Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimari EğitimiAnadolu Sigorta Kurumsal Mimari Eğitimi

Anadolu Sigorta, “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitimi konusunda Mind2Biz ile çalışmayı seçti.

Türkiye’nin en büyük ve köklü sigorta firmalarından Anadolu Sigorta, kurumsal mimari yapılanmasını oluştururken doğru ve hızlı adımlar atabilmek amacıyla eğitim hizmetlerinden yararlanmak yoluna gitmiştir. Kurumsal mimari ekibi, kademeli eğitim aşamalarında geçerek ve gerekli danışmanlık hizmetlerinden de yararlanarak kurumsal mimari vizyonunu kurum içerisinde yerleştirecek aşamaları tamamlamaktadır.


Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimari EğitimiAnadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Mimari Eğitimi

Anadolu Hayat Emeklilik, “Kurumsal Mimaride Çerçeve Model Uygulamaları ve Projelendirme” eğitimi konusunda Mind2Biz ile çalışmayı seçti.

Kurumsal Modelleme alanında yayınlanan bu ileri seviye eğitim programının amacı kurumsal mimari çerçeve modellerinin gelişimi ve özellikleri konusunda bilgi vermek, farklı çerçeve modellerin anlaşılmasını sağlamak, kuruma uygun olan yapının seçim yöntemlerini, projelendirilme esaslarını ve kritik başarı faktörlerini tanıtmaktır. Eğitim kapsamında kurumsal mimari tanımları yapılmış, kurumsal mimari ve BT yönetimi ilişkisi detaylandırılarak, kurumsal mimari kullanımının avantajları vurgulanmıştır. En yaygın çerçeve modellerin tanıtıldığı eğitimde bu çerçeve modellerin yapısı ve özellikleri detaylandırılmış, kurumsal mimari seçimi ve uyarlama aşamaları da dahil olmak üzere kurumsal mimari uygulamalarının projelendirme detayları sunulmuştur.

2 gün süren eğitim, günde 6 saat olarak toplamda 12 saat şeklinde gerçekleştirilmiştir.


Metlife kurumsal mimari ve süreç modelleme projesi

Temel amacın süreç modellemenin tüm boyutları ile ele alınmasına olanak sağlayacak, süreç iyileştirme çalışmalarına  baz teşkil edecek olan alt yapının sağlanması ve MetLife süreçlerine ilişkin bilgilerin hızla ortama alınması olduğu proje ile sadece süreç modelleme değil aynı zamanda kurumsal mimari çalışmalarının da yürütülmesi hedeflendi.

MetLife bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı daha etkin bir ortam ve doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda MetLife Türkiye, Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Eğitim ve danışmanlık çalışmaları 2012 sonu itibariyle tamamlanarak 2013 yılında amaçlanan duruma ulaşılması planlanmıştır.


Temel amacın süreç analiz ve iyileştirme ortamını, Anadolu Hayat’ın operasyonlarını anlama, yönetme ve iyileştirme çalışmalarının kalbine yerleştirmek olarak belirlendiği projede kurum bünyesinde kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı, doğrudan süreçlerin analizine olanak verecek, değişim dinamiklerine bu şekilde etkin yanıtlar vermesi planlanan bir sisteme geçilmesi kararlaştırıldı. Bu ortamı sağlayacak olan teknoloji ve ürün seçimi çalışmaları sonucunda Casewise Corporate Modeler ürünü ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı.

Öncelikle ürünün temel ve sistem yönetici eğitimleri sağlandı. Ardından Anadolu Hayat meta model ve mimari konusunda verilen danışmanlıklarla kullanılacak yapının belirlenmesine başlandı.


EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor EABPM Haberleri Türkiye Finans Katılım Bankası Corporate Modeler’ı devreye alıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası Süreç Geliştirme ve İş Sürekliliği Müdürlüğü bünyesinde, alanında lider Casewise Corporate Modeler yazılımı uygulamaya alma ve eğitim çalışmaları tamamlanıyor. Kurumun tüm süreçlerinin işleyişinin daha etkin izleneceği bu altyapı üzerinde süreçlere ilişkin organizasyon, uygulama ve teknoloji boyutlarının izlenebilmesini sağlayacak meta-model yapısı oluşturuldu. Bu yapı üzerinden süreç model veritabanı içerisinde yer alan herhangi bir boyut veya bilgi için hızlı analizler gerçekleştirilebilecek ve benzetim çalıştırılabilecektir. Ayrıca, süreçler bazında süre ve kaynaklar üzerinden analizlere olanak verecek Mind2Biz tarafından geliştirilen CM Utility uygulaması ile iyileştirmeye açık noktalar tesbit edilerek süreçlerin yeniden yapılandırılması, otomasyon gibi iş gereksinimleri saptanarak önceliklendirilebilecektir.

Bunların yanı sıra oluşturulan modellerden otomatik yaratılan web yayınları aracılığı ile kurum intraneti üzerinde süreçler bazında işleyiş görsel olarak tüm banka çalışanları tarafından izlenebilecek, istenen herhangi bir süreç noktası ile ilgili öneri oluşturma olanağı sağlanacaktır. Sistem içinde web yayınlarının yanı sıra yayın sürecinde oluşturulan dokümantasyon metin dosyalarına da yayınlanabilecek ve bu anlamda basılı bir süreç haritası oluşturulabilecektir. Ürünün en önemli getirilerinden birisi olan Automodeler aracılığı ile sisteme çok sayıda/yoğun çift yönlü otomatik veri besleme, zaman içinde oluşabilecek değişikliklerin toplu olarak yapılabilmesi ve eğer gerekirse belirli diyagramların tanımlı kurallar çerçevesinde otomatik olarak hazırlanabilmesi olanakları sağlanabilmektedir.


Başarı Öyküleri Kuveyt Türk Projesi

Kurum bünyesinde yer alan süreçlerin, organizasyon, teknoloji, risk/kontrol ilişkilerinin belirlenerek modellenmesi ile kurumun süreç haritasının hazırlanması ve böylelikle değişiklik analizlerinin, performans gösteri üzerinden sistem performansının analizine olanak sağlanmasıdır. Kuveyt Türk modelinde temel verilerin diğer sistemlerden sağlanması ve gerektiğinde diğer sistemler için veri kaynağı olması düşünülmektedir.

Proje ile süreç diyagramlarının nesne bazında görsel paletler ile standartlaştırılması, görsel paletlerin ilişkiler ve özelliklerle birlikte uyarlanması ile, kritik bilgilerin diyagramlarda görüntülenmesi, süreçlerin simülasyon ile analiz edilerek darboğazların tespiti, model diyagramlarının intranet ortamında HTML formatında yayınlanması, süreçlerin gerek diyagramlar, gerekse metin bazlı bilgileri ile Word ortamında prosedür formatında yayınlanması, bilgi teknolojisi süreçlerinin yönetimi amacıyla aynı ortamda modellenmesi, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması, kurumsal ortak bir süreç dili oluşturulması amaçlanmıştır.


Go to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!