erwin modeling

Veri yönetim uzmanı Erwin, pazar lideri konumunu Casewise ile daha da genişlettiğini duyurdu. Casewise çözümleri kurumlara sistem etkileşimlerini, iş süreçlerini ve kurumsal hiyerarşilerini stratejik kararlar alabilme amacıyla yakalama, dokümante etme ve görselleştirme imkanı sunar. 1989 yılından günümüze Casewise finans, telekomünikasyon, sigorta, enerji, sağlık, lojistik, yönetim kurumları gibi 3000’den fazla lider kurumda 30,000’den fazla iş analisti ve mimara iş süreçlerini yönetme konusunda yardımcı olmuştur.

Veri yönetim platformu erwin ile tamamen entegre olan Casewise, güçlü süreç modelleme imkanının yanı sıra kullanıcılara şu faydaları sunuyor:

 • Veri uyumu ve sıralama: Modellerin görselleştirilmesi ile, veri elemanlarının nasıl ve nerede kullanıldığını tanımlanabilir
 • Veri etki analizleri: Veri tasarımında yapılacak değişiklikler ile doğrudan etkilenecek uygulamalar, süreçler ve teknolojiler belirlenebilir
 • Veritabanı yapılarını tasarlayıp oluşturma: Görsel modeller ile doğrudan veri tabanı tasarımı ve veri tanım dili (DDL) oluşturulur
 • İş süreci simülasyonu: Var olan işlemleri analiz ettikten sonra, pahalı ve zaman harcayan uygulamalardan önce potansiyel değişikliklerin etkilerini değerlendirilir

"EABPM

Operasyonel Süreç Platformu, hem özel hem de genel kullanıma yönelik bulut-tabanlı teknoloji ile mükemmel kullanıcı etkileşimi sunarak sektörü değiştirmeyi amaçlar.

Casewise, mobil çalışanlar için tasarlanmış kurumsal süreç platformunu yayınladığı açıkladı. Casewise Tactac, detaylı görev listeleri oluşturmak için iş süreçleri veritabanını kullanarak dağıtılmış işgücünün performanısı artırır. Platform, mobil iletişim aracı ile geçerli gelişim raporları sağlayıp detaylı görev listeleri sunan sektördeki ilk uygulamadır.

Tactac, ‘akıllı’ mobil cihazlar için tasarlanmış gerçek bir SaaS çözümü sunan, bulut-tabanlı iş süreçleri platformudur. Gömülü olan geribesleme döngüsü ile gerçek-zamanlı süreç gelişimine imkan veren Tactac, kalite kontrolü geliştirir, maliyetleri azaltır ve müşteri deneyimlerini standardize eder.

Devrim niteliğindeki Tactac mobil uygulaması gerçek-zamanlı gelişimleri kayıt eder, iş süreci sahipleri, akıllı sıralamayı da kapsayan detaylı görev listeleri oluşturur ve saha çalışanlarına hangi işi nasıl yapacaklarını gösterir.

Tactac ile operasyonel takımlar daha az kayıp ile daha verimli çalışırlar. Yöneticiler saha dışında olanlar hakkında daha iyi gerçek-zamanlı görüş elde edebilir, müşteriler daha akıcı ve tutarlı etkileşim deneyimleyebilir.

Tactac kurumsal süreç kütüphanenizi taktiksel operasyonel kontrol listelerine dönüştürerek saha çalışanlarınızın akıllı telefonlar ve tabletler ile erişebilmesine imkan verir.

 • İş süreçleri veritabanınız ile senkronize olarak dokümante edilmiş süreçleri adım adım operasyonel kontrol listelerine dönüştürür.
 • Saha çalışanlarının tamamladıkları görevlerle ilgili görüntü, ses ve video saklamasına imkan verir.
 • Raporlamayı kolaylaştırır.
 • Saha desteğine doğrudan erişim sağlar.

 


Casewise, 25 yaşında

İş Süreci Analizi, İş Süreci Yönetimi, Kurumsal Mimari ve Risk & Uyum Denetimi alanında lider kuruluş olan Casewise, 25. Yaşını kutluyor.

Global müşteri yayılımı ile Casewise çözümleri, dünyanın birçok lider şirketi tarafından, iş süreçlerini anlama, tasarlama ve konumlandırma amaçlarıyla tercih edilmektedir.


Casewise 2013 versiyonu yayınlandı

Casewise Suite 2013 versiyonu ile heyecan verici yeni özellikler sunuyor. Bunlardan bazıları; Nesne Revizyon Tarihçesi (sadece SQL Server için) ve tamamen yenilenen Galeri uygulamasıdır. Ayrıca Communicator4Word içinde de PDF doküman oluşturma, içindekiler tablosunun otomatik olarak güncellenmesi ve ‘All Object’ ilişkilerini raporlama gibi bazı faydalı özellikler bulunmaktadır.

Portal, “Simple Reporter” görünümünde pratik “Excel’e gönderme” özelliğini içerir. Yeni versiyon yeni platformlar ve uyumlu ürünler için destek sunarken daha eskiler için desteğini azaltmaktadır. Bu sürüm ile Corporate Publisher otomatik olarak ürün içine dahil edilmiştir.


Casewise, Evolve ile daha sosyal

Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Analiz yazılımı konusunda lider sağlayıcı Casewise, sosyal web iletişim platformu Casewise Evolve’u yayınladı. Casewise Evolve, kullanıcıları süreçlerin merkezine konumlandırarak kurum dahilinde sahip olunan uzmanlık ve yeteneklerden faydalanma imkanı sunar. Sosyal teknolojideki gelişmeler sayesinde kurumsal silolar ötesinde çapraz işbirliğini teşvik eder ve kurumsal vizyon ve yürütme arasında mükemmel uyum sağlar.

Gartner’ın tesbitleri projelerin %40 ının iletişim eksikliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bunun temel nedenlerinden birisi kurumsal mimari ekibinin birbirinden kopuk silo uygulamalar üzerinde çalışması ve yeni girişimler için organizasyonun ilgili tüm birim ve fonksiyonlarının katılımını sağlayamamasıdır.

Kurumsal mimari içinde sosyal teknolojileri kullanmak, farklı bölümler ve departmanlardaki takımların ortak bir amaca ulaşmak için işbirliği yaparak birlikte çalışabilecekleri anlamına gelmektedir.

En Değerli Bilgi Kaynağınızı Kullanın

Casewise evolve, kurumsal kadroyu, en önemli bilgi kaynaklarınızı kurumsal mimariyi yeniden inşa ederek bir araya getiren basit, yapısal bir yöntemdir.

Kazanımlar:

 • Kurum-çapında işbirliği
 • Gelişmiş yönetim
 • Kritik bilgileri açığa çıkarma

Temel Özellikler:

 • Kurumsal zeka kontrol paneli
 • Rol-bazlı erişim
 • Veri Yaşamdöngüsü Yönetimi
 • Sosyal teknoloji yetenekleri

İşbirliğini Destekleyin ve Geliştirin

Teknoloji ve kültür, bilginin kurumsal ve fonksiyonel departmanlar ve bölümler arasında paylaşımını zorunlu kılar. Evolve, siloları yıkar ve bu baskıları ortadan kaldırır. Evolve, sezgisel bir forum kullanarak işbirlikçi tartışma ve öğrenme imkanı sunar.

Görüşmelere Bir Yapı Sağlayın

Evolve, bir kurum için gerekli olan sosyal teknolojilerin açıklığı ve kontrolleri arasında doğru dengeyi elde etme imkanı verir. Evolve, veri yaşamdöngüsü yönetimi ve kurumsal yönetimi sağlamak, görüşmeleri izlemek ve yönlendirmek için belirli izleyicilere görünümler atama imkanı verir.


Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd