cleanDocs, iki modülden oluşmaktadır. cleanDocs Desktop ve cleanDocs Mobile. Bu iki modül ayrı olarak kullanılabileceği gibi daha kapsamlı bir metaveri yönetimi için bir arada da kullanılabilir. Yeni temizleme teknolojileri ile donatılan cleanDocs Desktop, kullanıcılar ve BT yöneticilerine bilgi ve metaveri kaçaklarından korunmaları için eşi benzeri olmayan bir hız ve esneklik kazandırır.

 • Gizli veya hassas bilgilerin kurum dışına yayılmasını engeller
 • Finansal riskleri azaltır
 • Düzenleyici uyumu sağlar
 • Kurumsal bir çözümdür
 • Microsoft Outlook ile hazır entegrasyon

MASAÜSTÜ METAVERİ YÖNETİMİ

Son yıllarda sunucu-taraflı çözümlerin, akıllı telefonlar ve tabletlerin çoğalmasına karşılık, günlük işlerimizin büyük bölümünü tamamlamak için yerel olarak kurulu yazılımların kullanıldığı masaüstü bilgisayarları kullanıyoruz. cleanDocs Desktop, masaüstü için yeni bir meta veri temizleme çözümüdür. Yeni teknolojiler kullanılarak tasarlanmıştır ve kullanan BT yöneticilerine hız, esneklik ve kontrol sağlarken, son kullanıcılara daha önce hiç kullanmadıkları bir temizleme süreci deneyimi yaşatır.

Saniyelerden kısa sürede temizleme

cleanDocs Desktop, saniyelerden kısa sürede temizleme işlemini gerçekleştirecek kadar hızlıdır. cleanDocs, DocsCorp’a özel teknolojiler üzerine inşa edilmiştir ve dokümanları ikili seviyede temizler.

cleanDocs çoklu dokümanları eşzamanlı olarak temizleme desteği sunarak çok zincirli süreçlendirme avantajı sağlar. Örneğin 8 çekirdek CPU üzerinde aynı saniyede 8 dosyaya kadar temizleyebilir! Böylece büyük yığın dokümanların temizlenmesi işlemini basit bir işe dönüştürebilir.

Kural-tabanlı temizleme

BT yöneticileri, bütün dokümanların metaverilerden temizlendiğini garantilemek için kurum çapında metaveri kuralları geliştirebilir. Başka bir seçenek, kullanıcılar or yetkili kullanıcılar, gönderim aşamasında alıcının güven seviyesine bağlı olarak temizleme seçeneklerini düzenleyebilir. Bu, standart bir çözüme göre daha esnek bir yapı sağlar.

Maksimum doküman güvenliği

CleanDocs, Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve PDF dokümanlardan yaklaşık 100 metaveri türünü temizler. Ek olarak, BT Yöneticileri genel özellik işlemlerini belirleyebilir. Daha fazla güvenlik için cleanDOCS, DocsCorp’un yeni PDF teknolojilerini kullanarak dokümanları PDF’e dönüştürebilir.

Hataları ortadan kaldırır

cleanDocs kullanıcılarına temizlenmiş dokümanları alıcılara göndermeden önce tekrar inceleyeme düzgün şekilde temizlendiğini veya doğru olarak formatlandığından emin olma fırsatı sunar.

EPOSTA ENTEGRASYONU

 • Microsoft Outlook ile entegrasyon
 • Gizli içerikteğin doküman eklentilerini temizler
 • Gizli içerik için Gönderim aşamasında eklentileri analiz eder
 • Eğer istenirse ekstra güvenlik için temizlenen eklentileri PDF'e dönüştürür
 • Orjinal/düzenlenmiş doküman yerlerinin değişimi

KAPSAMLI TEMİZLEME

 • 100'den fazla metaveri türünü dokümanlardan temizler
 • Dokümanlardan gizli içeriği temizler
 • Microsoft Word dokümanları, Excel çizelgelerini, PowerPoint sunumlarını temizler
 • PDF dokümanları temizler

HIZ

 • Dokümanları ikili seviyede temizler
 • Hızlı işlem için çoklu-kullanımı destekler
 • Birçok dokümanı eş zamanlı olarak bir saniyeden kısa sürede temizleyerek verimlilik kayıplarını en aza indirir

PDF OLUŞTURMA

 • Ek güvenlik için "Temizle ve PDF'e dönüştür"
 • Dokümanların değiştirilmesini veya kopyalanmasını engeller
 • Endüstri standartı PDF dokümanlar oluşturur

DETAYLI METAVERİ RAPORLAMA

 • Doküman metaverisi için detaylı analiz ve rapor oluşturur ve bu rapor HTML doküman olarak saklanabilir
 • Gönderim aşamasında dokümanları analiz eder. Kullanıcılar, analize bağlı olarak uygun hareketi gerçekleştirebilir
 • Risk analizlerine bağlı olarak dokümanları temizler

KURUMSAL SEVİYEDE METAVERİ YÖNETİMİ

 • Kurum genelinde kolay konumlandırma ve yönetim
 • Kurumsal ihtiyaçları karşılayan temizleme kurallarını tanımlayıp uygulama
 • İhtiyaç doğrultusunda belirli metadata türleri eklenir, temizleri veya korunur. Örneğin; Bütün "Doküman Özellikleri"ni temizler, "DMS docID" korunur ve bütün giden dokümanlara"My Company" eklenir
 • Ofis içindeki masaüstü bilgisayarlara dağıtılmış temizlemeye olanak verir

