Finans Sektörü

Emakin İş Uygulamaları Platformu

Amaç:

Temel hedef, süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Cigna Finans Emeklilik’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlenmiştir.

Çözüm:

Cigna Finans Emeklilik bünyesinde tazminat süreçlerinin yönetimi amaçlı

 • daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek,
 • değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan

bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı.

Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Emakin ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.


Başarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Finansal Kiralama Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

Mind2Biz SmartScan

 • Müşteri belgelerinin sistematik ve güvenli yönetimi
 • Temel leasing uygulaması ile entegrasyon sayesinde işlem sırasında ilgili evrağa erişim
 • Tarama sistemi ile doküman yönetimi entegrasyonu sonucunda etkin işleyiş

Başarı Öyküleri Finans Yatırım ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Yatırım Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

OpenText eDOCS WF

 • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
 • Talimat tiplerine uygun rotalar, yüksek meblağlı işlemlerde GMY onayı
 • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
 • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
 • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
 • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
 • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
 • İş akışları konusunda istatistik ve analizler

Başarı Öyküleri Finans Yatırım Talimat İşleme ProjesiBaşarı Öyküleri Finans Yatırım Talimat İşleme Projesi

Metastorm BPM

Finans Yatırım (FinansInvest), müşterilerinden gelen dokümanların doğrulanarak sisteme dahil edilmesi süreçleri ile talimatların onay süreçlerini Metastorm BPM üzerinden elektronik ortamda işletecek.

Mevcut işleyişinde sadeleştirme sağladıktan sonra, daha şeffaf ve izlenebilir bir ortam sağlama hedefi ile Metastorm BPM ürününü seçen Finans Yatırım, çok etkin bir geliştirme ve entegrasyon ortamı sunan yazılım sayesinde hem sistem bakımını daha kolay hale getirecek hem de kullanılan yazılımları azaltarak kullanıcılar açısından işleyiş verimini artırarak müşteri hizmetini daha ileri seviyeye taşıyacaktır.


 

Finans Yatırım (FinansInvest), sözleşmelerin oluşturulması ve imzalanmaları sonrasında sisteme alınması sırasında zaman damgası ile kayıt altına alınması ve müşterilere taranmış sözleşmelerinin eposta ile iletilmesi süreçlerini elektronik ortamda işletecek.

Geliştirilen sistem sayesinde Finans Yatırım'da elde edilen kazanımlar:

 • Kanal bazlı farklı sözleşme şablonları oluşturulması
 • Müşteri temsilcilerinin sadece kendi kanallarına ait sözleşmelere erişimi
 • Sözleşmelerin seri no ile barkodlanması ve izlenmesi
 • Zayi vb. müşteri tarafından imzalanmayan sözleşmelerin müşteri temsilcisi beyanı ile kayıt altına alınarak kullanım dışı bırakılması
Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd