İş Süreçleri Mimarisi (BA) terimi genellikle daha genel bir kullanım olan Kurumsal Mimari (EA) teriminin yerine kullanılır. Geleneksel olarak Kurumsal Mimari (EA) kurumun BT merkezli bakış açısı olarak görülür. Bu, İş Süreçleri Mimarisini (BA) doğru tanımlamaya yetmez. Yenilikçi kurumlar, bunun gibi girişimlerde lider rol üstlendiklerinde gerçek değeri ortaya koyabileceklerinin farkındadırlar. İş birimleri ile bilgi teknolojisi birimlerinin kurum hedefleri çevresinde odaklanan bir ortamda ve iş sonuçlarına etkilerini algılayacak yapıda işbirliği içerisinde bulunmaları organizasyonlara anlamlı değer sağlamaktadır.

İş Süreçleri Mimarisi, kurumlar için temel karar alma aracıdır ve bir nevi GPS “Kurum için Navigasyon Sistemi” olarak düşünülebilir. Önceleri durağan tasarımlar olarak ele alınmayan çalışılan bu yapılar artık dinamik modellere dönüşerek çok daha görünür modeller oluşturmaya imkan verir. Sürücü koltuğundaki yöneticiler tarafından gelenekçi teknik sorulardan kurumsal mimariye yönetlik sorgulamalara yönelik vardır. Bu soruları desteklemek amacıyla araçlara ve çözümlere farklı bir yaklaşım gerekecektir.

Büyük yada küçük ölçekte bütün kurumların birleşmeler, satınalmalar, ‘uygun ölçüye getirme’ çabaları, düzenleyici etkilere uyum gibi çeşitli aktiviteler karşısında hergeçen gün artan karmaşıklığı sonucunda İş Süreçleri Mimarisine ihtiyaç olduğu çok belirginleşti. Kurumlar, daha güçlü, daha etkili, daha verimli ve daha çevik olmak için anlamlı fırsatlar bulma çabasına girmek zorundalar. Bu da İş Süreçleri Mimarisi’nin ortaya koyduğu en önemli değer.

İş Süreçleri Mimarisi, “Hangi süreçler kurumsal hedeflerimi desteklemiyor?”, “İhtiyacım olmayan sistemlere çok fazla mı destek veriyorum?”, “Bir ofisinin yerini değiştirmenin yada kapatmanın etkisi ne olacak?” gibi sorulara cevap bulmanıza yardımcı olur. Bunlar ve benzeri potansiyel binlerce soru, iyi bir İş Süreçleri Mimarisi sağlanarak cevap bulacaktır. Ek olarak, İş Süreçleri Mimarisi, kurumsal yönetim, risk ve uyum zorunlulukları ile ilgili olarak da giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Yönetim bakış açısından, kurumunuz içinde olan biteni izleme ve denetleme yeteneği oldukça önemlidir.

7 Adım Yaklaşımı

7 Adım yaklaşımının amacı, her evrede sürecin farklı değerlerini ortaya çıkartmaktır. Bu, İş Süreçleri Mimarisi girişiminizin etkin bir şekilde yaşamasına yardımcı olacaktır.

Araçlar ve teknoloji yerine değerlere odaklanmak yerine, değerler üzerine odaklanmak kurumsal yöneticiler ile anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu adımların her biri belirli bir kurumsal ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Ancak kurumun kendi odaklarına uygun olarak her aşamasında gerekli düzenlemeler yapılabilir. Projenin, BT departmanı çalışanları tarafından gerçekleştirilse bile, kurumun iş ihtiyaçlarına odaklanması, teknoloji gereksinimleri içerisinde kaybolmasının önlenmesi hayati önem taşımaktadır. İkinci adımdan sonrasında, teknoloji bilgiyi raporlamak ve depolamak için gerekli olacaktır fakat vurgu, depolama ve raporlama üzerine olmalıdır, uygulama ve teknoloji üzerine değil.

