OpenText, Gartner’ın 2010 Magic Qudrant’ında Kurumsal İçerik Yönetimi Alanında Lider

ECM Haberleri OOpenText, Gartner’ın 2010 Magic Qudrant’ında Kurumsal İçerik Yönetimi Alanında Lider

OpenText, Gartner tarafından gerçekleştirilen “Kurumsal İçerik Yönetimi için Magic Quadrant” değerlendirmesinde “Liderler” konumunda yer aldı. Gartner’ın raporu ECM stratejileri geliştiren CIO ve BT liderlerine yardımcı olmaktadır.

Rapora göre, ECM ortamında liderler, farklı bölgelerde güçlü kanal ortaklarına, tutarlı finansal performansa, geniş platform desteğine ve iyi müşteri desteğine sahiptir. Değerlendirmelerde diğer uygulamalar ve içerik depolarıyla entegrasyon, Web 2.0 ve XML yetenekleri ile çalışabilirlik, dikey-süreç ve yatay-çözüm odağı gibi kriterler önemli rol oynamıştır.

Gartner’ın raporunda ECMin, kurumsal bilgi altyapısının strateji ve çözüm yatırımlarının önemli bir parçası haline geldiğine değinilmiş ve ECM pazarındaki büyümenin 2010 yılında hızlanmaya başladığı ve 2014 yılında satış hacminin 5.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.


keyboard_arrow_up