Hakkımızda

2000 yılında kurulan Mind2Biz, şirketleri geleceğe hazırlayan öncü bir danışmanlık şirketidir. Mind2Biz olarak vizyoner yaklaşımımız ve yenilikçi hizmetlerimizle kuruluşunuzu başarıya taşıyor ve geleceğe güvenle bakmanızı sağlıyoruz.

25 yıla yaklaşan deneyimimiz modern iş dünyasının hızla ve sürekli gelişen teknolojilerle karmaşıklaşan yapısı ve zorlaşan uyum gereksinimleri konusunda uzmanlaşmıştır. Sloganımız olan “Yarını Birlikte Yakalayalım” ile sizinle birlikte geleceği şekillendirme taahhüdümüzü ifade ediyoruz. Geleceğe hazırlayan dönüşüm programlarımız sayesinde sadece mevcut müşteri ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda gelecekteki trendleri de karşılayacak ve destekleyecek dünya çapında yazılım çözümleri sunmaya adanmış durumdayız.

Kuruluşunuzun entelektüel sermayesi olan bilgi varlıklarını keşfederek eyleme geçirilebilir içgörüler ve dönüştürücü stratejiler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Dünya çapında kanıtlanmış teknolojileri, en iyi uygulamaları ve güncel yöntemleri kullanarak elinizdeki deneyim, bilgi ve verinin potansiyelinin tümünü kullanmanıza ve uzun vadeli başarı için operasyonel çerçeveleri optimize etmenize olanak tanıyoruz.

Tecrübeli profesyonellerimiz dönüşüm mimarisini oluşturan iş süreçleri, bilgi, teknoloji, uygulama, veri, entegrasyon, güvenlik ve risk katmanlarında modelleme, yönetim, uyum ve yönetişimin incelikleri hususunda derinlemesine bir anlayışa sahiptir. Sürdürülebilir hizmet modelimiz uzun soluklu büyüme ve rekabet avantajı sağlayacak şekilde özel rehberlik ve çözümler sunmamıza olanak tanır.

Mind2Biz olarak müşterilerimize sağladığımız değeri en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Geleceğe yönelik stratejilerimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla sizinle birlikte iş dünyasının geleceğine yön vermek için buradayız. Geleceğinizi Mind2Biz ile birlikte şekillendirin ve dijital çağın sınırsız olanaklarının kapılarını açacağınız yolculuğunuzda bize katılın.

timeline_pre_loader

2022 Mind2Biz Akademi'den Yeni Bir Program: Veri Yönetişimi

Mind2Biz, Metaveri Yönetimi ve Veri Zekası çözümleri etrafında geliştirdiği veri yönetişimi birikimlerini Mind2Biz Akademi altında yeni bir program olarak müşterilerine sunmayı hedefliyor. Farklı yönleri ile veri yönetişimi kavramları ve en iyi uygulama pratikleri üzerine yoğunlaşan yetkinlik geliştirme eğitimleri ve durum değerlendirme hizmetlerinden oluşan bu program, kurumların verileri keşfedip izlemelerini, verileri uygun iş bağlamlarında doğru bir şekilde anlamlandırmalarını, veri güvenliği, kalitesi ve değerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefliyor. Bu program ile Mind2Biz müşterilerinin karar süreçlerinde anlamlı içgörüleri desteklemek üzere yüksek kalitedeki verilerini tüm kurum genelinde kolaylıkla erişilebilir, tutarlı ve güvenli kılmalarını destekliyor.

2022 Mind2Biz Global erwin by Quest ve OpenText eDOCS Çözümleri için Yurtdışı Profesyonel Hizmetler Organizasyonunu Kurdu

Mind2Biz, Covid-19 döneminde tüm dünyada yaşanan dönüşümlere paralel olarak dijital hizmet eğilimlerine uyum sağlama amacıyla Mind2Biz Global organizasyonunu kurdu. www.mind2biz.com websitesi üzerinde dijital servis deneyime uygun profesyonel hizmetlerini bir araya getiren Mind2Biz, OpenText eDOCS ve erwin by Quest çözümleri ile ilgili en iyi uygulama deneyimlerini yerel ve uluslararası müşterilene aktarmayı hedefliyor. Bu hizmetler firmaların teknolojik altyapıya yaptıkları yatırımlarda daha hızla geri dönüşler sağlamalarına, dönüşüm projelerini daha hızlı hayata geçirmelerine, kullanıcı adaptasyonunu kolaylaştırmaya ve etkin seviyede sürdürmeye, özetle kurumlarda dönüşüm başarısının anahtarı olan yenilikçi kültürün gelişmesine yardımcı olacak.

2022 Mind2Biz Litera Çözümlerini Desteklemeye Başladı

Mind2Biz, küresel belge üretkenlik yazılımı sağlayıcısı olan Litera’nın DocsCorp firmasını satınalması sonrasında yeni Litera çözümleri ile özellikle hukuk bürolarının ve her büyüklükteki avukatlık ekiplerinin belgeleri daha verimli ve güvenli bir şekilde oluşturmak, incelemek ve paylaşmak için ihtiyaç duydukları araçları seçme konusunda seçenekleri genişletiyor. Hukuk sektöründe son derece saygın bu iki markanın birleşmesi, tek bir organizasyon çatısında geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir belge hazırlama yetenekleri paketi sunuyor ve birleştirilmiş bir masaüstü deneyimi aracılığıyla hukuk ekipleri için dijital dönüşümü sağlamayı hedefliyor.

2021 Mind2Biz Veri Zekası Alanında Çözüm Sunmaya Başladı

Mind2Biz, erwin iş ortaklığı dahilinde Metaveri Yönetimi ve Veri Zekası platfomu olan erwin Data Intelligence ile çözüm portföyünü genişletiyor. erwin Data Intelligence, kurumsal mimari, süreç modelleme, veri kataloglama ve veri okuryazarlık olanaklarını bir arada sunarak iş bağlamına uygun veri zekası oluşturan tek veri yönetişimi yazılım platformu olan erwin EDGE’in bir bileşenidir. erwin EDGE müşterilerine kazandırdığı “kurumsal veri yönetim deneyimi” ile bilgi teknolojileri ve iş birimleri arasında işbirliğini kolaylaştırır. Böylelikle gerek durmakta olan gerekse akış halindeki verinin keşfedilmesini, anlaşılmasını, kurum stratejileri doğrultusunda çok boyutlu olarak yönetilmesini ve kurum genelinde yaygınlaşmasını sağlar.

2021 OpenText Organizasyonunda Hukuk Seköründe Doküman/İçerik Yönetimi ve Soruşturmanın Etkin Yönetimi Çözümlerinin Tanıtımında Yer Aldık

OpenText tarafından düzenlenen ve Mind2Biz’in de katıldığı etkinlikte hukuk firmalarının güvenli kurumsal içerik yönetimi, yapay-zeka destekli içerik arama vb. gereksinimlerinden içeriklerin bulut tabanlı yasal içerik silme engeli, elektronik delil soruşturma ve dava yönetimine varan spektrumda OpenText’in yeni teknolojilerden yararlanarak sunduğu tüm çözümler tanıtıldı.

2021 Mind2Biz 30 Yılın Veri Modelleme Lideri erwin Data Modeler Çözümünü Destekliyor

Mind2Biz Veri Modelleme alanında lider teknoloji olan erwin Data Modeler (erwin DM) çözümünü desteklemeye başladı. erwin 30 yılı aşkın süredir veri modellemede en güvenilir isim olmuştur. Büyük ölçekli veri entegrasyonu, temel verilerin yönetimi, metaveri yönetimi, Büyük Veri veya iş zekası girişimlerinin tümü için geçerli olan temel gereksinim yeniden kullanılabilir, net ve tutarlı veri modellerinin varlığıdır. erwin DM yüksek nitelikli kurumsal veri varlıklarını keşfetmek, görselleştirmek, tasarlamak, standartlaştırmak ve yaygınlaştırmak için kullanılan ödüllü bir veri modelleme aracıdır. Bu çözümle müşterimizin yeni teknolojilere geçişi başarıyla gerçekleştirmelerini, çevik geliştirme yöntemleri uygulamalarını, riskleri ve maliyetleri azaltırken veri kalitesini artırmalarını hedefliyoruz. erwin DM ile müşterilerimiz tüm paydaşların kendileri ile ilgili verileri kullanma, anlama becerilerini ve veriye olan güvenlerini en üst düzeye çıkararak kuruluş genelinde veri zekasına dayalı karar verme mekanizmalarını iyileştirebilecekler.

2021 Quest Software erwin'i Satın Alması ile Veri Odaklı Çözüm Portföyümüz Daha da Genişledi

Küresel bir sistem yönetimi, veri koruma ve güvenlik yazılımı sağlayıcısı olan Quest Software, kuruluşların verilerden elde edebilecekleri olağanüstü ticari kazanımları uzmanlaşmış ve gelişkin çözümlerle donatmak amacıyla erwin firmasını satın aldığını duyurdu. Erwin’in çözümleri, Quest’in pazar lideri veri araç setini güçlendirerek kurumlara veri odaklı girişimlerini ve dijital dönüşüm uygulamalarını devreye almaları için yeni yetenekler kazandıracak. 2006’da Casewise döneminde başladığımız iş süreçleri yönetimi çözümlerine odaklı iş ortaklığını, 2017’de erwin’in Casewise’ı satınalması kurumsal mimari alanında genişletmiştik. Şimdi Quest satınalması sonrası Veri Yönetimi, Veri Yönetişimi ve Veri Zekası çözümlerine yapılan yatırımların artışını müşterilerimiz için bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz.