Projenizin erken dönemlerinde değerini ortaya koyarak, kurum içerisinde kabul edilirliğinin ve önceliklendirilmesi konusunda gönüllülerin artığını gözleyeceksiniz, çünkü herkes başarının bir parçası olmak ister.

Adımlar boyunca ilerlerken, takımın çok hızlı ve çok geniş harekete geçmesinden sakının. Her adımda başarı hakkında ‘haykırarak’ organizasyonun alışık olmadığı birşey sunuyor olacaksınız.

Farkedeceksiniz ki, her adım kolay ve mantıksal hareketlerle öncülük edecek ve kurumsal ihtiyaçlarınız ile büyüyüp gelişen kullanılabilir bir İş Süreçleri Mimarisine erişmenize yardımcı olacaktır.

 1. Yarat ve geliştir : Projenin neden yapıldığı, faydaları, maliyetleri ve zamanlaması konusunda uzlaşma sağlayın.
 2. Yakala ve düzenle : İşleyişin tek noktada gösterilmesi algılamayı artırarak ortak anlayışı sağlayacak, tekrarları ve zaman kaybını engelleyecektir.
 3. Birleştir ve iletişim sağla : İş ve bilgi teknolojisinden herkesin birarada olması aynı dili kullanmayı sağlayacak, olası başarısızlık ve yanlış anlamaları engelleyecektir.
 4. İş birliği ve kullanım : Herkesin aynı takımda yer aldığını garantileyecek ve kurumsal birikime katkıyı ve birikimin kullanımını artıracaktır.
 5. Müşteriler ve koordinasyon : Organizasyonun her parçası uyum içerisinde olduğu sürece daha mutlu, daha uzun süreli ve daha çok harcayan müşteriler elde edeceksiniz.
 6. Kontrol ve uyum : Daha ileri uyum ve bütünlük, maliyetleri ciddi oranda düşürecektir.
 7. Değiştir ve rekabet et :Sonuçların sürekli sorgulanarak reaktif bir gelişim yapısının yerleştirilmesinin yanısıra, süreci kendisi ile rekabet edecek şekilde proaktif bir iyileştirme döngüsü ile de destekleyerek, sürdürülebilir üst seviye bir mimari yapısı kurulmuş olacaktır.

Finans sekörü en yoğun teknoloji kullanımı olan sektörlerden birisi. Bu paralelde kurumlar temel çekirdek uygulamaları ya dahili kaynaklarla çözmek ya da çok çok sıkı servis seviye anlaşmaları ile ve kendini kanıtlamış ürünlerle dış kaynaklardan temin etmekteler. Ancak kaynaklarını optimize etmek amacıyla diğer çevre ve destek uygulamalarda daha esnek davranılabiliyor.

Bu sektörde yapılan işin çeşitliliği ve bu işlerin içinde uyumluluk açısından yükümlülükleri yerine getirmek en ciddi zorluklardan birisini oluşturuyor. Hem süreçler karmaşık ve çok boyutlu, hem denetim yükü yoğun. Tüm bunları birlikte yönetebilmeye çalışmak ise oldukça zor.

İşte bu noktada süreç modelleme araçları en etkin çözümü sunan teknolojiler olarak imdada yetişiyor.

Çok yüksek rekabetin olduğu bu sektörde verimlilik de ayrı bir önem verilmesi gerekli konu ve bu araçlar bu konuda da ciddi destek sağlıyorlar. Kurumsal mimari uygulamalarına yönelik de çok geniş imkanlar sunan bu yazılımlar kurumların ölçeğiden bağımsız olarak uçtan uça tüm süreçlerini ve süreçlerinin gerçekleştirilmesinde rol alan ve izlenmesi gereken organizasyon birimi, uygulama, kontrol noktası gibi her türlü unsuru bir bütünlük içerisinde yönetebilmeye imkan sağlıyor.

Bu araçlarla en basit anlamda süreç akışlarının dokümante edilmesinden başlayarak iş sürekliliği, uyum yönetimi, en alt detayda kurumsal mimari bileşenlerinin yönetimine kadar varan yönetim yapıları oluşturmak mümkün. Herhangi yeni bir hizmetin devreye alınması öncesinde ilgili süreçlerin tasarımı, işleyiş testleri ve teknoloji gereksinimlerini belirlemek için de en uygun ortamı bu araçlar sağlıyor.

Süreç modelleme araçlarının en etkin kullanım alanlarından birisi de finansal kurumlardaki gibi dağıtık yapıdaki organizasyonlarda, çalışanlara, işleyiş ve değişiklikler hakkında gerekli iletişimi sağlamak. Değişim yönetiminin de vazgeçilmez bir unsuru olarak herhangi bir değişim planlamasında sağlıklı ekti analizleri yapabilmek için de bu araçları kullanmak en uygun yöntem.

Kurumlarda bu yöndeki çözümlerin kullanımında öncelikli tetikleyici uyum gereksinimleri oluyor, ancak bu uygulama alanından yola çıkarak süreç yönetimi, kurumsal mimari, iş analizi, risk yönetimi, iş sürekliliği, kurumsal BT yönetimi gibi pek çok konuda da sağlayacağı katma değeri düşünerek finans kurumlarından önümüzdeki dönemde en önemli yatırım ve proje konularında birisi olması kaçınılmaz bir alan.


Kurumsal İçerik Yönetimi

Bilgi teknolojilerinin gelişim aşamalarının ilk basamağı olan finansal, operasyonel ve lojistik uygulamaların gelişimlerini hızlandırarak oluşumlarını büyük oranda tamamladıkları son 10-15 yılda teknoloji, altyapı bileşenlerinin kapasite ve hız artışları ile birlikte yeteneklerini de artırmaya odaklandı. Bu gelişimle birlikte iş dünyasının gerektirdiği hızı yakalamak adına haberleşme ortamlarının da elektronik ortama taşınması ile kurumların dijital ortamda oluşturduğu, elde ettiği ve yönettiği bilgi de katlanarak artmaya başladı. Bunun sonucu olarak kurumsal içerik yönetim sistemlerine giden yolda doküman yönetim sistemlerine yönelik oluşumlar başladı. Ve, bu kapsamdaki yeni gereksinimler bu konunun da hızla gelişerek farklı ürünlerin bu paralelde konumlanması ile bugünün gelişmiş “kurumsal içerik yönetim” platformlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Doküman yönetim sistemi iyi bir başlangıç

Kurumsal içerik yönetiminin başlangıç noktası olarak gördüğümüz doküman yönetim sistemleri günümüzde şirketler açısından önceden olduğundan çok daha fazla önem taşıyor.Çünkü kurumlar yarattıkları veya dışarıdan aldıkları bilginin çok büyük bir oranının, ancak bu tip sistemler aracılığı ile yönetilebileceğinin artık farkındalar. Doküman yönetim sistemleri de, bu gerçeği destekleyecek şekilde, günümüzde şirketlerin önemli bilgiye her seviyede kullanıcı tarafından bir tuşa basılarak erişilmesini sağlayacak doğrultuda evrimleşti. İlk çıkış noktası olarak basılı dokümanların taranarak saklanmasına yönelik çok kısıtlı fonksiyonaliteye dayanan doküman yönetim sistemleri, bugün, taranan dokümanlara dayanan süreçlerin otomasyonunu en üst seviyeye taşıyacak şekilde, içerik otomasyonu sağlamanın yanı sıra, elektronik dokümanların yaratıldığı ve işlendiği ortamlara da tam entegrasyon sağlayarak kurumsal süreçlerdeki tüm içeriğin saklanması, korunması ve imhasına kadar geçen süreci kullanıcı açısından en kolay hale getirecek zengin fonksiyonaliteyi sunabil-mektedir. Ayrıca, veritabanı uygulamaları dışında kalan bu tip yapısal olmayan bilgilerin yine çok büyük oranını oluşturan epostaların da, süreç odaklı yönetimi ve kolaylıkla saklanarak, içerik yaşam döngüsü yönetimi içerisine dahil edilmesi sağlanabilmektedir.

Doküman yönetim sisteminin faydaları, daha fazla müşteri memnuniyeti, iş uygulamalarının yönetilmesi ve çalışanlar arasında genel üretkenliğin artırılması şeklinde özetlenebilir. Şirketlerin doküman yönetim sistemlerinden faydalanma ihtiyacı, teknolojik yeniliklerle aynı oranda artırmıştır. Çok geçmeden, doküman yönetim sistemleri, elektronik dokümanları idare etme yeteneğine sahip hale gelmiş ve bu durum pazarı değiştirmiş, imkanlar dünyasını kapısını aralamıştır. Günümüzde dünya çapında milyonlarca şirket, müşteri hizmet deneyimini ve personelin üretkenliğini artırmak için doküman yönetim sistemlerine başvuruyor.

Kurumsal içerik yönetiminde kurumların yol haritası

Kurumların nitelikli ve ölçeklenebilir doküman yönetim sistemleri ile başlayan içerik yönetim serüvenlerinde esas iş süreçleri yönetimi, arşivleme, belge yönetimi, web içerik yönetimi gibi diğer kurumsal içerik yönetim sistemi bileşenleri ile bu çerçevedeki diğer gereksinimlerin adreslenerek belirli bir stratejik plan dahilinde teknoloji kullanım olanaklarını zenginleştirmesidir. Böylelikle kurumlar etkinliklerini ve uyumluluklarını artırmak yönünde en doğru adımları atmış olacaklardır.

İçerik yönetim teknolojileri halen hızlı gelişimini sürdürüyor

Teknoloji firmaları kurumlara bu doğrultuda ürünler sunmaya ve geliştirmeye devam ederken, çok hızla artan bilginin daha doğru ve hızlı kullanımına yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ediyorlar. Geleceğin iş dünyası ve yaşam koşullarına yönelik ortaya konan Web 2.0 platformu, bilginin kurum sınırları dışında da en etkin ve güvenli paylaşımını sağlamaya odaklanarak bu gelişimi destekleyen teknoloji olarak gelecek 10 yıla damgasını vuracaktır. Mobil teknolojilerin ve uygulamaların gelişiminin de bu teknolojiyi destekler yapıda olması ile kullanıcılar yer ve zamandan bağımsız, uyumluluk gereklerine uygun olarak bilgiye erişim anlamında çok daha donanımlı hale geleceklerdir.

Bu alandaki diğer gelişim hedefleri ise ile birlikte çalışabilirlik prensiplerinin ve standartlarının oluşturulması ve bu sistemlere insan düşünce ve beyin yapısına yaklaşan bilişsel özellikler kazandırılması ile en üst seviye fonksiyonaliteye eriştirmektir.

Süreç modelleme, analiz ve uyumluluk desteği

Kurumlardaki süreçlerin giderek karmaşıklaşması ve teknoloji kullanımının hızla artıyor olması ile süreçlere ilişkin yönetim araçlarına ve yöntemlerine ilişkin gereksinim de artmaktadır. Süreçleri içerdiği tüm boyutları ve özellikle teknoloji bileşenleri boyutu ile yapısal bir ortamda izlemek giderek önem kazanmaktadır.

Firmalar süreçlerini text veya grafik bazlı uygulamalarla dokümante etmeye ve modellemeye çalıştıklarında güncelleme, paylaşım ve analiz etme konusunda ciddi zorluklar ve olumsuzluklar yaşamaktadırlar. Bu durum kurumları farklı sistemlerin arayışına sürüklüyor ve teknoloji firmaları da bu gereksinimi adresleyecek şekilde modelleme araçlarını kurumların hizmetine sunmaktadırlar. Birer veritabanı uygulaması olan bu araçlar sağladıkları görsel palet zenginliği, kurumsal gösterim standartları, hızlı ve kolay güncelleme ortamı ve esnek analiz olanakları ile her ölçekte kurumun gereksinim duyduğu uygulamalar haline gelmiştir. Bunun yanı sıra ürünlerini daha stratejik konumlandıran teknoloji sağlayıcıları regülasyonlara uyum gereklerinin de giderek arttığı iş ortamında süreçlerin riskler ve kontrol noktaları ile birlikte izlenebildiği, çoklu uyum gereksinimlerinin ve denetim aktivitelerinin de yönetilebildiği ortamları da sunmak yönünde gelişimlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Kurumsal mimari çalışmalarına destek

Kurumsal mimari, bir şirketin bilgi teknolojisi altyapısı ile arasındaki köprü ve bağlılıklarla yakından ilgilidir. İlk çıkışı 1970'lere kadar dayanan bu kavram zaman içerinde uğradığı değişimlerle karmaşık kurumsal değişimi yönetmeye yardımcı bir disiplin haline gelmiştir.

Kurumsal mimari günümüzde bilgi yönetimi, büyük ölçekte değişim yada dönüşüm, bilgisayar bilimi, sistemleri ve karmaşıklığı, yapay zeka ve bilgi tabanlı sistemler, iş akışı ve iş süreci modelleme, insan bilgisayar arayüzü, psikoloji, kavrama, sosyoloji ve antropolojiyi de kapsayan geniş ve güçlü bir disiplindir.

Kurumsal mimarinin geleceği, öncelikle iş süreçlerinin karmaşıklığını belirtmedeki bütünsel ve tutarlı bir yaklaşıma dayalıdır. Bu durum sistem tasarımının ve mimarisinin projeden projeye değil, kurum seviyesinde işlemesini gerektirir. Eğer iş iletişimi ve bilgi/veri akışı alt sistemler arasında geliştirilir ve bilgi teknolojileri üzerindeki yatırım kararları ile kurum gereksinimleri örtüştürülürse, kurumsal mimari tüm kurumsal organizasyonlarda parlak bir geleceğe kavuşacaktır.

Mind2biz, tüm bu alanlarda uzun yıllara dayanan tecrübesi, temsil ettiği alanında lider sağlayıcı çözümleri, yetkin danışman ve destek kadrosu ile kurumlara uygun teknolojileri konumlandırarak bu alanlardaki yol haritalarının oluşturulması ve uygulanması konularında her türlü proje ve hizmeti sağlamaktadır.


Kurumsal BT yönetimi kurumsal yönetimin bilgi teknolojilerine ve bilgi teknolojileri risk ve performansına odaklanmış bir alt kümesidir. Bu konunun giderek kurumların ilgi alanı haline gelmesi regülasyonlara uyum zorunluluğunun giderek yaygınlaşması ve artması ve artan BT projelerinin kolayca kontrol dışına çıkması ile kurumun genel performansını etkiler hale gelmesidir.

Kurumsal BT yönetimi kurum içinde ve dışında kurum faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafları ilgilendiren bir olgudur. Bilgi teknolojileri birimlerinin diğer iş birimlerinden bağımsız karar vermesini ve bu bağımsız kararlar sonucu yaşanan başarısızlık ve BT yi sorumlu tutma eğiliminden uzaklaşmayı hedefler. Çağdaş organizasyonlarda bilgi teknolojileri kararlarını üst yönetim ve bilgi teknolojisi birimlerinin ortak almasını sağlayan bir ortam sunar.

Kurumsal BT yönetiminin temel amacı BT yatırımlarının kurum için değer yaratmasını güvence altına almak ve BT den kaynaklanabilecek riskleri azaltmaktır. Bunu yapmanın en uygun yolu organizasyondaki rollerin veri, iş süreçleri, uygulama ve altyapılarla olan ilişkilerini net bir şekilde tanımlayabilmektir. Bunu yaparken BT kaynaklarının kurumun stratejik hedefleri ile paralel kullanılmasını gözetmek, yani “stratejik içgüdüler”e sahip BT altyapıları planlamak bu konudaki en temel yaklaşımlardandır. Böylelikle yatırım öncelikleri kurum hedefleri ile parallellik gösterirken bu hedeflerin bireylere yaygınlaştırılması da kolaylaşır.

Bu şekilde bir yönetim felsefesinin olmadığı ortamlarda kurumlar reaktif bir yaklaşım sergileyerek sorun olduğunda veya gereksinim acil hale geldiğinde tüm kaynaklarını o yönde seferber ederek plansız ve düzensiz bir ortamda çalışmak durumunda kalır. Bu durum rekabetçiliğin azalması ve iş kayıpları, artan proje maliyetleri ve uzayan süreler, temel süreçlerin ve kurumsal verimliliğin olumsuz etkilenmesi gib sonuçlar doğurur. Oysa kurumsal BT yönetim felsefesi üst yönetimin dikkatini ve desteğini odaklı bir şekilde kanalize edecek ve kaynakların verimli paylaşımını sağlayacak bir ortam sunar.

Kurumsal BT yönetimi iş sürekliliği ve afet yönetimi, uyumluluk, bilgi güvenliği, BT servis yönetimi, bilgi yönetimi, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi pek çok önemli konuyu içeriğinde barındırır. Bu derece önemli bir konuda öncelikle sağlanması gereken izlenebilirliktir. Bu kadar önemli ve kapsamlı konuların ele alınmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla çok çeşitli standartlar ve çerçeve modeller yayınlanmıştır. Bunlar kurumlara rehberlik ederek doğru kurumsal BT yönetim projeleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadırlar.

Süreçler, kurum yönetimini oluşturan süreç, insan ve teknoloji üçlü sacayağının en kalıcı bileşenidir. Süreçlerin uygun işleyişi için yönetim, sürecin ilgili yerlerinde uygun profilde elemanları yerleştirmeli, bu noktalarda gerekli iç kontroller ile geliştirme gereksinimlerini tesbit edebilmeli ve bilgi teknolojileri kullanımı ile iş sonuçlarını geliştirip, şeffaf raporlama olanakları sağlamalıdır. Yeni teknolojik olanakların değerlendirilmesi sırasında olası riskleri tesbit ederek yönetebilmek de başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Kurumsal BT yönetimini çeşitli seviyelere bölerek uygulamak başarı için uygun yöntem olacaktır. Tüm organizasyon geneli ve altında departmanlar, bölümler, coğrafi lokasyonlar gibi birimlere ayrıştırarmak hem yönetimi kolaylaştırır, hem de bu bazda sahiplik mekanizması kurulmasını destekler. Her bir alt birimin genel teknoloji kavramlarına hakim yönetici seviyesinde bir sahibi olmalıdır. Kurumsal BT yönetimi alanında en önemli noktalardan birisi de istisnaların yönetimidir. Olası istisnaları tesbit etmek ve bunlar için gerekli çalışma modelini ortaya koyabilmek kurumun bu istisna ile karşılaştığı zaman yaşayacağı baskıyı azaltarak, olumsuzlukları minimize etmesini sağlayacaktır. Bir diğer önemli konu da kurumsal BT yönetiminin tüm kurumda şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve iletişiminin en verimli şekilde sağlanmasıdır ki süreç modelleme ve kurumsal mimari araçları ile içerik yönetim sistemleri bu konuda en çok yararlanılan teknolojilerin başında gelmektedir. Ve, tabii bu konuda üst yönetimden bir sponsorun varlığı bu felsefenin kurum içerisinde hızlı ve doğru bir şekilde yerleştirilmesi için olmazsa olmazlar arasındadır.

Kurumsal BT yönetimi ile kurumlar mevcut altyapıyı idame ettirmenin ötesine geçerek, işi büyütecek BT yatırımlarını sağlıklı bir şekilde planlamak ve hatta daha kolay ve hızlı bir şekilde yeni iş alanları ve kanallar yaratmak için BT olanaklarını kullanmayı öngörmek noktasına ulaşırlar. Bilgi toplumu olmak yönünde hızla ilerlenen günümüzde gerekli teknolojileri doğru seçimlerle uygulamak kurumları ileri düzeylere taşıyacak itici bir güç oluşturacaktır.


Şirketlerin, iş süreçlerinin işleyişini tüm detayları ile görselleştirerek dokümante etmek için birçok nedeni oluyor. Birleşen şirketler, en iyi sürecin hangisi olduğunu keşfetmek için süreçleri tüm iş alanları boyunca incelemek ister. Diğer şirketler var olan süreçlerini geliştirmeye ve hatta bunları otomatikleştirmeye bakıyorlar. Bazı ülkelerde hükümet düzenlemeleri, iş süreçlerinin düzenli olarak dokümante edilmesini zorunlu kılıyor. Örneğin, Amerika’daki Sarbanes-Oxley sözleşmesi, herhangi bir sürecin düzgün şekilde dokümante edilmesi zorunluluğunu getirir. Bunlar, günümüz iş dünyasında şirketlere, süreçlerine daha yakından bakma imkanı veren birçok faktör arasındadır.

Bir modelleme aracı kullanmak, sürecin görsel sunumunu içermesinden dolayı, bir akış şemasının bütün avantajlarını barındırır.Ayrıca, modeldeki her nesnenin yorumlar ve dokümantasyon gibi nitelikleri içermesinden dolayı bir yazılı dokümanın da avantajlarını barındırır.

Yazı-bazlı dokümantasyon araçları:

 • Bazı kavramları sadece kelimelerle ifade etmek zordur. Örneğin, iç içe alt süreçlerin olduğu yada altı farklı çıktı ile devam eden karmaşık bir akışta, eğer sadece kelimelerle tanımlandıysa süreç akışını anlamak zor olabilir. Bir resim, bu kavramları daha kolay ifade edebilir. Çok uluslu şirketler,dokümantasyon için sadece yazı kullanırken dil engelleriyle karşı karşıya kalmaktadır.
 • Yazı, bir iş sürecinin bir adımında ne yapıldığını ifade etmede başarılıdır. Ancak, sürecin uçtan-uca izlenmesi zor olabilir.
 • Eğer süreci değiştirirseniz, dokümanda güncellenmesi gereken bütün alanların tanımlanması zorlaşır. Örneğin, eğer üç adım bir alt süreç içinde birleştirilecek ve bir üst seviye süreçte tekrar kullanılacaksa, yazının değiştirilmesi gereken bütün yerleri bilmek zor olacaktır. Bu da, süreç değiştikçe dokümanın zaman içinde güncelliğini yitirerek daha az geçerli hale geleceği anlamına geliyor.
 • Bir doküman üzerinde aynı anda bir kişi çalışabilir, çünkü bu sadece basit bir dosyadır. İşbirlikçi bir çalışma ortamı mümkün değildir.

Çizim araçları:

 • Bir akış şeması resmi, sadece bir resimdir. Tek başına bir sürecin arkasındaki detayları tanımlayamaz. Çizim alanları, her detayı kapsayacak yeterli ortamı sağlamaz. Resimde gözden kaçan detayları yakalamak için ayrı bir yazı dokümanına gerek duyulur. Bu durumda resim yada dokümandan birinde değişiklik olduğunda bu ikisini senkronize etmeniz gerekmektedir. Bu, özellikle geniş karmaşık süreçler için önemli bir çabadır.
 • Akış şeması, çizim olarak, çok durağandır. Farklı açılarından bakamazsınız. Örneğin, akışı bir şirkete göre veya göreve göre görüntülemek için bir tuşa tıklayamazsınız. Ne görürseniz onu elde edersiniz; bu sadece bir resimdir.
 • Birçok çizim aracı, resim içinde kullanabileceğiniz oldukça geniş bir şekil ve grafik ikonu kütüphanesine sahiptir. Bu esneklik sağlar, fakat aynı zamanda anlaşılması ve yorumlanması güç olan bir resmi kolayca yaratabileceğiniz anlamına gelir. Bir yuvarlak, bir karar olarak kullanılabilir, yada bir elmas, yada bir kare, yada herhangi bir şekil. Yaratıcıdan farklı bir kişi resmi incelediğinde, iletişim bozukluğu için elverişli ortam meydana gelecektir.
 • Eğer bir şirket, bir süreç içinde hangi şekillerin kullanılacağına yönelik bir standart set oluştursa, şekillerin doğru kullanıldığından emin olmak için hata kontrolü yapacak bir yöntem yoktur. Bu kuralları uygulamak yaratıcının keyfiyetine ve dikkatine bağlıdır.
 • Bir çizim üzerinde aynı anda sadece bir kişi çalışabilir, çünkü basit bir dokümanı düzenler. İşbirlikçi çalışma ortamı mümkün değildir.

İş Süreci Modelleme Aracı:

 • Bir çizim aracı gibi, bir model, iş sürecinin görsel bir resmini sunar. Fakat bu bir resimden daha fazlasıdır: bir modeldeki her öğe, dokümantasyon için kullanabileceğiniz özelliklere sahiptir. Model, sürecin hem görsel hem de metin görünümünü tek bir ortamda birleştirir.
 • Bir model, bir resimden daha fazlasıdır. Ekrandaki görüntü modelin sadece bir boyutudur. Örneğin herhangi bir zamanda akış şemasından kulvar görünümüne geçebilirsiniz.
 • Bir modelleme aracı, iş süreçlerini sunmak için tutarlı nesneler seti kullanır. Örneğin, bir karar her zaman bir prizma şeklinde gösterilir. Model, kesin ve net olarak iş süreçlerinin tüm önemli boyutlarını sunar.
 • Birçok iş modelleme aracı size bir süreç modeline benzetim uygulama imkanı verir. Bu, basit bir resimle yapamayacağınız bir şeydir. Benzetim, kullanıcıya iş sürecinin dinamik davranışını anlama imkanı verir. Süreçte zamanlar nerede? Maliyetler nerede? Dar boğazlar nerede? Kaynak açığı var mı? Bu sorular, iş süreçlerini yeniden tasarlamak çabalarına yardımcı olur.
 • Bir süreç yeniden tasarlandığında, aynı zamanda benzetim uygulanabilir. Süreç yeniden tasarımının etkisini anlamak için geçerli süreç, gelecekteki süreçle karşılaştırılabilir.
 • Bu yetenekler, bir şirketin kendi danışmanı olarak kendini yeniden tasarlamalarına imkan verir.
 • Bir iş modelleme aracı olmadan teknik modelleme aracını kullanmak, bilgi teknolojileri ve analistlerin çizimlere yada kağıt dokümanlara bağlı yeni bir model oluşturmaya ihtiyaç duyacağı anlamına gelir ve bu durum iletişim bozukluğuna neden olabilir ve gelişme çevrimini yavaşlatması muhtemeldir.

Modelleme araçlarının bu yetenekleri, basit çizim aracı ve/veya kelime işlem araçları ile yapabileceklerinizin ötesine geçer. Süreç, yüksek hassasiyet seviyesi ile çok detaylı olarak tanımlanabilir. Var olan kaynakların yeniden kullanımı teşvik edilir. Benzetim, süreç yeniden tasarımını olanaklı kılar ve sistem geliştiriciler için kullanışlı yapılar oluşturulabilir. Bir resim, sadece bir resimdir. Fakat bir model, bir şeyin nasıl inşa edileceğini gösteren bir plandır.Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd