Başarı Öyküleri Takasbank Süreç Modelleme Projesi

“Kurumsal Mimariye Genel Bakış” eğitimi ile katılımcıları kurumsal mimari temel kavramları ve uygulamaları ile tanıştırmak, bir yönetim modeli olarak kurumsal mimari çalışmalarının sağladığı katma değer konusunda bilgilendirmek ve kurumsal mimari çalışmalarının iş stratejilerine destek olacak şekilde uygulanması konularında bilgilendirme amaçlanmıştır.

Eğitimin kapsamında, kurumsal mimari ve süreç modelleme temel kavramları, kurumsal mimari öncesi yaşanan sorunlar, iş ve bilgi teknolojilerinin hedef ve strateji doğrultusunda yönetilmesi, bir yönetim modeli olarak kurumsal mimari yaklaşımı, çerçeve modeller, standartlar ve sektörel uygulamalar gibi başlıklar yer almaktadır.

Bu eğitim ile Takasbank'ın kendi bünyesinde bir iç proje olarak başlattığı modelleme çalışmasına yönelik değerlendirmelerin yer alacağı kuruma özel uyarlanmış bir danışmanlık çalışması başlatılmıştır.

Söz konusu çalışma, kurumun modelleme çalışmalarının Kurumsal Mimari yönetim modeline nasıl dönüştürülebileceği ve bu dönüşümün nasıl projelendirilmesi gerektiği üzerine bilgilendirme eğitimleri ile tamamlanmıştır.


Başarı Öyküleri Silverline Süreç Modelleme Projesi

Hem ihracat hem de yurtiçi pazarda ankastre mutfak ürünleri alanında faaliyet gösteren Silverline firmasının içinde bulunduğu Gümüş Grup bünyesinde, "Kurumsal mimari modelleme bilinçlendirme ve hazırlık" çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma ile “Bilgi Teknolojileri” ile “İş/Strateji” bakış açıları arasında köprü kurulması ve ortak bir çerçeve kapsamında kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesine yardımcı olacak aydınlatıcı bir yönetim modeli oluşturulması için hazırlık amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Mind2Biz Akademi eğitim programında yer alan Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri eğitimleri Silverline gereksinimlerine uyarlanarak verilmiştir.

Silverline bu çalışma ile kazanımlarını "Kurumsal Mimari ve Süreç Modelleme" başlığı altında uzun dönem bir yönetim projesine dönüştürmeye karar vermiştir. Hazırlıkları tamamlanan çalışmaya Mind2Biz Akademi bünyesinde danışmanlık hizmetleri ile devam edilmesi kararlaştırılmıştır. “Süreç Sınıflandırma”, “Kurumsal Terminoloji”, “Süreçlerin ortaya çıkarılmasına yönelik analiz yöntemleri” ve “Kurumsal Mimari’de araç kullanımı” başlıklarında detay çalışmaların da yer aldığı eğitim ve danışmanlık programı ile Silverline için kurumsal mimari meta modeli oluşturularak Casewise Modeler kullanımı ile pilot çalışma başlatılmıştır. Aynı zamanda Silverline bünyesinde gereksinim duyulan süreç modelleme ve iyileştirme çalışmaları da bu kapsamda ele alınarak Kurumsal Mimari modelinin kurum genelinde bir çatı yönetim modeline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.


Başarı Öyküleri Vakıf Katılım Bankası Süreç Modellme Projesi

Finans sektörüne yeni katılan ve 2016 yılı başında ilk şubesini açacak olan Vakıf Katılım Bankası, dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artırmak amacıyla Mind2Biz kurumsal mimari ve süreç modelleme çözümünü seçti.

Mevcut ve hedef durum analizleri ile iş süreçlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ortamı sağlayan çözüm aynı zamanda iş birimleri temsilcileri, süreç geliştirme uzmanları ve bilgi teknolojileri danışmanlarından oluşan “multi disipliner” takımların en ileri seviyede iletişimini destekliyor.

Sektörel ve yasal gereklerin sağlanmasına yönelik yönetim ve denetim altyapısını oluşturacak olan sistemde öncelikle süreçlerin organizasyon, teknoloji, risk/kontrol vb. farklı boyutları ile modellenmesi amaçlanıyor. Casewise Modeler çözümünün kullanılacağı projede görselleştirilen akışlar üzerinde senaryo ve simülasyon olanakları ile süreçlerdeki darboğazların tespiti, yeni hizmetlerin tasarım ve analizlerinin yürütülmesi ve kurumsal stratejiler doğrultusunda süreç performanslarının takibi mümkün hale gelecek.


Başarı Öyküleri İETT Kurumsal Mimari Projesi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (İETT) yürütülen kurumsal mimari modelleme projesi tamamlandı. Projede işletmenin kurumsal mimarisi, üst düzey ve yönetici perspektifine göre, iş süreçleri, organizasyon, strateji, uygulama, veri tabanı, teknoloji katmanları ve etki analiz ilişkilerini içerecek şekilde modellendi. Yönetim bakış açısında metamodel tasarımı ve analiz raporların oluşturulması çalışmalarında Casewise Modeler kurumsal mimari yazılımı kullanıldı.


Güncel sürüm Casewise 2015'e geçişi tamamlayan Anadolu Hayat Emeklilik, kurumsal mimari çalışmaları çerçevesinde yönetimsel, temel ve destek süreçlerinin analizi ve iyileştirme çalışmalarını Casewise Corporate Modeler ortamında yürütüyor. Bu platform üzerinde kurum süreçlerin analizine doğrudan odaklanarak değişim dinamiklerine etkin yanıtlar vermeyi hedefliyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Casewise 2015 sürümüne geçiş yaptı

Casewise 2015 ile gelen yenilikler için tıklayın


İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel) Kurumsal Mimarinin yönetim bakış açısından modellenmesi ve etki analiz raporlarının oluşturulmasına yönelik projesinde Mind2Biz ile çalışma kararı almıştır. Söz konusu projede kurumsal mimari üst düzey ve yönetici perspektifine göre iş (iş süreçleri, organizasyon, strateji), uygulama, veri tabanı, teknoloji katmanları ve ilişkileri modellenecektir. Modelleme sırasında Casewise Modeler kurumsal mimari yazılımı kullanılacaktır.


Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!