2020 Mind2Biz Bankacılık Süreç Modellerinde Tutarlılık ve Bütünlüğü Sağlıyor

Kurumların kendi bünyelerinde yürüttükleri süreç keşif, analiz ve modelleme çalışmalarının sonuçları, ekiplerin teknik yeterlilik seviyelerinin farklılıkları sebebiyle bazen model kalitesi, tutarlık ve bütünlük açısından yetersizlikler içerebilmekte. Bankacılık gibi çok adette süreç içeren ve süreç adımlarının karmaşık yapıda olabildiği kurumlarda süreç modellerinin teknik anlamda denetlenmesi önemli bir gereksinim. Mind2Biz bu gereksinimi karşılamak üzere İş Süreç Modellerinde Tutarlılık ve Bütünlük Denetimi hizmeti oluşturdu. Bu hizmet kapsamında teknik olarak süreç kütüphanesi verileri ve diyagramlar üzerinden süreç modelleri, gerek standart kullanımı gerekse ileri seviye modelleme teknikleri dahilinde değerlendiriliyor. Ekiplerin önerileri doğrultusunda aksiyon planları oluşturularak süreç model kaliteleri standardize ediliyor.

2020 Mind2Biz Emakin Tabanlı KVKK Çözümünü Emeklilik ve Bankacılık Sektöründe Yaygınlaştırdı

2020 yılı Mind2Biz için KVKKBS sistemini emeklilik ve bankacılık sektöründe yaygınlaştırdığı yıl oldu. Low-code BPM platformu Emakin üzerinde geliştirilmiş olan KVKK Bilgi Sistemi, müşterilerimizin kişisel veri envanterini kanun ve yönetmelikler kapsamına uygun oluşturmalarını ve yönetmelerini sağladı. İçerdiği hazır onay akışı ile veri sorumlusu, hukuk, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri birimleri birlikte çalışarak işlenen kişisel verilerle ilgili kanun gereği oluşturulması gereken tüm tanımları kontrollü bir biçimde ele aldılar ve gözden geçirerek onayladılar. KVKKBS’nin sunduğu kapsamlı hazır veri seti işleri çok kolaylaştırdı ve sistemin devreye alınışını hızlandırdı. Otomatik versiyonlama ile envanter revizyonlarının takibi kolaylaştı. Veri envanterine göre oluşturulması gereken Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerini otomatik olarak üretildi ve diğer sistemlerde kolaylıkla kullanılabildi.

2019 Finansal Hizmetler Sektöründe Dijital Dönüşümü Hızlandıran Yeni Emakin Süreç Uygulamaları

İş süreçlerini akıllı iş uygulamalarına dönüştürerek dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak isteyen müşterilerimize sunduğumuz Emakin süreç tabanlı low-code BPM platform çözümü bu sene finansal hizmetler sektöründe önemli başarılara imza attı. Emakin, bankalar, sigorta, muhasebe, tröst ve varlık yönetimi firmalarında iş süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için kullanılıyor. Bu kurumlarda Emakin her aşamada çok sayıda paydaş (iç kullanıcılar, sistemler veya müşteriler) barındıran süreçlerin hatasız ve daha kısa sürede tamamlanması için paydaşlar arasındaki iletişimi ve veri alışverişini kolaylaştırdı. Teknolojik olarak sayısız noktada eski altyapı sistemleri veya üçüncü taraf uygulamalarla entegre olabilmeyi gerektiren karmaşık entegrasyon gereksinimlerini başarıyla karşıladı. Süreç sahipleri, kapsamlı rapor olanakları ile sistemi zahmetsizce ve tutarlı bir şekilde kontrol edip güncel tutabildiler. Emakin müşterimizde “Açık Hizmetler” türü dijital dönüşüm stratejilerini teknolojik uygulamalara dönüştürme, yönetme ve işletme olanaklarını sağladı.

2019 Hukuk Firmalarında Doküman Yönetim Sistemlerinde KVKK Uyarlamaları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hayatımıza giren birçok zorunluluk tüm kurumları olduğu gibi avukatlık ortaklıklarını da yakından etkiledi. Doküman yönetim sistemi çözümümüz olan OpenText eDOCS kullanıcısı olan 25’ten fazla hukuk referansımızda edindiğimiz deneyimle bu gereksinimi adreslemek üzere OpenText eDOCS doküman kütüphanesinde ne tür bir uyarlama yapılabileceğini inceledik ve gereken uyarlamaları geliştirdik. Böylelikle KVKK’ya konu olan verilerin korunması için ilgili sistemleri kurmaları, uygulamaları ve denetime açık bir biçimde kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamaları için işlerinin vazgeçilmez bir parçası olan  OpenText eDOCS DM sisteminden yararlanmalarını mümkün kıldık.

2018 İş Süreçleri Keşif Servisi Varlık Yönetimi Kurumlarında Yaygınlaşıyor

20 yıla varan iş süreçleri analiz ve sistem geliştirme deneyimimiz gösterdi ki: Süreç bilgilerini toplamak külfetli, sürekli olarak çaba ve zaman gerektiren bir işlem. Süreç adetleri çoğaldıkça ve süreçlerin dönüşüm çalışmaları veya mevzuat değişiklikleri vb sebeplerle sürekli güncellenmesi söz konusu olduğunda keşif işlemi kritik ve metodolojik olarak yönetilmesi ve yaşatılması gereken bir işleme dönüşüyor. Bu konudaki zorlukların üstesinden gelmeleri için özellikle büyük ölçekli kurumları süreç analiz çalışmalarında desteklemek üzere sunduğumuz İş Süreçleri Keşif Servisi bu yıl özellikle Varlık Yönetimi kuruluşları arasında büyük ilgi gördü. Sürekli bir dinamizm içeren bu kurumların kültürüne uygun seçtiğimiz keşif yöntemleri sonucunda, incelediğimiz tüm iş süreçlerini canlı, güncellemenin tek kaynakta yapılıp tüm ilgili noktalara otomatik aksettirildiği, yaşayan ve dönüşüme açık bir kurumsal süreç kütüphanesi geliştirdik.

2018 Mind2Biz Akademi’den İki Yeni Program: Kültürel Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi

Oluşumumuza katılan iki yeni koordinatör vasıtasıyla biri insan faktörüne odaklanan Kültürel Dönüşüm diğeri ise teknoloji ve yenilikçi iş yapış yöntemlerini ele alan İnovasyon Yönetimi programları ile portföyümüzü genişlettik. Dijitalleşme gibi mega trendler ve kaotik değişken iklim, kurumlarda farklı bir zihniyet ve yapılanma içinde yeni iş birliği modellerinin ve yeni bir kültürün oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Kültürel Dönüşüm programımız ile ortak akıl ve sezgiyi harekete geçirerek, çok daha esnek olmak ve daha çevik hareket edebilmek için yapısal ve kültürel dönüşümler gerektiğini fark eden öncü kurumların çabalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İnovasyon Yönetimi programında gerek kullanıcı gerekse geliştirici olarak teknolojiyi de tıpkı insan kaynakları, üretim ve diğer fonksiyonlar gibi yönetme zorunluluğuna vurgu yapıyoruz. Yeni ürün geliştirme sürelerinin kısalması, rekabetin inovasyon ve yenilik üzerine kayması, pazar ve müşteri cephesinde yenilik beklentisi gibi faktörler her geçen gün daha derinden hissediliyor. Bu programımızda, kurumların kendilerini rakiplerinden farklılaştıracak, yenilikçilik kapasite ve yeteneklerini artıracak, ar-ge ve inovasyonu hayata geçirecek yöntem ve yaklaşımları sunuyor ve uyguluyoruz.

2017 ResourceTrack’te emakin ile Dönüşüm: Hukuk Firmalarında Müşteri Odaklı Süreçlerin Elektronik Yönetimi

Avukat, danışman gibi nitelikli uzmanlık gerektiren çalışan kadrosuna sahip işletmelerde etkin ve izlenebilir çalışma ortamı sunmak amacıyla geliştirmiş olduğumuz ResourceTrack çözümümüzü emakin BPM platformuna taşımaya karar verdik ve süreç tabanlı olarak yeniden geliştirdik. ResourceTrack ile artık birbiriyle bağlantılı iş adımlarını baştan sona bir süreç zinciri halinde işletmek, izlemek ve kontrol etmek mümkün. Kişi, kuruluş, müşteri ve konu yönetimi, alternatif fiyatlama yönetimi, özel fiyatlama planları, teklif yönetimi, zaman girişleri, planlı ve planlı olmayan masrafların yönetimi, hızlı proforma vb. olanaklarla iş adımlarının sistematik düzende kaydedildiği uygulamada kurum ve çalışan performansları gerek gözlem gerekse denetim amaçlı incelenebilir hale geldi. Ortak çalışma disiplinini kuvvetlendiren sosyal iletişim olanakları ve kurum içi verimliliği incelenebilir hale getiren analitik raporlama imkanları çözümümüzün yeni özellikleri arasında öne çıkıyor.

2017 Bilişim 500 Değerlendirmesi

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması bu yıl 18. kez gerçekleştirildi. Şirketlerin net satış gelirleri esas alınarak yapılan araştırmada “Uluslararası Üreticinin Temsilcisi” olarak, “Yazılım” kategorisinde 34. sırada, “Hizmet” kategorisinde 43. sırada, “Bilgi Teknolojileri Şirketleri” genel sıralamasında 401. sırada yer aldık. Kurulduğumuz yıldan beri 16 kez sıralamada yer aldığımız, sektörün segmentasyonuna ve gelişimine ışık tutan bu değerlendirmeye büyük önem veriyoruz.

2017 Yeni Akademi Programları: İş Bilgi Teknolojileri (BT) Uyumu ve Dijital Strateji

Yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları sonucunda akademimize iki yeni program koordinatörü kazandırarak program çeşitliliğimizi artırdık. İş BT Uyumu programı, bir kurumun “BT’den en fazla yararın elde edilebilmesi” için, iş birimleri ve BT’nin birlikte hareket edebilme becerisini geliştirmek üzere tarafların birbirini anlamasını ve uyumu oluşturacak düzenleri kurabilmesini hedeflemektedir. Program aynı zamanda bu süreçte en önemli rolü üstlenen iş analizi birimlerine odaklanır. Bu ekipler köprü vazifesindedir ve yetkinlikleri bu iş birliğinin sağlıklı yürümesi açısından kilit konumdadır. Öncelikli gündemi dijital dönüşüm olan kurumlara sunduğumuz yeni programımız Dijital Strateji ise, firmaların teknolojik yatırımlar yapmasından daha öte, tüm kurum içerisinde stratejik düşünce biçiminin değiştirilmesini gerektiği tespitinden yola çıkmaktadır. Her firmanın koşul ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır, bu nedenle kendi dönüşüm süreci hikayesini planlamak ve dijital dönüşüm stratejisini belirlemek zorundadır. Program dahilinde ortak akıldan faydalanarak düzenlediğimiz arama konferansı, firmaların öncelikle kendi ihtiyaçlarını tespit etmelerine, yol haritalarını çizmelerine ve böylelikle çalışanların dönüşüm sürecine çok daha hızlı uyum göstermesine yardımcı olmaktadır.

2017 erwin Casewise Birleşmesi ve erwin EDGE Platformu

Veri modelleme konusunda 30 yılı aşkın süredir 50.000’den fazla CIO, CDO, veri mimarı ve BT uzmanının ilk tercihi olan pazar lideri erwin ile 1989 yılından günümüze 3.000’den fazla öncü kurumda iş analizi, iş süreçlerini modelleme, yönetme, kurumsal mimari ve stratejik kararlar alma konularında çözüm sağlayan Casewise birleşti. Bu birleşmenin itici güçlerinden biri özellikle büyük veri alanındaki yaşanan gelişmeler olarak düşünülebilir. Organizasyonel birleşme ertesinde yürütülen ar-ge çalışmaları sonucunda Kurumsal Mimari, İş Süreçleri ve Veri Modelleme işlevlerinin her üçünü birden bütünleşik olarak sunan tek endüstriyel çözüm olan erwin EDGE platformu ortaya çıktı. Temsilciliğini yürüttüğümüz ürün ailesinin, erwin Enterprise Architecture ve erwin Business Process isimleri altında korunarak merkezde yeralacağı bu platform ile müşterilerimize, BT ve iş birimlerinin iş birliğini sağlama, veri yönelimli iş süreçlerini, çevik ve yenilikçi iş modellerini kurgulama, uyum ve dönüşüm projelerini hayata geçirme vb. konularda destek olmaya devam ediyoruz.

2016 Mind2Biz Akademi’nin İlk Programları: Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Yönetimi

Öncelikle kendi uzmanlık alanlarımızda sunmakta olduğumuz eğitimlerimizi Mind2Biz Akademi yaklaşımı dahilinde zenginleştirerek bir yol haritası düzeneğinde detaylı bileşenlerden oluşan programlara çevirdik. Kurumsal Mimari programımızın hedefi kurumların stratejileri, iş pratikleri, insan kaynakları, bilgi akışları ve teknoloji kaynaklarını tek ve bütünleşik bir çerçevede izleyebilmelerini sağlayarak kurum değerini maksimize etmektir. Kurumsal mimari, organizasyonların temel bileşenlerinin hiyerarşik, soyut, ilişkisel ve bütünsellik içinde tanımlanması esasına dayanır. En büyük getirisi kurum bileşenlerinin birbirine olan etkisinin analiz edilebiliyor olmasıdır. Kurumlar bu yaklaşım ile şimdiyi ve hedeflenene geçiş projeleri ile dönüşüm yatırımlarını daha etkin olarak planlayıp yönetebilirler. Diğer programımız İş Süreçleri Yönetimi ise kurumların iş yapış yöntemlerini somut hale getiren, kurum paydaşlarının tamamını ortak bir etkileşim alanında buluşturan, sorumluluk alanları ve görevleri netleştiren ve en önemlisi kurum hedefleri doğrultusunda sunulan ürün ve hizmetlerin değerini doğrudan etkileyen iş süreçlerini ele alır. Özetle kurumlar için hayati öneme sahip bir yönetim disiplinidir.

2015 Mind2Biz Akademi Oluşumu

Kurulduğumuz 2000 yılından bu yana kurumların en değerli sermayesi olan bilgiye dayalı varlıkların rekabet avantajı sağlayacak şekilde yönetilmesini sağlayan çözüm alanlarına öncelik verdik. Müşterilerimizi geleceğin koşullarına hazırlayan yönetim disiplinleri ve dünya çapında lider platformlarla buluşturduk. Bunca yılda edindiğimiz yöneticilik, danışmanlık ve proje tecrübelerimizi, tespit ettiğimiz en iyi uygulama pratikleri ile zenginleştirerek yaygınlaştırmak üzere Mind2Biz Akademi oluşumunu başlattık. Mind2Biz Akademi’nin vizyonu, farklı disiplinlerden gelen, üst düzey yöneticilik deneyimine sahip uzman danışmanlar yönetiminde, her kurumun kendine has dinamiklerini ve birbirinden farklı yetenek havuzlarını dikkate alarak, kavramsal çerçevesi iş süreçleri, teknoloji ve insan bileşenleri üzerine kurgulanmış uçtan uca gelişim ve dönüşüm programları oluşturmak, devamlı gelişimi sağlayan bu dönüşüm yolculuğunda kurumların sürekli destekçisi olmaktır. Mind2Biz Akademi’nin sunduğu programlar, kavramlarla tanışma seminerlerinden atölye destekli yetkinlik geliştirme çalışmalarına, keşif ve değerlendirme servislerinden, danışmanlık ve mentorluğa varan bir çizgide farklılaştırılmış hizmet bileşenlerinden oluşmaktadır.

2014 Kurumsal Mimari Eğitim Serisi

“Kurumsal Mimari” odaklı yeni bir eğitim serisi oluşturduk. “Kurumsal Mimariye Genel Bakış” eğitiminin amacı katılımcıları kurumsal mimari temel kavramları ve uygulamaları ile tanıştırmak, bir yönetim modeli olarak kurumsal mimari çalışmalarının sağladığı katma değer konusunda bilgilendirmek ve kurumsal mimari çalışmalarının iş stratejilerine destek olacak şekilde uygulanması konusunda bilgi vermektir. İleri seviye “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitim programının amacı kurumsal mimari çerçeve modellerinin gelişimi ve özellikleri konusunda bilgi vermek, farklı çerçeve modellerin anlaşılmasını sağlamak, kuruma uygun olan yapının seçim yöntemlerini, projelendirilme esaslarını ve kritik başarı faktörlerini tanıtmaktır. Eğitimde katılımcılar, TOGAF® çerçeve modeli üzerinden tipik bir projede izlemeleri gereken temel prensipler ve implementasyon adımları konusunda bilgilendirilmektir.

2013 İş Süreçleri Analizi ve Modelleme Eğitim Serisi

İş süreçleri analizi, modelleme, yönetimi, uygulama platformları konusundaki deneyimimizi bu konuda çalışan profesyonellere aktarabilmek amacıyla farklı seviye ihtiyaçlara göre düzenlenmiş bir eğitim serisi oluşturduk. Bu program dahilinde yeralan “İş Süreçleri Analizi ve Modellemeye Genel Bakış” konulu üst seviye eğitimin amacı iş süreçlerinin analizine ilişkin temel bileşenlerin açıklanması, genel anlamda iş süreçleri kavramlarının tanıtılması ve kurum bünyesinde fonksiyonel yapılanma ile süreçler arasındaki ilişkilerin ne şekilde ele alınması gerektiğinin aktarımıdır. Süreç yönetimi konusunda uzman kadroları hedefleyen “İş Süreçleri Analizi ve Modelleme Uygulamalarında Projelendirme” eğitiminde yeniden yapılanma, süreç ölçümü, süreç analiz teknikleri, iyileştirme ve projelendirme konularında detaylı bilgiler verilmekte, geleneksel organizasyon yapılarından süreç organizasyona geçiş, süreç iyileştirme ve simülasyon, süreç yönetim sistemleri ve tipik projelendirme hususları ele alınmaktadır.

2013 Bulut Teknolojileri ve BPM Çözümlerinde Yerli Üretici 6Kare ile Satış Ortaklığı

Bulut tabanlı teknolojilerin gelişimi ve bulut çözümlerinin yaygınlaşması sonucunda iş süreçleri yönetimi platformları için yerinde kurulum alternatifine göre daha esnek fiyatlama seçeneklerinin oluşması, kullanıma hazır dikey çözümlerin servis olarak sunumu vb. seçenekler mümkün hale geldi. Bu gelişmeleri takiben müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak üzere yerli sağlayıcılar arasında ar-ge ve inovasyon yaklaşımı ile öne çıkan 6Kare firması ile satış ortaklığı başlattık. 6Kare’nin kullanım kolaylığı temelli, erişilebilir, bilgiyi görünür kılan teknolojiler üretmek hedefiyle yoğun ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği emakin BPM platformu ile müşterilerimizin elektronik süreçler ile ilgili gereksinimlerini, kolay ve esnek bir tasarıma dayanan, ölçeklenebilir, süreç tabanlı yöntemler ile geliştirmeyi kolaylaştıran bir kurumsal yazılım platformu ile karşılamayı hedefledik.

2012 Gizli ve Hassas İçerik Risklerinin Yönetimi ve DocsCorp Satış Ortaklığı

Özellikle hukuk sektöründe yürüttüğümüz doküman yönetimi projelerinde, kurumun entelektüel değerleri açısından, gizli doküman içerikleri sebebiyle oluşan risklerin yönetiminin kritik bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Doküman seviyesindeki erişim ve güvenlik tanımlarının ötesine geçen bu gereksinimlerin karşılanması için metaveri temizliği, belge karşılaştırma, takım düzeninde PDF tabanlı belge oluşturma ve yönetimi gibi işlevlere odaklı yazılım sağlayıcısı olan DocsCorp ile satış ortaklığı başlattık.

2011 İş Akışı ve İş Süreçleri Yönetim Platformu OpenText BPM

OpenText, iş süreçleri otomasyon platformu sunan, BPM (Business Process Management) konusunda tartışmasız lider olarak değerlendirilen Metastorm firmasını satın aldı ve bu global birleşme sonucu BPM piyasasında lider konumuna geçti. OpenText Türkiye temsilcisi olarak satın alma sonrası çözümlerin entegrasyon stratejilerini yakından izledik ve sürdürdüğümüz başarılı iş ortaklığımızı Metastorm çözümlerini de içerecek şekilde genişletmeye karar verdik. Böylelikle, kritik operasyonel süreçleri içerik ve bilginin farklı departmanlar arasında işlenmesi ve değerlendirilmesine dayanan, dolayısıyla kurumsal içeriğin süreç tabanlı yönetiminin zorunlu olduğu finansal hizmetler, sigorta, enerji, sağlık gibi sektörlerde hizmet veren büyük ölçekli kurumlar için iş süreçlerini baştan sona elektronik formlar ve akışlar desteğiyle işletebilecekleri bütünleşik çözümler sunmayı hedefledik

2010 Ar-Ge ve Avrupa Birliği Projesi Net-WMS

Ticari faaliyetlerimizin yanı sıra ar-ge çalışmalarının içinde bulunmayı da ihmal etmedik. 2006 yılında temeli atılan, FP6 Çerçeve Programı dahilinde Avrupa Birliği fonlarınca STREP (Specific Targeted Researh Project) kategorisinde 4.476.497 EUR’luk bütçesinin 2.320.000 EUR’luk bölümü için desteklenen Net-WMS projesinde 40 aylık süre boyunca proje ortağı olarak yer aldık. Fransa, İsveç, İtalya, Portekiz ülkelerinden üniversite ve araştırma kuruluşları, otomotiv sektöründe lider büyük ölçekli son kullanıcı kurumlar ve bilgi teknolojileri konusunda hizmet veren KOBİ’lerden oluşan bir konsorsiyumun Türkiye üyesi olarak proje ve iş planları dahilinde geliştirme ve modelleme çalışmaları yürüttük. 2010’da Brüksel’de Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenen proje gözden geçirme toplantısında proje çıktılarının sunumu ile sonlanan Net-WMS projesinin temel amacı, yenilikçi optimizasyon tekniklerinin sanal gerçeklik teknolojileri ile entegre edilerek birleştirildiği bir depo yönetim sistemi ortamında kurumların tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde rekabet etme güçlerini etkili bir biçimde ve yüksek seviyede artırmaktır.

2009 Hukuk Sektöründe Zaman ve Masraf Takibi için Çözüm ResourceTrack

Kurumsal içerik yönetimi alanında yoğun referansımız bulunan hukuk sektöründe yürüttüğümüz projeler sırasında gözlemlediğimiz gereksinimler doğrultusunda ResourceTrack çözümününü geliştirerek avukatlık ortaklıklarının kullanımına sunduk. ResourceTrack, müşteri, müvekkiller ve onların dava veya proje gibi iş türlerindeki çalışma sürelerinin ve ilgili masrafların izlendiği, raporlandığı, faturalamanın yapılarak müşteri ödemelerinin takip edildiği bir iş takibi çözümü olarak profesyonel hizmetler sunan organizasyonlar için etkin ve izlenebilir çalışma ortamı sunmaktadır.

2007 Belge ve Görüntü İşleme Çözümleri için Kofax İş Ortaklığı

Doküman yönetim projelerinde müşterilerimizin özellikle arşiv/basılı belgelerin elektronik ortama aktarılması ile ilgili gereksinimlerini veri yakalama, belge ve görüntü işleme alanlarında pazar lideri olan ve uluslararası standartları belirleyen Kofax firması ile karşılamayı hedefledik. PC tabanlı belge ve görüntü işleme konusunda öncü olan Kofax Capture çözüm ailesi bize doküman yönetim sistemleri ile entegre çalışan belge ve görüntü işleme uygulamalarında yetkin çözümler sunmamıza imkan sağladı.

2006 OpenText Hummingbird Birleşmesi

Kurumsal içerik yönetimi alanında temsilcisi olduğumuz, 20 seneyi aşkın süredir, özellikle hukuk, kamu ve finansal hizmetler sektöründe globalde 33.000 müşteriye hizmet veren Hummingbird firması, aynı alanda 1995 yılından beri faaliyet gösteren, 14 ülkede 13.000 kurulumla 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan bir diğer lider OpenText ile birleşti. Çözüm ve sektörel bakış açısının pekiştirilmesi ve ürün yelpazesinin zenginleştirilmesini hedefleyen bu birleşme, dünyanın iş alanı sadece ECM olan en büyük yazılım ve çözüm firmasını yarattı. Temsilciliğini yürüttüğümüz ürün ailesinin, yeni OpenText eDOCS ismi altında gelişmeye devam edeceği bu birleşme sonucunda, müşterilerimize tüm araştırma kurumlarınca lider kategoride değerlendirilen, zengin ve nitelikli çözümler sunmaya devam ettik.

2006 İş Süreçleri Modelleme ve Casewise İş Ortaklığı

Vizyonumuz doğrultusunda ikinci faaliyet alanı olarak “İş Süreçleri Analiz ve Modelleme Uygulamaları”nı seçtik. Kurumsal içerik yönetimi projelerimiz itibarı ile kurumsal bilgi bileşenlerinin iş süreçlerine olan etkisini yoğun bir biçimde gözlemleyerek yöneldiğimiz bu alanda kurumsal modelleme pazarının önde gelen sağlayıcılarından Casewise’in Türkiye temsilciğini aldık. Uluslararası arenada birçok lokomotif sektörde lider kuruluşlarca tercih edilen Casewise ürünleri ile müşterilerimize, iş süreçleri yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve kurumsal mimari alanlarında yenilikçi çözümler sunmayı hedefledik.

2003 Hummingbird Business Alliance İş Ortaklığı

Hummingbird Doküman Yönetimi çözümlerine yönelik satış destek hizmetlerimizi, yaptığımız ürün ve kaynak yatırımları sonucu bir seviye üste taşıyarak Hummingbird Business Alliance Partner programı çerçevesinde, Hummingbird Enterprise ürünlerine yönelik, satış, analiz, sistem tasarımı, uyarlama, eğitim, satış sonrası bakım ve destek hizmetlerini vermek üzere genişlettik. 360 derece yaklaşımı ile müşterilerimize bilgi portali, doküman yönetimi, içerik yönetimi, kayıt yönetimi, sosyal çalışma ortamı, farklı platformlar arası bağlantı ve data entegrasyon çözümleri barındıran bütünleşik, tek bir Kurumsal Bilgi Yönetim Platformu sunmayı hedefledik.

2001 Kurumsal İçerik Yönetimi ve Hummingbird Koordinatörlük Anlaşması

Vizyonumuz doğrultusunda öncelikli faaliyet alanımızı “Kurumsal İçerik Yönetimi Uygulamaları” (Enterprise Content Management, ECM) olarak belirledik. Kurumsal içerik yönetiminin rolü bir kurum içinde bilginin ham veya katma değerli hali ile paylaşımını ve yayılımını sağlayan süreçler, sistemler tasarlamak, geliştirmek ve kurum kültürüne yerleştirmektir. Temelinde kurumun daha etkin ve verimli çalışması yatar. Amaç bilgi, deneyim, uzmanlık ve dokümanların kurum içinde paylaşımı ve yayılımı vasıtasıyla önceki üretimlerden yararlanılmasını sağlamaktır. Bu alanda yurtiçi ve yurtdışı iş birliği alternatiflerini değerlendirerek yaptığımız koordinatörlük seviyesi anlaşma dahilinde işbirlikçi sistemler ve içerik yönetimi alanlarında uluslararası platformda kendini kanıtlamış olan Hummingbird çözümlerininin satışına başladık.

2000 İlk Adım

Olumsuz ekonomik koşulların etkilerinin yoğun hissedildiği bir dönemde kurulduk. Böylesi bir iklimde her alanda üretime katkıda bulunmayı atılabilecek en önemli adımlardan biri olarak gördük ve kendi katkımızı girişimcilikte başarıya ulaşmak olarak tespit ettik. Vizyonumuzu, “sunduğumuz akılcı çözümlerle, şirket içi ve şirketler arası bilgi paylaşımı, kullanım ve akışını etkin ve verimli hale getirerek rekabet avantajı sağlamak” olarak tanımlayarak bu yolculuğa ilk adımımızı attık.
keyboard_arrow_up