SEKTÖRÜNDE EN İYİ UYGULAMA

 • İş ortakları,rakipler ve devlet kurumları ile metaveri yönetimi için düzenlenebilir kurallar sağlar
 • Kullanıcılara metaverileri gerektiğinde saklama ve gerektiğinde kaldırma imkanı verir

DİĞER ÖZELLİKLER

 • Tek dosyaları veya bütün dizinleri temizler
 • Şifre korumalı dosyaları dahi temizler
 • Sıkıştırılmış (ZIP) dosya ve klasörleri temizler

pdf indir

Dijital çağda bilgiye erişim çok önem kazandı. Kurumlar, Doküman Yönetim Sistemleri gibi içerik depolayıcılarına ve ayrıca arama teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak önemli kurumsal bilgilerine erişimi garantilemek istiyorlar. Bu yatırımlara rağmen Content Repository içindeki dokümanların %20’si aranabilir olmayabilir ve arama teknolojileri tarafından ‘görünmez’.

 • Her doküman düzenlenebilir ve aranabilir
 • Kritik kurumsal bilgilere erişim
 • Uyumsuzluğu ve bulunamayan riski azaltma
 • Otomatikleştirilmiş işakışları ile verimliliği artırma
 • Doküman yönetim sistemi ve arama teknolojilerine yatırımın değerini en üst düzeye çıkartır
 • OpenText eDOCS DM başta olmak üzere birçok doküman yönetim sistemi ile entegrasyon
 • MS Windows dosya sistemleri ile entegrasyon

RİSK ÇOK FAZLA

Kritik kurumsal dokümanlara erişim sağlanamaması, bilgi taleplerine uyumsuzluk ile verimliliği ve üretimi düşürebilir, aynı zamanda kurumların ismini ve finansal durumunu riske atabilir.

KAYNAKLAR ÇOK FAZLA

Fakslar, PDF’ler ve taranmış dokümanlar gibi resim-bazlı dosyalar doküman yönetim sistemleri içerisinde profillenir yada eposta eklentileri, yasal dokümanlar, mobil teknoloji, satınalma dokümanları ve dava dosyaları gibi bir çok doküman süreç yoğunlukları arasında, Microsoft Windows klasörleri içine saklanır. Bu dokümanlar, arama teknolojinize karşı ‘görünmez” dir.

ÇÖZÜM BASİT

Crawler, dokümanlarınızı %100 aranabilir hale getirerek dokümanlara erişimi güvence altına alır..

ARANAMAYAN İÇERİĞİN KAYNAKLARI

 • TIFF yada imaj PDF olarak saklanan taranmış resimler
 • TIFF yada imaj-bazlı PDF eklentilerine sahip epostalar
 • TIFF yada PDF olarak saklanan elektronik fakslar
 • Kurumsal satınalmalar yada dava dosyaları ile ilgili imaj, PDF yada eposta dokümanları

ARANAMAYAN İÇERİĞİN RİSKLERİ

 • Dava, proje yada konuyla ilgili kritik dokümanların bulunamaması
 • Yasal otoritelerce talep edilen dokümanlara erişim sağlanmaması ile oluşan uyumsuzluk
 • Kayıp dokümanların aranması için harcanan ekstra çaba ve verimlilik kaybı
 • Doküman yönetim sistemleri ve arama teknolojilerine yapılan yatırımların maksimuma çıkarılmaması
 • Doküman yönetim sistemlerinde içerik bulunamazsa kullanıcının güveni kaybolur

DÜZENLENEBİLİR VE ARANABİLİR

Content Crawler, Windows dosyaları, DMS veritabanı yada belirli bir sorguya bağlı dokümanların alt grupları gibi içerik depolayıcılarını arayabilmek için oluşturulmuş bir çerçeve modeldir. Content Crawler, aranamayan içerikleri tanımlar, bunları DocsCorp OCR teknolojisini kullanarak aranabilir PDF haline dönüştürür ve tekrar Content Repository içine saklar. Doküman yönetim sistemleri için dokümanlar, resim dokümanları olarak tanımlanır tanımlanan dokümanlar dokümanın yeni versiyonu, ek, yeni yorumu yada ilgili dokümanı (doküman yönetim sistemine bağlı olarak) olarak saklanır. Aramayı kolaylaştırmak için dokümana bir metin katmanı eklenmiş olur..

