Başarı Öyküleri Kuveyt Türk Projesi

Kurum bünyesinde yer alan süreçlerin, organizasyon, teknoloji, risk/kontrol ilişkilerinin belirlenerek modellenmesi ile kurumun süreç haritasının hazırlanması ve böylelikle değişiklik analizlerinin, performans gösteri üzerinden sistem performansının analizine olanak sağlanmasıdır. Kuveyt Türk modelinde temel verilerin diğer sistemlerden sağlanması ve gerektiğinde diğer sistemler için veri kaynağı olması düşünülmektedir.

Proje ile süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması, görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi, süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti, model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması, süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması, bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması, kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması amaçlanmıştır.


EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürlüğü bünyesinde, alanında lider Casewise Corporate Modeler yazılımı uygulamaya alma ve eğitim çalışmaları tamamlanıyor. Kurumun tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bu altyapı üzerinde süreçlere ilişkin organizasyon, uygulama ve teknoloji boyutlarının izlenebilmesini sağlayacak meta-model yapısı oluşturuldu. Bu yapı üzerinden süreç model veritabanı içerisinde yer alan herhangi bir boyut veya bilgi için hızlı analizler gerçekleştirilebilecek ve benzetim çalıştırılabilecektir. Ayrıca, süreçler bazında süre ve kaynaklar üzerinden analizlere olanak verecek Mind2Biz tarafından geliştirilen CM Utility uygulaması ile iyileştirmeye açık noktalar tesbit edilerek süreçlerin yeniden yapılandırılması, otomasyon gibi iş gereksinimleri saptanarak önceliklendirilebilecektir.

Bunların yanı sıra oluşturulan modellerden otomatik yaratılan web yayınları aracılığı ile kurum intraneti üzerinde süreçler bazında işleyiş görsel olarak tüm banka çalışanları tarafından izlenebilecek, istenen herhangi bir süreç noktası ile ilgili öneri oluşturma olanağı sağlanacaktır. Sistem içinde web yayınlarının yanı sıra yayın sürecinde oluşturulan dokümantasyon metin dosyalarına da yayınlanabilecek ve bu anlamda basılı bir süreç haritası oluşturulabilecektir. Ürünün en önemli getirilerinden birisi olan Automodeler aracılığı ile sisteme çok sayıda/yoğun çift yönlü otomatik veri besleme, zaman içinde oluşabilecek değişikliklerin toplu olarak yapılabilmesi ve eğer gerekirse belirli diyagramların tanımlı kurallar çerçevesinde otomatik olarak hazırlanabilmesi olanakları sağlanabilmektedir.


Başarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler ile süreçlerini geliştirecekBaşarı Öyküleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler ile süreçlerini geliştirecek

Teknolojik olanakları en üst seviyede kullanma hedefi doğrultusunda Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürülüğü bünyesinde Casewise Corporate Modeler projesi başlatıldı. Projenin amacı bankanın tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bir altyapı kurmaktır.

Proje ile birlikte süreçlerin Corporate Modeler ortamında modellenmesi, süreç performansını etkileyecek verilerin süreç bilgileri üzerinde izlenmesi, iyileştirme alanlarının benzetimler aracılığı ile tesbit edilmesi, hedeflenen süreç yapısının modellenerek buna paralel aksiyonların alınmasının sağlanması hedeflenmiştir. Sistem ayrıca süreçlerin süreç diyagramları ve süreç bilgileri ile kurum portalinde izlenmesi ve bir öneri sistemi ile geri besleme olanaklarına da sahip olacaktır.


TSKB, Süreç Yönetimi Projesi’nin teknik altyapısını Corporate Modeler üzerinde kurdu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2006 yılında tüm bankacılık ve bilgi teknolojisi süreçlerinin dokümantasyonu ve yeniden yapılandırılması için bir proje başlattı. Bankacılık süreçlerinin modellenmesi ve kurum içerisinde yaygınlaştırılmasında teknolojik altyapı olarak Corporate Modeler kullanıldı.

Mind2Biz’in yazılımın teknik danışmanlığını sunduğu proje, ürünün kolay kullanım özelliği ile, birkaç aylık bir sürede, yüzlerce süreci kapsayacak şekilde hayata geçirildi. TSKB’ye özgü bir metamodel ve notasyon çerçevesinde gerçekleştirilen projede departmanlardan bilgiler elektronik tablolar halinde toplanarak doğrudan Corporate Modeler’a aktarım sağlandı. Böylelikle yazılımın otomatik diyagram çizim özelliklerinden de yararlanılarak projenin hızla hayata geçirilmesi sağlandı.

Proje sonucunda oluşturulan süreç tanımları kurum Intranet’inde ilgili birim ve çalışanlar ile gerekli tüm süreç detaylarını kapsayacak şekilde paylaşılıyor ve model sürekli olarak güncel tutuluyor. Sadece süreçlerin değil, kurumun risk haritasının da oluşturulduğu proje sonunda sözkonusu süreç ve risk haritaları ilişkilendirilerek operasyonel risklerin ve bankacılık uygulama kontrollerinin daha etkin yönetilebildiği bir altyapı elde edildi. TSKB’nin bu altyapısı ile ulaştığı yüksek süreç olgunluk düzeyi bağımsız kuruluşların değerlendirmelerinde de onaylandı.

Hedeflerine uygun olarak tamamlanan projede temel hedefler süreçlerin kolay erişilebilir ve kolay güncellenebilir bir yapıda tek merkezde kayıt altına alınması, mükerrer iş adımlarının ve katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması ile risk yoğun süreçlere odaklanılmasıydı. Yazılımın modellemeyi ve kuruma uygun özelleştirmeleri kolaylaştıran özellikleri ile merkezi bir sistem üzerinde çoklu kullanıma ve tek noktadan güncellemeye olanak sağlayan yapısı TSKB Süreç Yönetimi Projesi’nin başarısına önemli katkı sağlamıştır.


Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!