ecm

 • A101 Süreç Yönetimi Projesi

  Başarı Öyküleri a101 Süreç Yönetimi Projesi

  Emakin İş Uygulamaları Platformu

  Amaç:

  İş süreçlerindeki verimi artırmak amacıyla iş süreçleri yönetim platformu kullanmaya başlayan A101, öncelikli olarak mağaza açılış sürecini elektronik ortama aktarma planı ile başladı. Hard discount konsepti ile hizmet veren ve Türkiye’nin tüm illerinde yer alan binlerce mağazası ile perakende sektörünün devlerinden A101, diğer pek çok sürecini de sistem üzerinde işletmek yönünde gelişmiş bir vizyona sahip.

  Çözüm:

  A101 bünyesinde iş süreçlerinin yönetimi amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda A101, emakin Süreç Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

  Sonuç :

  Süreçlerde kullanılan diğer kurumsal yazılımlarla maksimum entegrasyon hedefi gözeten kurum, böylece hem süreçlerini ölçümleyebilir hale gelecek, hem de dijital ortamın faydalarını kullanarak daha önce kağıt formlar vb. ortamlarda işi yavaşlatan veya aksatan öğeleri ortadan kaldırarak işleyişini optimize etmek yönünde gerekli adımları atmıştır.


 • Abcoo Hukuk Bürosu eDOCS DM Doküman Yönetimi Projesi

  Abcoo Hukuk Bürosu Dokuman Yonetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  DocsCorp compareDocs

  • Dava takip ve hizmet dosyalarının elektronik ortamda etkin güvenlik mekanizması üzerinde yönetilmesi
  • Müşteri/proje-dava bazında sınıflandırılmış içerik yapısı, avukat ve diğer sorumluların içerik bazlı takibi
  • Yazışmaların ve yoğun e-posta içeriğinin dokümanlarla birlikte organize edilmesi ve yönetimi

 • Actecon Danışmanlık OpenText eDOCS DM Projesi

  Başarı Öyküleri Actecon Doküman Yönetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
  • Dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, şablonların kullanımı
  • Bilgiye uzaktan erişim
  • Kurum içeriğine tek bir yerden kolay ve hızlı erişim
  • Doküman bazlı tüm kurum içeriğinin yönetimi

 • Arıkan Partners eDOCS DM Doküman Yönetimi Projesi

  Arıkan Partners Dokuman Yonetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Dava takip ve hizmet dosyalarının elektronik ortamda etkin güvenlik mekanizması üzerinde yönetilmesi
  • Müşteri/proje-dava bazında sınıflandırılmış içerik yapısı, avukat ve diğer sorumluların içerik bazlı takibi
  • Yazışmaların ve yoğun e-posta içeriğinin dokümanlarla birlikte organize edilmesi ve yönetimi

 • ASC Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı

  Başarı Öyküleri ASC Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Dava takibi
  • Müvekkil bazında kategorizasyon
  • E-posta içeriğinin organize edilip yönetilmesi
  • Avukatların ve diğer sorumluların dosya bazlı takibi

 • Balcıoğlu Selçuk Akman Avukatlık Bürosu

  Başarı Öyküleri Balcıoğlu Selçuk Akman Avukatlık Bürosu Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  ResourceTrack

  • Dava takip ve hizmet dosyalarının elektronik ortamda etkin güvenlik mekanizması üzerinde yönetilmesi
  • Müşteri/proje-dava bazında sınıflandırılmış içerik yapısı
  • Mind2Biz tarafından geliştirilen ResourceTrack uygulaması ile dava ve hizmet sürelerinin izlenmesi ve analizi
  • Hizmet sürelerinin etkin bir şekilde müşterilere raporlanması
  • ResourceTrack uygulaması ile doküman yönetiminin entegre çalışması
  • Workshare Professional ürünü ile dokümanların karşılaştırılması, değişikliklerin yönetilmesi
  • Yazışmaların yönetimi

 • Beceni Türkekul Sevim Avukatlık Ortaklığı eDOCS DM Doküman Yönetimi Projesi

  Beceni Türkekul Sevim Avukatlık Ortaklığı Dokuman Yonetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  ResourceTrack

  • Müşteriye sunulacak raporların istenen dilde ve para biriminde otomatik oluşturulması
  • Yetkili kullanıcıların zaman ve masraf tanımlamalarını gerekli filtrelemelerle kontrol edebilmeleri
  • Faturaların elektronik ortama aktarımı ve erişimi
  • Avukatların/danışmanların çalışma sürelerini pratik ve güvenli bir şekilde tanımlayabilmeleri
  • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
  • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
  • Dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, şablonların kullanımı
  • Bilgiye uzaktan erişim
  • Kurum içeriğine tek bir yerden kolay ve hızlı erişim
  • Doküman bazlı tüm kurum içeriğinin yönetimi

 • Boden Hukuk Bürosu

  Başarı Öyküleri Boden Hukuk

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  ResourceTrack

  • Dava takip ve hizmet dosyalarının elektronik ortamda etkin güvenlik mekanizması üzerinde yönetilmesi
  • Müşteri/proje-dava bazında sınıflandırılmış içerik yapısı
  • Mind2Biz tarafından geliştirilen ResourceTrack uygulaması ile dava ve hizmet sürelerinin izlenmesi ve analizi
  • Hizmet sürelerinin etkin bir şekilde müşterilere raporlanması
  • ResourceTrack uygulaması ile doküman yönetiminin entegre çalışması
  • Yazışmaların yönetimi

 • Burgan Yatırım Kurumsal İçerik Yönetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  Burgan Yatırım Kurumsal İçerik Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

  Halihazırda ;

  • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
  • Talimat tiplerine uygun rotalama
  • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
  • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
  • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
  • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
  • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
  • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

  gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


 • Burgan Yatırım Müşteri Talimatları Süreç Yönetimi Projesi

   

  Metastorm BPM

  Burgan Yatırım, Süreç Yönetimi Projesi'nde öncelikli hedefler müşteri talimatlarının izlenmesine yönelik olmuştur. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

  Halihazırda ;

  • Müşteri talimatlarının şubelerden toplanarak, merkezde en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
  • Talimat tiplerine uygun rotalama
  • Şubelerden talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
  • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
  • İşlem sırasında imza sirküleri, vekaletname gibi evrakların anlık kontrolü
  • Arşivleme aşamasında eksik evrak veya uygunsuz durum tesbitinde “takibat” aşamasına geçiş
  • Kalite birimi tarafından operasyonun takibi
  • İş süreçleri konusunda istatistik ve analizler

  gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


 • Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı

  Workshare


 • Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı eDOCS DM Doküman Yönetimi Projesi

  Cerrahoglu Avukatlik Ortakligi Dokuman Yonetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  Cerrahoğlu Avukatlık Ortaklığı, doküman yönetimi konusunda Mind2Biz’in OpenText Document Management eDOCS Edition çözümlerini kullanma kararı aldı.


 • Cigna Finans Emeklilik Tazminat İş Süreçleri Yönetimi Projesi

  Emakin İş Uygulamaları Platformu

  Amaç:

  Temel hedef, süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Cigna Finans Emeklilik’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlenmiştir.

  Çözüm:

  Cigna Finans Emeklilik bünyesinde tazminat süreçlerinin yönetimi amaçlı

  • daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek,
  • değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan

  bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı.

  Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Emakin ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.


 • Davutoğlu Avukatlık Bürosu

  Başarı Öyküleri Davutoğlu Avukatlık Bürosu Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  ResourceTrack

  • Müşteriye sunulacak raporların istenen dilde ve para biriminde otomatik oluşturulması
  • Yetkili kullanıcıların zaman ve masraf tanımlamalarını gerekli filtrelemelerle kontrol edebilmeleri
  • Faturaların elektronik ortama aktarımı ve erişimi
  • Avukatların/danışmanların çalışma sürelerini pratik ve güvenli bir şekilde tanımlayabilmeleri
  • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
  • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
  • Dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, şablonların kullanımı
  • Bilgiye uzaktan erişim
  • Kurum içeriğine tek bir yerden kolay ve hızlı erişim
  • Doküman bazlı tüm kurum içeriğinin yönetimi

 • Eczacıbaşı Beiersdorf

  Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Beiersdorf ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Beiersdorf Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Doküman bazlı tüm kurum içeriğinin yönetimi
  • Kurum içeriğine tek bir yerden kolay ve hızlı erişim
  • Bilgiye uzaktan erişim
  • Dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, şablonların kullanımı
  • Dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim
  • E-postaların elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi
  • Görsel materyallerin elektronik ortamda takibi
  • Ürünlerle ilgili her türlü bilginin kolay erişimi sağlayacak şekilde ilişkilendirilmesi
  • Dokümanların departmental gereksinimler doğrultusunda gruplandırılması
  • Faturaların elektronik ortama aktarımı ve erişimi

 • Eczacıbaşı Bilişim

  OpenText Document Management eDOCS Edition


 • Eczacıbaşı EKOM İhracat Dosyası Yönetim Sistemi Projesi

  Başarı Öyküleri Eczacıbaşı EKOM ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı EKOM Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Dış satıma ilişkin, Mal Mukabili, Vesaik mukabili, Akreditif, İthalat, Bedelsiz, Debit Note, Credit note, Talimat, Yazışma gibi doküman tiplerinin izlenmesi
  • İhracat dosyalarının yıl bazında izlenmesi
  • SAP ile etkileşimli Akreditif sürecinin takip edilmesi
  • Üretici firma ilişkileri ve finansmanın dosya bazında izlenmesi
  • Eximbank, Teminat Mektubu, stand by L/C gibi müşteri limitlerinin kredi bazında takibi
  • Giden gelen e-postaların içerik olarak yönetimi

 • Eczacıbaşı Holding Doküman Yönetimi Projesi

  Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Holding bünyesinde Topluluk içi ve dışı ile haberleşmenin elektronik ortama taşınması
  • Gelen ve giden dokümanların (yazı, faks, davetiye, vb.) ve dokümanlara bağlı işlerin kolaylıkla takibi ve paylaşımı
  • Gelen yazıların taranarak elektronik ortama aktarımı
  • Kurum haberleşme yönetmeliğine uygun olarak doküman numaralandırma ve klasifikasyon
  • Yazışmaların igili koordinatörlüklerce takip edilmesi, kurum genelinde yapılan yazışmalara ve mesajlaşmalara hızla ve güvenli bir ortamda erişim
  • Cobit kapsamında oluşturulan, Bilgi Teknolojileri Yönetim Model (BTYM) dokümanlarının standardizasyonu
  • Cobit model dokümanlarına her noktadan kolay ve hızlı erişim
  • Kurumsal Portal üzerinden Model dokümanlarının BT çalışanları ile paylaşımı
  • Proje dokümanlarının Cobit - BTYM standartlarına uygun olarak saklanması ve yetkiler bazında paylaşımı

 • Eczacıbaşı İpek Kağıt

  Başarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı İpek Kağıt Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Kurumsal içeriğe uzaktan erişim, dokümanların tek bir merkezde versiyon yöntemiyle çalışılarak saklanması ve yetkiler bazında erişim, dokümanların departmental gereksinimler doğrultusunda gruplandırılması
  • Pazarlama bünyesinde ajanslarla yapılan çalışmaların izlenmesi, araştırma verileri ve raporlarının, yönetim ve karlılık raporlarının takibi, masraflara, tescil faaliyetlerine, rekabet analizlerine, satış verilerine, pazarlama planlarına, kurumsal iletişim çalışmalarına yönelik tüm doküman ve bilgilerin izlenmesi
  • Ürün yönetim sürecinin tüm aşamalarındaki dokümanların yönetiminin yanısıra dış satıma yönelik faaliyetlerdeki bilgilerin yönetimi ve izlenmesi
  • Bakım Onarım Müdürlüğü kapsamındaki tüm planlı bakım ve arıza kayıtlarının izlenmesi, hedef ve iş sonuçlarının takibi, bakım personelinin eğitim bilgilerinin izlenmesi, toplam verimli bakım ve toplam kalite çalışmalarına ait dokümantasyonun yönetimi
  • Kalite Güvence ve Çevre Yöneticiliğine ait sistemde bulunan dokümanların sınıflandırılması, kolay paylaşım ve yönetimi
  • Ürün Geliştirme süreçleri kapsamındaki dokümanların da sistem üzerinde detaylı sınıflandırma kapsamında izlenmesi
  • Dış satım faaliyetlerinde ülke, müşteri, nakliyeci ve ürün grupları bazında sipariş, sevkiyat, gümrük, yükleme ve tahsilat evrak ve raporlarının sistematik olarak yönetilmesi için gerekli yapının kurgulanması

 • Eczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetim Sistemi Projesi

  Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi ProjesiBaşarı ÖyküleriEczacıbaşı Vitra Karo Doküman Yönetimi Projesi

  OpenText Document Management eDOCS Edition

    • İş süreçleri ve alt süreçlerine paralel olarak tüm kurumun doküman, eposta, faks, notlar gibi tüm içeriğinin tasnifi ve standardizasyonu
    • Eczacıbaşı Grubu insan kaynakları yönetim prensiplerinin elektronik doküman yönetim sistemi üzerine yerleştirilmesi; kurum genelinde yaygın olarak ancak güvenlik kuralları ve tasnif yapısı doğrultusunda, insan kaynakları yönetim içeriğinin belirlenmesi
    • Tüm tesis, atölye, birim, makine ve yedek parçaların elektrik, mekanik ve yapısal teknik çizimlerinin yönetilmesi
    • Ürünlerle ilgili müşteri şikayetleri ve bunlara bağlı üzün özellikleri ve uyumluluk test sonuçlarının tasnifi ve yönetilmesi
    • Kalite Güvence ve Yönetim sistemi dokümanlarının üretim alanı da dahil olmak üzere kolay paylaşım ve yönetimi
    • Pazarlama bünyesindeki tüm görsel malzemenin yanısıra Ürün geliştirme, Teşhir Tanıtım, Fiyatlandırma, Teknik Proje Yönetimi, Pazarlama Planı, Dağıtım Kanal Yönetimi, Pazar Araştırmaları ve fuar çalışmalarına yönelik tüm doküman ve bilgilerin izlenmesi
    • Dış satım faaliyetlerinde sipariş, sevkiyat, gümrük, yükleme ve tahsilat evrak ve raporlarının sistematik bir yapıda yönetilmesi
    • DM Extension altında hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturarak dokümanların tanımlanmış bu yapıya göre ekrana getirilmesini sağlayan Dynamic View yapısı

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!