ENTEGRASYON

 • Microsoft Windows dosya sistemleri
 • OpenText eDOCS DM
 • OpenText Content Server
 • MS SharePoint (yakında)

ESNEK KONFİGÜRASYON

 • İçerik depolayıcılara erişim için çeşitli ‘hizmet’ler oluşturma
 • İçerik depolayıcısı içindeki dokümanların metin aranabilirliğini değerlendirme
 • Aranabilir yazılı dokümanlarda karakter tanıma işlemi
 • Gizli metin katmanının PDF’e eklenmesi ve içerik depolayıcısı içine saklanması

DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ ARAMA

 • Doküman yönetim sistemlerindeki resim dokümanları, resim PDF’leri ve eposta dosyaları varsayılan olarak tanımlanabilir
 • TIFF, JPG, PNG ve BMP resim dosyalarını destekler
 • Çoklu veritabanı yada kütüphane erişimi sağlar

WINDOWS DOSYA SİSTEMİ

 • Microsoft Windows dosyalarındaki aranamayan içerikleri aratır
 • Resim-bazlı PDF’ler, JPEG, TIFF, PNG, BMP ve eposta mesajlarını aratır

METİN ARANABİLİRLİĞİNİ DEĞERLENDİRME

 • Resim dosyaları, PDF’ler ve eposta eklentileri gibi aranabilir olmayan içeriğin tümünü kontrol eder
 • Çok az yazılı ya da yazısız PDF’leri tanımlar. Metin-bazlı PDF’ler zaten metin-aranabilir durumda oldukları için işlenmeyecektir.
 • Eklerin metin-aranabilirliğini değerlendirmek için bir içerik depolayıcısı içinde depolanan epostaları kontrol eder
 • Eğer uygunsa eposta eklentilerini karakter tanımla ile işlenmiş PDF’ler ile değiştirir

ARANABİLİR YAPMA (OCR)

 • Dokümanlar gizli bir metin katmanına sahip yeni bir PDF oluşturmak için OCR teknolojisini kullanarak işlenir
 • Resim yada PDF dosyasından ayrı bir metin dosyasına gerek yoktur
 • Metin katmanı aranabilir özelliktedir
 • Adobe Acrobat yada Adobe Reader’ın arama özelliklerini arama ve inceleme için kullanabilir

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİNE KAYDETME

 • OpenText eDOCS DM 5.1.05 ve üstü, ve OpenText Content Server 9.7.1 ve 10 ile entegredir
 • Bütün bağlantı için DMS API kullanır – bütün güvenlik modelleri ve ayrıcalıkları korunur
 • Karakter bazlı hale dönüştürülen PDF’i DMS içine yeni versiyon, ilişkili doküman, yeni, yorum ya da ek olarak kaydedilebilir

DENETİM VE RAPORLAMA

 • Çalışmaların ayarlanması, izlenebilmesi ve raporlanması için zengin yönetici paneli
 • OCR öncesinde ‘Hold for Review’ ve/veya ‘Save to Content Repository’ adımları ile maksimum kontrol
 • Gerekli durumlarda daha zengin raporlama için gömülü Microsoft SQL veritabanı

AKTİF İZLEME

 • Aktif denetleme özelliği ile ile Content Crawler’ın koruması otomatikleştirilebilir
 • Tercih doğrultusunda belirli zamanlarda çizelgelenmiş olarak ya da yeni profillenmiş dokümanlar metin bazlı hale dönüştürülür ve değerlendirilir
 • İçerik depolayıcılarındaki dokümanlarını aranabilir yapmak için işakışları otomatikleştirilebilir

pdf indir

Kurumlar, dokümanlarını eposta ile gönderirken ya da doküman yönetimi için kullanırken PDF formatına dönüştürmeyi tercih ediyor. Ancak birçok PDF çözümünün yüksek maliyetli olması PDF’in gücünün her masaüstüne konmasını olanaksız kılıyor.

 • Kullanımı kolay arayüz
 • Çoklu düzenleyici ve proje klasörleri
 • Gelişmiş doküman yönetim entegrasyonu
 • Microsoft SharePoint ve doküman yönetimi ile çift yönlü entegrasyon
 • Düşük maliyetli PDF yönetim çözümü
 • Gelişmiş kurumsal süreçler ve iş akışı

DAHA FAZLASINI YAPIN, DAHA AZ ÖDEYİN

pdfDocs, düşük maliyetli kurumsal bir çözümdür. Kurumlara, gelişmiş entegrasyon ve iş akışı sayesinde ciddi oranda verimlilik ve üretkenlik elde etme imkanı sunar. pdfDocs, kurumsal uygulamalar, süreçler ve sistemler ile entegre olarak kritik kurumsal dokümanları ve formları daha verimli ve daha güvenli yönetmeye yardımcı olur.

PDF İÇERİĞİNİ DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE YÖNETME

PdfDocs içindeki Organizer çalışma alanı size farklı uygulamalar ve sistemlerden dokümanları toplama ve tek bir güvenli PDF dokümanı içinde birleştirme imkanı verir. Organizer çalışma alanında depolanan bütün dokümanlar düzenlenebilir, not eklenebilir ve güvenli hale getirilebilir. Ayrıca dokümanlara filigran ve sıra numarası ekleme imkanı bulunmaktadır.

pdfDocs içinde birçok Organizer çalışma alanı yada Projesi düzenlenebilmektedir. Belirli konu, dava yada projeler ile ilgili dokümanları uygun Organizer Project dosyası içine ekleyin. Her Organizer Project, bireysel çıktı ve güvenlik ayarları ile düzenlenebilir.

PROJE KLASÖRÜ İLE ZAMAN VE PARADAN TASARRUF

PdfDocs içindeki Binder özelliği dokümanları yada bütün dosya yapılarını tek bir yada çoklu PDF doküman içine aktarır ve içerik tablosunu, çapraz-doküman bağlantılarını ve yer imlerini otomatik olarak oluşturur. Proje klasörü içinde tek tıkla kapak sayfası ve header-footer eklenebilir. İş yükünü azaltmak için şablonlar ve kapak sayfaları oluşturulabilir. Referans doküman olarak İçerik Tablosu' nun çıktısı alınabilir.

pdfDocs ile farklı kullanıcılar ya da projeler için bir çok proje klasörü düzenlenebilir. Her proje kendi çıktısına ve güvenlik ayarına sahip olacaktır.

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİNİN DEĞERİNİ ARTIRMA

pdfDocs, başta OpenText eDOCS olmak üzere dünya çapında lider doküman yönetim sistemleri ile entegredir. Kullanıcılara harici dokümanları PDF’e dönüştürme ve doküman yönetim sistemi içinde profilleme imkanı verir. Kullanıcılar varolan dokümanları doküman yönetim sistemi ortamında yeni bir PDF doküman olarak yada ilişkilendirilmiş doküman olarak PDF’e dönüştürebilir.

MICROSOFT SHAREPOINT ENTEGRASYONU

pdfDocs ayrıca Microsoft SharePoint üzerinden doküman ve kütüphane içeriklerini dışarı aktarmaya ve içeri saklamaya imkanı verir. pdfDocs Microsoft SharePoint ve doküman yönetim sistemleri ile çift taraflı entegrasyon sağlar.

KURUMSAL RİSK VE AÇIKLARI AZALTMA

Dokümanları internet üzerinden paylaşmak riskli olabilir. Kurumsal dokümanların pdfDocs ile çıktısı alınarak metaverilerin temizlendiğinden ve dokümanların değiştirilmediğinden emin olunur.

PDF OLUŞTURMA

 • Herhangi bir uygulamadan PDF dokümanlar oluşturma
 • Resim dosyalarını PDF’e otomatik olarak dönüştürmek için “Watchfolder” özelliği
 • Sayfaları, dokümanları ya da çıktıları tek bir PDF, TIFF ya da JPEG olarak birleştirme
 • PDF/A dokümanlar oluşturma ve denetleme
 • Son halini almış dokümanlara yer imi ve filigran ekleme

ÇOKLU DÜZENLEME KLASÖRLERİ

 • Çoklu düzenleme klasörleri oluşturma
 • Çıktı ve güvenlik ayarları ile birlikte Organizer şablonları oluşturma
 • İşbirliği için düzenleme klasörlerini paylaşımlı bir konumda saklama

ÇOKLU PROJE KLASÖRLERİ

 • PDF ve PDF olmayan dokümanları proje klasörleri içinde birleştirme
 • İçerik tablosu, yer imleri ve linkleri otomatik olarak oluşturma
 • Proje klasörü içinden dokümanları kapak sayfası olarak seçme
 • PDF olmayan dokümanları ait oldukları uygulamalar içinde düzenleme
 • Proje klasörü şablonları oluşturma
 • Doküman yönetim sistemi yada Microsoft SharePoint içinden dosya alma
 • Doküman yönetim sistemi içindeki güncel versiyonlar için dokümanları klasör içinden kontrol etme

NUMARALANDIRMA AYARLARI

 • Numaralandırma ayarları oluşturma, düzenleme, kopyalama ve saklama
 • Tek ya da çoklu doküman gruplarına Bates sistemi ile numara ekleme
 • Son kullanılan Bates numarasını otomatik olarak takip etme
 • Doküman yönetim sistemi Doküman ID’si, yaratıcı ve versiyon numarası ile numaralandırma seti oluşturma

FORM OLUŞTURMA

 • Bilgiyi yakalamak için PDF’lere form alanları ekleme
 • Form alanlarına girilen verinin sekme sırasını ayarlama
 • Bir sayfa üzerindeki form alanlarını hizalama ve yeniden boyutlandırma

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

 • OpenText eDOCS ve diğer doküman yönetim sistemleri içinde PDF’ler oluşturma
 • Doküman yönetim sistemleri içinde sayfaları, dokümanları, karşılaştırma dokümanlarını PDF olarak saklama
 • Microsoft Word dokümanını doküman yönetim sistemi içine PDF olarak saklama
 • Microsoft SharePoint ve doküman yönetim sistemleri ile çift yönlü entegrasyon

OUTLOOK ENTEGRASYONU

 • MS Word içinden dokümanları doğrudan PDF eklentisi olarak eposta ile gönderme
 • Eposta eklentilerinin hepsini ya da bir kısmını gönderimden önce PDFe dönüştürme
 • Çoklu dokümanları tek yada çoklu eklenti olarak eposta ile gönderme

OFFICE ENTEGRASYONU

 • Microsoft Word, Excel, PowerPoint içinden tek tıkla PDF dönüşümü
 • Microsoft Excel içinden bütün iş tablolarının çıktısını alma
 • Microsoft Word dokümanlarının işaretlemeleri ile birlikte çıktısını alma

DÜZELTME YAPMA

 • Bir dokümanın bir alanını yada bir imajı düzeltme
 • Aynı metin yada dizinin bir çok örneğini aratma ve düzeltme
 • Düzenlenecek sayfa(ları)yı belirleme
 • Düzeltmeyi açıklamak için düzeltme kodları ekleme

DOKÜMANLARI GÜVENLİ HALE GETİRME

 • Doküman içeriğinin başkaları tarafından kopyalanmasını ve değiştirilmesini engelleme
 • Bir dokümanı şifre-korumalı hale getirme ve PDF’e dijital imza ekleme
 • PDF dokümandaki metaverileri temizleme

NOT VE İŞARET EKLEME

 • PDF üzerine metin, not ve kurumsal damga ekleme
 • PDF dokümanlara yorum ve işaretler ekleme

ENTEGRASYON

 • OpenText Content Server
 • OpenText eDOCS DM
 • OpenText Enterprise Connect
 • MS SharePoint

pdf indir

Doküman karşılaştırma ve iş akışına compareDocs’un benzersiz bir yaklaşımı vardır. Kullanımı kolay arayüzü Microsoft Word, Outlook ve Adobe Reader gibi hergün kullandığımız birçok farklı uygulamadaki dokümanları birbiriyle karşılaştırma imkanı verir. compareDocs’un tescilli görüntüleme teknolojisi ile dokümanları yeniden formatlamaya gerek kalmayacak ve zaman kaybı ortadan kalkacak.

 • Kullanımı kolay arayüz
 • Maliyetleri ve riskleri azaltır
 • Doküman inceleme sürecini geliştirir
 • İşbirliğini artırır
 • Kurumsal bir çözümdür
 • Lider Doküman Yönetim Sistemleri ile hazır entegrasyon

ENTEGRASYON SAYESİNDE VERİMLİLİK

compareDocs, doküman versiyonlarındaki değişiklikleri belirler ve bu değişiklikleri doğrudan Word yada PDF’e göndererek size doküman üzerinde çalışmaya devam etme imkanı verir. Sonuç, görülmemiş verimlilik ve doğruluk sağlayan mükemmel, bütünleşik bir iş akışıdır

HIZLI VE DOĞRU KARŞILAŞTIRMA

Kurumlar işbirliği kavramının önemini kavradıkça, doküman karşılaştırma ve kontrol çözümlerini güçlendirme ihtiyacı daha önemli hale gelmiştir. Manuel olarak dokümanları karşılaştırmak, hataya eğilimli ve zaman kaybettiren bir süreçtir. compareDocs, kurumlara hız, doğruluk ve verimlilik kazandıran bir çözümdür.

ELMALARLA PORTAKALLARI KARŞILAŞTIRIN

İki Microsoft Word dokümanını karşılaştırıp Karşılaştırma Raporunu çalışan bir Microsoft Word dokümanı haline getirmek çok kolay. Dokümandaki değişikliklikleri MS Word’ün Track Changes özelliğini kullanarak kabul veya reddedilebilir. compareDocs, basit karşılaştırma çözümlerinin çok ötesindedir. compareDocs ile Word ile Word, PDF ile PDF veya Word ile PDF dokumanlar karşılaştırılabilir.

KARAKTER TANIMA İLE COMPAREDOCS

OCR Server ya da OCR Desktop uygulamalarının kurulu olması halinde, compareDocs iş akışlarında çeşitli olanaklar sağlar;

 • Kağıt dokümanlar karşılaştırılabilir
 • Görüntü dosyaları karşılaştırılabilir
 • PDF ile PDF’i karşılaştırılabilir ve Karşılaştırma Raporu’nu Word dokümanı olarak oluşturulabilir
 • ya da, iki resim dosyası karşılaştırılabilir

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE ENTEGRASYON

compareDocs, başta OpenText eDOCS DM olmak üzere birçok doküman yönetim sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır. Doküman üzerine yapılan tek bir sağ-tıkla kullanıcılar doküman yönetim sisteminde yönetilen dokümanları karşılaştırabilir.

UYUM

compareDocs, kritik kurumsal dokümanlardaki değişiklikleri izleme, keşfetme ve raporlama amacıyla güvenilir bir araç sunarak kurumlara, sektörel ve kurumsal uyum gerekliliklerini karşılama imkanı verir.

DOKÜMAN KARŞILAŞTIRMA

 • Word ile Word dokümanları karşılaştırma
 • PDF ile PDF dokümanları karşılaştırma
 • Word ile PDF dokümanları karşılaştırma
 • PDF ile herhangi başka metin-bazlı doküman formatı nı karşılaştırma
 • Orjinal/düzenlenmiş doküman yerlerinin değişimi

DEĞİŞİKLİK AYARLARINI DÜZENLEME

 • Doküman düzenlemeleri için çeşitli değişiklik ayarından size uygun olanın seçilmesi
 • Değişiklik ayarlarının oluşturulması, düzenlenmesi ve saklanması
 • Değişiklik ayarlarının kopyalanması veya yeniden adlandırılması

KARŞILAŞTIRMA AYARLARINI DÜZENLEME

 • Karşılaştırma moturunun detaylı olarak ayarlanması
 • Toplu olarak değişiklikleri yoksaymak için, “Ignore Case” seçeneğinin ayarlanması
 • Noktalama değişikliklerinin daha iyi görüntülenmesi için “Attach Punctuation” özelliğinin ayarlanması

WORD-WORD İLE DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETME

 • Word-ile-Word karşılaştırmaların sonuçları yeni bir Word dokümanında görüntülenir
 • Değişiklikleri kabul/red etmek için Word uygulamasının Track Changes özelliği kullanılır
 • MS Word 2007 ve üzeri sürümlerde taşınan metinler “native” olarak görüntülenir
 • “Track Changes” ve İnceleme Paneli otomatik olarak görüntülenmek üzere ayarlanabilir

MICROSOFT OFFICE ENTEGRASYONU

 • Microsoft Office 2007 ve 2010 DOCX dosya formatları ile tam entegrasyon
 • Varolan dokümanı başkasıyla karşılaştırmak için Microsoft Word uygulamasında Compare buttonuna tıklanır
 • Windows Explorer uygulamasındayken bir dokümanı compareDocs’a göndermek için doküman üzerinde sağ-tıklanır
 • Dokümanlar ve eposta eklentileri compareDocs içine sürükle-bırak yöntemiyle taşınır

PDFDOCS ENTEGRASYONU

 • Varolan dokümanı başka bir dokümanla karşılaştırmak için pdfDocs Organizer uygulamasındayken Compare butonuna tıklanır
 • Organizer çalışma alanı içindeyken bir dokümanı başka bir dokümanla karşılaştırmak için doküman üzerinde sağ tıklanır
 • Varolan bir doküman, doküman yada kayıt yönetim sisteminde depolanan başka bir dokümanla karşılaştırılır
 • Microsoft Word kullanarak PDF ile PDF karşılaştırmalarında karşılaştırma raporu “Track Changes” ya da formatlama ile işaretlenir. **

DOKÜMAN KARŞILAŞTIRMA ÇIKTISI

 • Dokümanlardaki farklılıkları gösteren birçok istatistiksel özet, yan-yana ve birleştirilmiş raporlar üretilir
 • Özet rapor ayrı bir doküman olabilir yada yan-yana ve birleşik raporların içinde ilk ya da son sayfa olarak yer alabilir
 • Ayrı ayrı değişiklik özeti ve detaylı rapor oluşturulur ya da bunları işaretlenmiş karşılaştırma raporu olarak tek dokümanda birleştirilip tek dosya sunumu ve işbirlikçi inceleme sağlanır

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

 • Doküman yönetim sistemi ortamında bir dokümanı başka bir dokümanla karşılaştırmak için doküman üzerindeyken sağ tıklanır
 • Tekrar doküman yönetim sistemi içine yeni, yeni versiyon, eklenti yada ilgili doküman olarak saklamaya imkan veren compareDocs şunlarla entegre olarak çalışabilir:

-- OpenText eDOCS DM

-- MS SharePoint (sınırlı)

* sadece Microsoft Word 2007 ve üstünü destekler

** pdfDocs, compareDocs ve OCR Server ya da OCR Desktop gerektirir


pdf indir

Microsoft® Office için Eksiksiz ve Güvenli Doküman Kontrolü

Workshare Professional'ın En Önemli Faydaları:

 • Gömülü Excel Tablolarının Karşılaştırılması
 • Resim Karşılaştırma
 • Resim-Bazlı Dokümanları Dönüştürme ve Karşılaştırma
 • PDF Dönüşümlerini İzleme
 • Korunan Dokümanlarda Metadata Bulma

Microsoft Office dokümanlarınızı inceleme, paylaşma ve karşılaştırmanın en hızlı ve en etkin yolu.

Görünen ve gizli tüm veri kaçağı risklerinin %99.9'unu önler.

Her ölçekteki şirket için eksiksiz içerik yönetimi, raporlama ve denetim araçları

Doküman ve PDF’leri Değişiklik ve Doğruluk için Karşılaştırın

Gelişmiş PDF ve Doküman Karşılaştırma

Bir dokümanı çoklu düzenlenmiş sürümler yada revizyonlar ile bir diğerinin kapsamı içinden karşılaştırın. Workshare Professional, uzun ve karmaşık dokümanların aynı zamanda otomatik numaralandırlmış paragrafları, font değişikliklerini ve karmaşık formatlandırmayı hatta tabloları karşılaştırmaya imkan veren sektörün lider doküman karşılaştırma moturundan faydalanır.

Bir Dokümanı Birçok Versiyonu ile Karşılaştırma

İkiden fazla dokümanı aynı anda, Word ile Word, PDF ile PDF ve Word ile text bazlı PDF karşılaştırmayı kapsayacak şekilde karşılaştırma yapın. Nesneler, resimler ve Excel tablolarına gömülü olanlar dahil bütün doküman değişikliklerini tanımlayarak doküman hatalarını azaltın.

Gömülü Excel Tablolarının Karşılaştırılması

Microsoft Word dokümanları içine gömülü Microsoft Excel tablolarını doğru olarak karşılaştırın.

Resim Karşılaştırma

Workshare Professional’ın karşılaştırma özelliği artık resimleri de kapsıyor. Bir karşılaştırma çalıştırdığınızda bir resimin düzenlendiğini, silindiğini ya da eklendiğini görebilirsiniz.

PDF Dokümanlarını Karşılaştırma

Metin-bazlı PDF dokümanlarının iki farklı versiyonunun arasındaki farklar, yazı ve resimler dahil, otomatik olarak işaretlenir ve yapılan değişiklikleri kolayca ve hızla farkedilir.

Resim-Bazlı Dokümanları Dönüştürme ve Karşılaştırma

Workshare OCR Server kullanarak taranmış dokümanları, resimleri ve faksları dönüştürüp karşılaştırın.

Karşılaştırma Hızı

Daha önceki DeltaView’in karşılaştırma motoruna oranla 8x-10x daha hızlı karşılaştırma yapma imkanı sağlar.

Birçok Karşılaştırma Arayüzü

Eposta eklentileri eposta uygulamanız içinden karşılaştırın, MS Word uygulamasını başlatmadan masaüstünüzden standalone doküman karşılaştırma aracını kullanın ya da başka yeni bir yazılım uygulaması öğrenmeden MS Word içinden karşılaştırmalarınızı gerçekleştirin.

Unicode Uyumu

Unicode dildeki dokümanlar ve işletim sistemleri için tam destek sunar.

Paylaşılan Doküman İncelemeleri Arasında İşbirliği

Doküman İncelemelerini Takip edin ve Yönetin

Dokümanı yaratanlara, yetki verilen kullanıcılara ve inceleyenlere aynı doküman üzerinde paralel olarak çalışırken doküman değişikliklerini toplama, inceleme ve doğrulama imkanı verir. Dokümanın orjinali, inceleme kopyası ve düzenlenmiş versiyonları dokümanın yaşam çevriminin her evresinde görüntülenebilir ve bütün bu işlemleri eposta uygulamanız yada MS uygulamaları içinden yapabilirsiniz.

Düzenleme ve Değişiklikleri Yönetin

Senkronize edilmiş 3-bölümlü görünüm, birçok doküman içinde yapılan değişiklikleri aynı anda yönetmenizi sağlar. Yorumları yönetmek yada PDF ve Word dokümanında yapılan değişiklikleri kabul/red etmek için Workshare’in değişiklik özelliği yada MS Track Changes’den faydalanın.

Tek Orjinal İzleme

Dokümanın nerede depolandığı önemli olmaksızın doğru versiyonun iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ya da iş ortaklarınız tarafından incelendiğinden emin olun. Herhangi bir yerden size gönderilen doküman incelemelerini yakalayın ve her zaman doğru versiyon üzerinde çalıştığınızdan emin olun. Eposta ile gönderilmiş bir dokümanı açtığınızda otomatik olarak orjinal versiyon açılacak ve size değişiklikleri yönetme imkanı sunulacaktır.

Tam Doküman Versiyonu Kontrolü

Doküman versiyonu kontrolü, ortaklaşa çalışanların sayısına bakılmaksızın basit ve kolaydır. Eposta eklentileri ve doküman depolaycıcıları arasında doküman formatlanmasını ve sayfa görünümünü, versiyon kontrolü ile koruyun.

Doküman Redline İşlemi Kolaylığı

Gösterilen redline dokümandaki değişiklikleri MS Word Track Changes kullanarak tamamlayın, bütün değişiklikleriyle redline dokümanı e posta ile gönderin yada redline’ları PDF doküman olarak saklayın. Ayrıca, bir doküman incelemesi sırasında kimin hangi değişikliği yaptığını daha kolay anlamak için rendering ayarlarını değiştirip kontrol edebilirsiniz.

PDF Dokümanlar Üzerinde İşbirliği

Metin-bazlı PDF dokümanları MS Word’e dönüştürüp düzenleyebilir, PDF dokümandaki değişiklikleri kabul/red edebilirsiniz.

Gelişmiş Doğruluk

Karmaşık dokümanları (100+ sayfa), paragraf, satır, karakter ve kelime seviyesinde doğru olarak karşılaştırın. Gelişmiş doküman karşılaştırma motoru aynı zamanda gömülü tabloları, numaralandırma, madde imleri, içindekiler tablosu, listeler, kod alanları ve karmaşık formatları karşılaştırabilirsiniz.

Güvenli, Açık XML Doküman Değişimi

Office 2007 ve önceki Office versiyonlarında oluşturulmuş dosya formatları arasında birlikte çalışabilirlik ve uyum, iş devamlılığını sağlar ve hangi dosya formatı versiyonunun kullanıldığı yada değiştirildiği önemli olmaksızın destek ihtiyacını azaltır.

PDF Dokümanlar Oluşturun ve Paylaşın

PDF Dosyalar Oluşturun

Herhangi bir uygulama yada doküman yönetim sistemi içinden PDF dokümanlar oluşturun.

İçeriği bir PDF Portföyü İçinde Birleştirin

Dokümanlar, epostalar, çizelgeler ve grafikler gibi farklı dosyaları tek bir PDF portföyü içinde birleştirin.

Dönüşüm öncesinde metadata’yı temizleyin, güvenlik ayarları uygulayın, sayfaları düzenleyip organize edin ve binder’ınızın durumunu workbook olarak saklayın. DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, TXT, ve HTML formatlarını destekleyen kullanıcı arayüzü baş roldedir. Ayrıca doküman yönetim sisteminiz ile işlevselliği bütünleştirebilirsiniz.

Tam PDF Güvenliği

Güvenlik kuralları doğrultusunda şirketiniz 128-bit şifrelemeli, imzalı ve sınırlamalı PDF oluşturmayı, zorunlu tutabilir. Dokümanlar, PDF/A ISO uyumlu ve kısıtlı yazdırma, kopyalama ve değiştirme işlemleriyle şifre korumasıyla erişim kısıtlanabilir.

Risk Algılama

Risk algılama, arka planda çalışır ve sizi olası güvenlik risklerine karşı uyarır ve size PDF dönüşümü sırasında gizli içeriği ya da metadatayı kaldırma imkanı verir.

PDF Dönüşümlerini İzleme

Dosyaları PDF’e dönüştürürken PDF dosyanızı epostanızı göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

Metadata Yönetimi

Metadata Yoketme

MS Office (Word, Excel ve PowerPoint) dosyalarınız içindeki metadata, notlar ve gizli yorumlar gibi gizli elektronik bilgilerin tamamen yok edildiğinden emin olun.

Grup Metadata Temizleme

Herhangi sayıda dosyayı seçin ve “batch metadata cleaning” özelliğini seçin, metadata verileri bütün dosyalarda silinir.

Çoklu Metadata Yoketme Seçenekleri

Kullanıcılar, tek-tıkla silme seçeneği ile kolayca metadatalarını temizleyebilir yada bir şirket, metadataların kullanıcılara görünmesini otomatik olarak engelleyecek kurallar oluşturabilir.

Gelişmiş Metadata Yönetimi

Kurumunuzdaki metadata kurallarının yaptırımını sağlamak ve PDA, Blackberry, ve Outlook Web Erişim üzerinden kullanıcılarınızın metadatasını kontrol etmek için tıklayın Workshare Protect Server.

Hassas Bilgileri Koruyun ve Kontrol Edin.

Gizli Veri Bulma & Kaldırma

Workshare Politika Yöneticisi ile seviyelendirildiğinde, içerik arama alarmları, finansal veri yada şifre gibi entelektüel özellik ya da hassas bilgiler epostanız içinde yada MS Office dokümanlarınız içinde yer alıyorsa sizi uyarır ve bu bilgileri kaldırmak yada düzenlemek için size çeşitli araçlar sağlar. Veri bulma, uygunsuz olarak düzenlenmiş metni de ayrıca tanımlayacaktır.

Bilgiyi Kalıcı Olarak Kaldırma

Microsoft Word (DOC ve DOCX) dokümanlar içindeki seçili içeriği redakte edebilirsiniz. Böylece artık görünür olmaktan çıkacaklardır. Gizli bilgileri karartmak için redaction araçlarını kullanabilir ve dokümanlarınızdan çıkarmak istediğiniz içeriği kalıcı olarak silmiş olursunuz.

Korunan Dokümanlarda Metadata Bulma

Metadata içeren şifre korumalı dokümanlar, sıkıştırılmış dokümanlar ve düzenleme hakları sınırlanmış dokümanlar için uyarı alırsınız.

Eklentileri Görüntüleme

Eposta eklentilerini temizlerken, epostanızı göndermeden önce temizlenmiş eklentiyi görüntüleyebilirsiniz.

Doküman Sınıflandırma

Doküman sınıflandırma ile hassas iş dokümanlarınızı kolayca kısıtlayabilirsiniz. Bu sınıflandırma, dokümanların eposta ile istemediğiniz dahili yada harici kullanıcılara eposta ile gönderilerek dağıtılmasını engeller ve sizi uyarır.

Denetleme & Raporlama

Her doküman içinde yapılan değişiklikler kurum içinde ya da dışında yapılsa dahi izlenebilir ve denetleme/raporlama için uygundur.

Office 2007 Doküman Denetçisini Genişletin

Uyulması zorunlu doküman haklarını da kapsayan gizli veri koruma için iyi uygulamayı ya da düzenlenebilir kuralları sağlamak için Office 2007 Doküman Denetçisi’ni genişletin.

Windows Vista Haklar Yönetimi

İçerik ve kapsam farkındalık yaptırımları ve bu özelliklerin kullanım denetlemesi ile Office 2007 Vista Haklar Yönetimi ile gelişmiş kontrol ve güvenlik elde edersiniz.

3.parti Uzantılar ve Entegrasyonlar

Doküman Yönetim Sisteminizi Genişletin

Varolan doküman yönetim sisteminizi Workshare Professional ile bütünleştirerek dokümanların ofis içinde yada dışında değişimi sırasında güvenlik ve versiyon kontrolünü sağlayabilirsiniz. Nasıl doğru orjinal doküman versiyonunun takip edileceği, dokümanları nereye giderlerse gitsinler korunabileceği ve dokümanın bütün yaşam çevrimi boyunca tam olarak denetlenebileceğini öğrenmek için Review the optional integrations tıklayın.

SharePoint 2007 Extranet Yönetim

Workshare Professional’ın SharePoint 2007 Extranet ve Collaborative Workspaces, ayrıca LiveMeeting ile doküman inceleme ve karşılaştırma yeteneklerinden faydalanın.

Microsoft SharePoint Server 2007 için Workshare Connector

Workshare tarafından opsiyonel olarak kurulan bu geliştirme ile SharePoint dokümanlarınızı arayabilir, erişebilir ve karşılaştırabilirsiniz.


Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!