Diğer Sektörler

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Holding bünyesinde Topluluk içi ve dışı ile haberleşmenin elektronik ortama taşınması
 • Gelen ve giden dokümanların (yazı, faks, davetiye, vb.) ve dokümanlara bağlı işlerin kolaylıkla takibi ve paylaşımı
 • Gelen yazıların taranarak elektronik ortama aktarımı
 • Kurum haberleşme yönetmeliğine uygun olarak doküman numaralandırma ve klasifikasyon
 • Yazışmaların igili koordinatörlüklerce takip edilmesi, kurum genelinde yapılan yazışmalara ve mesajlaşmalara hızla ve güvenli bir ortamda erişim
 • Cobit kapsamında oluşturulan, Bilgi Teknolojileri Yönetim Model (BTYM) dokümanlarının standardizasyonu
 • Cobit model dokümanlarına her noktadan kolay ve hızlı erişim
 • Kurumsal Portal üzerinden Model dokümanlarının BT çalışanları ile paylaşımı
 • Proje dokümanlarının Cobit - BTYM standartlarına uygun olarak saklanması ve yetkiler bazında paylaşımı

Başarı Öyküleri Girişim Pazarlama ProjesiBaşarı Öyküleri Girişim Pazarlama Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Kurumsal içeriğe uzaktan erişim
 • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
 • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
 • Dokümanların departmental gereksinimler doğrultusunda gruplandırılması
 • Faturaların elektronik ortama aktarımı ve erişimi

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Beiersdorf ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Beiersdorf Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Doküman bazlı tüm kurum içeriğinin yönetimi
 • Kurum içeriğine tek bir yerden kolay ve hızlı erişim
 • Bilgiye uzaktan erişim
 • Dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, şablonların kullanımı
 • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
 • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
 • Görsel materyallerin elektronik ortamda takibi
 • Ürünlerle ilgili her türlü bilginin kolay erişimi sağlayacak şekilde ilişkilendirilmesi
 • Dokümanların departmental gereksinimler doğrultusunda gruplandırılması
 • Faturaların elektronik ortama aktarımı ve erişimi

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı EKOM ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı EKOM Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Dış satıma ilişkin, Mal Mukabili, Vesaik mukabili, Akreditif, İthalat, Bedelsiz, Debit Note, Credit note, Talimat, Yazışma gibi doküman tiplerinin izlenmesi
 • İhracat dosyalarının yıl bazında izlenmesi
 • SAP ile etkileşimli Akreditif sürecinin takip edilmesi
 • Üretici firma ilişkileri ve finansmanın dosya bazında izlenmesi
 • Eximbank, Teminat Mektubu, stand by L/C gibi müşteri limitlerinin kredi bazında takibi
 • Giden gelen e-postaların içerik olarak yönetimi

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd