Kurumsal İçerik Yönetimi Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Kurumsal içeriğe uzaktan erişim, dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim, dokümanların departmental gereksinimler doğrultusunda gruplandırılması
 • Pazarlama bünyesinde ajanslarla yapılan çalışmaların izlenmesi, araştırma verileri ve raporlarının, yönetim ve karlılık raporlarının takibi, masraflara, tescil faaliyetlerine, rekabet analizlerine, satış verilerine, pazarlama planlarına, kurumsal iletişim çalışmalarına yönelik tüm doküman ve bilgilerin izlenmesi
 • Ürün yönetim sürecinin tüm aşamalarındaki dokümanların yönetiminin yanısıra dış satıma yönelik faaliyetlerdeki bilgilerin yönetimi ve izlenmesi
 • Bakım Onarım Müdürlüğü kapsamındaki tüm planlı bakım ve arıza kayıtlarının izlenmesi, hedef ve iş sonuçlarının takibi, bakım personelinin eğitim bilgilerinin izlenmesi, toplam verimli bakım ve toplam kalite çalışmalarına ait dokümantasyonun yönetimi
 • Kalite Güvence ve Çevre Yöneticiliğine ait sistemde bulunan dokümanların sınıflandırılması, kolay paylaşım ve yönetimi
 • Ürün Geliştirme süreçleri kapsamındaki dokümanların da sistem üzerinde detaylı sınıflandırma kapsamında izlenmesi
 • Dış satım faaliyetlerinde ülke, müşteri, nakliyeci ve ürün grupları bazında sipariş, sevkiyat, gümrük, yükleme ve tahsilat evrak ve raporlarının sistematik olarak yönetilmesi için gerekli yapının kurgulanması

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi ProjesiBaşarı ÖyküleriEczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

   • İş süreçleri ve alt süreçlerine paralel olarak tüm kurumun doküman, eposta, faks, notlar gibi tüm içeriğinin tasnifi ve standardizasyonu
   • Eczacıbaşı Grubu insan kaynakları yönetim prensiplerinin elektronik doküman yönetim sistemi üzerine yerleştirilmesi; kurum genelinde yaygın olarak ancak güvenlik kuralları ve tasnif yapısı doğrultusunda, insan kaynakları yönetim içeriğinin belirlenmesi
   • Tüm tesis, atölye, birim, makine ve yedek parçaların elektrik, mekanik ve yapısal teknik çizimlerinin yönetilmesi
   • Ürünlerle ilgili müşteri şikayetleri ve bunlara bağlı üzün özellikleri ve uyumluluk test sonuçlarının tasnifi ve yönetilmesi
   • Kalite Güvence ve Yönetim sistemi dokümanlarının üretim alanı da dahil olmak üzere kolay paylaşım ve yönetimi
   • Pazarlama bünyesindeki tüm görsel malzemenin yanısıra Ürün geliştirme, Teşhir Tanıtım, Fiyatlandırma, Teknik Proje Yönetimi, Pazarlama Planı, Dağıtım Kanal Yönetimi, Pazar Araştırmaları ve fuar çalışmalarına yönelik tüm doküman ve bilgilerin izlenmesi
   • Dış satım faaliyetlerinde sipariş, sevkiyat, gümrük, yükleme ve tahsilat evrak ve raporlarının sistematik bir yapıda yönetilmesi
   • DM Extension altında hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturarak dokümanların tanımlanmış bu yapıya göre ekrana getirilmesini sağlayan Dynamic View yapısı

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo Projesi

Kofax Transformation Modules

 • Faturaların teslim alınması, fatura içeriğinin gözden geçirilmesi, işlenmek üzere onaylanan faturalar üzerindeki bilgilerin kontrolü ve faturaların kategorize edilerek gerekli yöntemlerle SAP sistemine girişi
 • Faturaların tarayıcı vasıtasıyla elektronik formata getirilmesi, iyileştirilen fatura görüntülerinin otomatik olarak sistem tarafından okunması ve fatura alanlarının değerlerinin belirlenmesi.
 • Fatura alanları için belirlenen değerlerin doğrulanmak ve hesaplarla ilişkilendirilmek üzere görsel ortamda kullanıcının onayına sunulması.
 • Veri doğrulaması tamamlanan fatura bilgilerinin son aşamada SAP sistemine aktarılması, fatura görüntülerinin ise OpenText Document Management eDOCS Edition (Hummingbird DM) doküman yönetim sistemine kaydedilmesi.
 • Vitra Karo süreçlerindeki otomasyon seviyesinin artırılarak basılı faturaların fiziki ortamda akışı ile ilgili risklerinin elimine edilmesi, bu sayede fatura işleme maliyetlerinin minimize edilip, ileri seviye teknolojilerden yararlanarak veri ve süreç kalitesinin yükseltilmesi.
 • Uzak lokasyonlar da dahil olmak üzere fatura işleme sürecini tek bir platform üzerinde işleterek standartlaşmanın sağlanması

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • Kurum içeriğine tek noktadan kolay ve hızlı erişim
 • Bilgiye uzaktan erişim
 • Fabrika ve Merkez ortak çalışma alanı
 • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
 • Pazarlama materyallerinin ve görsel materyallerin elektronik ortamda takibi
 • Ürün geliştirme sürecinin elektronik ortamda takibi
 • DM Extension altında hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturarak dokümanların tanımlanmış bu yapıya göre ekrana getirilmesini sağlayan Dynamic View yapısı.

Başarı Öyküleri Gürallar ArtCraft Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

 • eDOCS DM versiyonunun önce 5.1.0.5' e daha sonra da 5.3'e yükseltilerek güncellenmesi
 • Sunucu işletim sisteminin, Windows 2000'den 64-bit Windows Server 2008'e çıkartılarak daha yeni ve yüksek kapasiteli donanımları destekler hale getirilmesi
 • Kullanıcıların, güncellemelerle LDAP standardını kullanan Novell eDirectory 8.8 ile senkronize çalışmaya başlaması
 • İstemci tarafındaki işletim sistemi olarak Windows Vista ve Windows 7’nin hem 32 bit hem de 64 bit olarak desteklenmesi
 • Microsoft Office 2007 ve 2010 desteği ile mevcutta tanımlı Office uygulama entegrasyonları
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan AutoCAD 2011 LT ve Mastercam X5 gibi CAD/CAM yazılımları ile entegrasyon
 • Güncellenen eDOCS DM web arayüzü Webtop'un Microsoft Internet Explorer 7, 8 ve Mozilla Firefox 3.6 sürümlerini kapsayan internet tarayıcı desteği.

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd