Bilgi güvenliği yönetim sistemleri danışmanlığında Mind2Biz – ConsulTeam işbirliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Danışmanlığında Mind2Biz - ConsulTeam İşbirliği

Birikim Yönetimi alanında sunduğumuz danışmanlık ve implementasyon hizmetlerine, Mind2Biz – Consulteam işbirliği ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri danışmanlık ve eğitim hizmetleri eklendi. Bilgi güvenliği yönetim sistemleri, iş devamlılığını sağlamak, meydana gelebilecek zararı en aza indirgemek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefleyen sistemlerdir. Günümüzde bilgi basılı, sözlü, elektronik ortamlar olmak üzere birçok yerde bulunmakta, saklanmakta, posta ve e-posta gibi birçok yolla transfer edilebilmektedir. BS 7799 bilgi güvenlik standardı, bilgi güvenliğine yönelik olarak olası risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk yönetim sürecini temel alan bir standarttır. BS 7799 standardına göre kurulmuş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, gizlilik [bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması], bütünlük [bilginin ve işlem metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi], ulaşılabilirlik [yetkili kişilerin bilgi ve kaynaklara ihtiyaç duyulduğu an ulaşabilmeleri] olarak tanımlayabileceğimiz üç ana karakteristiğin korunması ve güvence altına alınması için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulamaya alınmasını öngörmektedir.


keyboard_arrow_up