Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler ile süreçlerini geliştirecekBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler ile süreçlerini geliştirecek

Teknolojik olanakları en üst seviyede kullanma hedefi doğrultusunda Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürülüğü bünyesinde Casewise Corporate Modeler projesi başlatıldı. Projenin amacı bankanın tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bir altyapı kurmaktır.

Proje ile birlikte süreçlerin Corporate Modeler ortamında modellenmesi, süreç performansını etkileyecek verilerin süreç bilgileri üzerinde izlenmesi, iyileştirme alanlarının benzetimler aracılığı ile tesbit edilmesi, hedeflenen süreç yapısının modellenerek buna paralel aksiyonların alınmasının sağlanması hedeflenmiştir. Sistem ayrıca süreçlerin süreç diyagramları ve süreç bilgileri ile kurum portalinde izlenmesi ve bir öneri sistemi ile geri besleme olanaklarına da sahip olacaktır.


TSKB, Süreç Yönetimi Projesi’nin teknik altyapısını Corporate Modeler üzerinde kurdu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2006 yılında tüm bankacılık ve bilgi teknolojisi süreçlerinin dokümantasyonu ve yeniden yapılandırılması için bir proje başlattı. Bankacılık süreçlerinin modellenmesi ve kurum içerisinde yaygınlaştırılmasında teknolojik altyapı olarak Corporate Modeler kullanıldı.

Mind2Biz’in yazılımın teknik danışmanlığını sunduğu proje, ürünün kolay kullanım özelliği ile, birkaç aylık bir sürede, yüzlerce süreci kapsayacak şekilde hayata geçirildi. TSKB’ye özgü bir metamodel ve notasyon çerçevesinde gerçekleştirilen projede departmanlardan bilgiler elektronik tablolar halinde toplanarak doğrudan Corporate Modeler’a aktarım sağlandı. Böylelikle yazılımın otomatik diyagram çizim özelliklerinden de yararlanılarak projenin hızla hayata geçirilmesi sağlandı.

Proje sonucunda oluşturulan süreç tanımları kurum Intranet’inde ilgili birim ve çalışanlar ile gerekli tüm süreç detaylarını kapsayacak şekilde paylaşılıyor ve model sürekli olarak güncel tutuluyor. Sadece süreçlerin değil, kurumun risk haritasının da oluşturulduğu proje sonunda sözkonusu süreç ve risk haritaları ilişkilendirilerek operasyonel risklerin ve bankacılık uygulama kontrollerinin daha etkin yönetilebildiği bir altyapı elde edildi. TSKB’nin bu altyapısı ile ulaştığı yüksek süreç olgunluk düzeyi bağımsız kuruluşların değerlendirmelerinde de onaylandı.

Hedeflerine uygun olarak tamamlanan projede temel hedefler süreçlerin kolay erişilebilir ve kolay güncellenebilir bir yapıda tek merkezde kayıt altına alınması, mükerrer iş adımlarının ve katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması ile risk yoğun süreçlere odaklanılmasıydı. Yazılımın modellemeyi ve kuruma uygun özelleştirmeleri kolaylaştıran özellikleri ile merkezi bir sistem üzerinde çoklu kullanıma ve tek noktadan güncellemeye olanak sağlayan yapısı TSKB Süreç Yönetimi Projesi’nin başarısına önemli katkı sağlamıştır.


Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd