığını, diğer yönetim modelleri yanında sahiplendiği rolleri, yönetim ve teknoloji standartları ile olan ilişkisini tanımladık. "Bütünsel kurum aklı" kavramını tanıtarak buna varmamızı sağlayan bileşenlerin neler olduğunu sunduk ve kurumsal mimarinin bir proje değil sürekliliğini sağlamamız gereken bir dönüşüm süreci olduğu üzerinde durduk. Bu sürecin nasıl başlatılması gerektiğini, kapsam ve prensiplerin ne şekilde tanımlanacağını, uygulama yaşam döngüsünün ne olduğunu ve çıktıların ne içermesi gerektiğini özetlediğimiz sunumda son olarak tasarım odaklı düşünmenin kurumsal mimari disiplini içindeki olası yerini değerlendirdik.

Etkliniğimizin son bölümünde, iş ve bilgi teknolojileri birimleri arasındaki uyum gereklerine odaklandık. Kurumsal mimari uygulamalarında başarıya ulaşmak için bu uyumun en üst seviyeye çıkarılmasının öncelikli bir hedef olması gerektiğini vurguladığımız sunumda öncelikle uyum kavramının ne olduğu tanımladık. Doğaları gereği farklı kültür, dil ve çalışma şekillerine sahip olan bu birimlerin uyumu yakalamalarının neden gerekli olduğunun altını çizdik. Uyum eksikliğinin temelinde yatan problemleri, uyumun artması durumunda elde edilecek kazançları, uyumu zorlaştıran ve kolaylaştıran faktörleri yaşanan gerçek hayat örnekleriyle irdeledik. Gerek üst yönetim gerekse iş ve bilgi teknolojileri birimlerinin birlikte hareket edebilme becerisini geliştirme amacında olan kurumlar için oluşturduğumuz bilinçlendirme eğitimleri, mevcut durum analiz ve değerlendirme çalışmaları ve uyum projesi programını tanıtarak etkinliğimizi tamamladık.

Tüm ziyaretçilerimize gösterdikleri ilgi ve katılımları için teşekkür ederiz.

Konuşmacılarımız Hakan Kıran, Dilek Soylu ve Gürkan Kılıçaslan'a teşekkürlerimizle...

Mind2Biz Akademi

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd