Başarı Öyküleri Kuveyt Türk Projesi

Kurum bünyesinde yer alan süreçlerin, organizasyon, teknoloji, risk/kontrol ilişkilerinin belirlenerek modellenmesi ile kurumun süreç haritasının hazırlanması ve böylelikle değişiklik analizlerinin, performans gösteri üzerinden sistem performansının analizine olanak sağlanmasıdır. Kuveyt Türk modelinde temel verilerin diğer sistemlerden sağlanması ve gerektiğinde diğer sistemler için veri kaynağı olması düşünülmektedir.

Proje ile süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması, görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi, süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti, model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması, süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması, bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması, kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması amaçlanmıştır.


Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!