Finans Sektörü

Başarı Öyküleri Kuveyt Türk Projesi

Casewise Corporate Modeler Suite

 • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
 • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
 • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
 • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
 • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması
 • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi
 • Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması
 • Kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması

Başarı Öyküleri MetLife Türkiye Projesi

Casewise Corporate Modeler

Amaç:

Temel hedef, süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve MetLife süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması ile sadece süreç modelleme değil aynı zamanda kurumsal mimari çalışmalarının da yürütebilmesi

Çözüm:

MetLife bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda MetLife, Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2012 sonu itibariyle tamamlanarak 2013 yılında amaçlanan duruma ulaşılması planlanmıştır.

Sonuç :

Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır. Bahsedilen yapıda sadece süreçler değil aynı zamanda etki analizinin hedeflendiği, organizasyon, teknoloji, uygulama, ve sektöre özgü nesnelerin modellenmesi ve gerekli kitlelere yayınlanması sağlanmış olacaktır.


Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası ProjesiBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Tüm bankacılık dokümanlarının yönetilmesi
 • Bankacılık sisteminin doküman yönetim altyapısı olarak entegre işleyiş
 • Sanal sunucular üzerinden kullanım
 • Güvenilir, performanslı ve ölçeklenebilen yapı ile sistem yönetim kolaylığı

Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası ProjesiBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Projesi

Casewise Corporate Modeler

Mind2Biz CMUtility

 • Bireysel ve kurumsal bankacılık süreçlerinin detaylı olarak modellenerek dokümante edilmesi
 • Süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması
 • Görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi
 • Model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması
 • İntranet ortamında süreç diyagramları üzerinden çalışanların önerilerini ilgili birime iletmeleri
 • Süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti
 • Süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamına prosedür formatında otomatik aktarımı
 • CMUtiliy ile süreçler bazında süre, otomasyon yüzdeleri ve maliyet gibi bilgilerinin hesaplanması ile analiz olanakları
 • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi

Başarı Öyküleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Projesi

Casewise Corporate Modeler

 • COBIT çalışmalarının kurum genelinde paylaşımlı ve etkin yürütülmesi
 • Danışmanlık sonucunda yapılması gerekli çalışmaların to-be model olarak izlenmesi
 • Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması
 • Süreç haritalarının tüm detayları ile ele alınabilmesi
 • Çalışmaların hızlı ilerleyebilmesi için kolay ve uygun altyapı, izlenebilir ortam
 • Kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd