Diğer Sektörler

Başarı Öyküleri İETT Kurumsal Mimari Projesi

Casewise Corporate Modeler

Amaç:

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel)bünyesinde Kurumsal Mimarinin yönetim bakış açısından modellenmesi ve etki analiz raporlarının oluşturulması, kurumsal mimari üst düzey ve yönetici perspektifine göre iş (iş süreçleri, organizasyon, strateji), uygulama, veri tabanı, teknoloji katmanları ve ilişkilerinin modellenmesi.

Çözüm:

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel) Kurumsal Mimarinin yönetim bakış açısından modellenmesi ve etki analiz raporlarının oluşturulmasına yönelik projesinde Mind2Biz ile çalışma kararı almıştır.

Sonuç :

Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır.


Başarı Öyküleri a101 Süreç Yönetimi Projesi

Emakin İş Uygulamaları Platformu

Amaç:

İş süreçlerindeki verimi artırmak amacıyla iş süreçleri yönetim platformu kullanmaya başlayan A101, öncelikli olarak mağaza açılış sürecini elektronik ortama aktarma planı ile başladı. Hard discount konsepti ile hizmet veren ve Türkiye’nin tüm illerinde yer alan binlerce mağazası ile perakende sektörünün devlerinden A101, diğer pek çok sürecini de sistem üzerinde işletmek yönünde gelişmiş bir vizyona sahip.

Çözüm:

A101 bünyesinde iş süreçlerinin yönetimi amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda A101, emakin Süreç Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Sonuç :

Süreçlerde kullanılan diğer kurumsal yazılımlarla maksimum entegrasyon hedefi gözeten kurum, böylece hem süreçlerini ölçümleyebilir hale gelecek, hem de dijital ortamın faydalarını kullanarak daha önce kağıt formlar vb. ortamlarda işi yavaşlatan veya aksatan öğeleri ortadan kaldırarak işleyişini optimize etmek yönünde gerekli adımları atmıştır.


Emakin İş Uygulamaları Platformu

Amaç:

Temel hedef, süreç yönetiminin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve Sofra Grubu süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması ile iş süreçlerinin yönetimi

Çözüm:

Sofra Grup bünyesinde iş süreçlerinin yönetimi amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Sofra Grubu, emakin Süreç Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Sonuç :

Tamamen bulut mimarisinde tasarlanmış olan emakin ürünü ile en önemli kazanımlar kısa sürede projeyi hayata geçirme, minimal seviyede bakım ve destek yükü, karmaşık iş gereksinimlerine cevap bulabilme ve mobil cihazlar üzerinden de ayrı uygulama gerektirmeden kullanım olanağı sağlayan kurumsal bir platform elde etmek oldu. emakin sistemi, Sofra’nın kurumsal kaynak planlama uygulaması SAP ile de entegre kullanılıyor olacak.


Başarı Öyküleri IKSV Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

  • 30 yıllık tüm festival ve bienal birikiminin elektronik arşiv ortamına aktarılması ile geçmiş kayıtların güvence altına alınması
  • Çeşitli referans veritabanları kullanılarak arşiv verilerinin düzeltilmesi, gerektiğinde düzeltilmesi
  • Arşiv verilerine web arayüzü üzerinden yetki tanımları dahilinde erişim imkanı
  • Etkin aramalarla arşiv objesine hızlı erişim
  • Taranmış 30.000+ fotoğrafın sisteme toplu aktarımı ve fotoğraf eklentilerinin kolay yönetimi
  • Arşiv objelerinin fiziksel lokasyon bilgilerinin izlenmesi

Başarı Öyküleri UNIT GrupBaşarı Öyküleri UNIT GrupBaşarı Öyküleri UNIT Grup

OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Proje bölümünde yürütülmekte olan sektörel projeler bünyesinde yapılan çalışmaların ve proje bazlı dokümantasyonun izlenmesi
  • Kalite bölümünde ISO denetimleri kapsamında yapılan iç/dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile oluşturulan kalite dokümanlarının izlenmesi
  • İnsan Kaynakları, Muhasebe, Bütçe ve Finansman bölümlerinde ise grubun iç yönetiminde temel aldığı personel, eğitim, muhasebe, bütçe ve finansman konularına ait dokümantasyonun yönetimi

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!