İş BT Uyumu İş Analizi

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Günümüzde Bilgi Teknolojileri (BT) birimlerinden doğru ve hızlı bir biçimde yararlanılabilmesi tüm kurumların asıl ilgi alanlarından biri olmak zorundadır. “BT’den yeterince destek alamamak” veya “BT’nin hizmet kalitesinden memnun olmamak” gibi farklı ifadelerle dile getirilen problemin arkasında İş BT Uyumu İş Analizi ’nin öneminin farkında olunmaması veya sorunun kaynağının yanlış yerde aranması yer almaktadır.

  Sürekli gelişen teknolojilerin dinamik bir biçimde yeni iş yapış yöntemlerini şekillendirdiği günümüzde BT, tüm kurumlar için kritik iş birimlerinin başında değerlendiriliyor. Artık kurumlar BT’ye eskisinden çok daha fazla bağımlı haldeler ve BT yatırımları doğrultusunda gelecekte elde edecekleri kazanımlar ile ilgili çok büyük beklentilere sahipler.

  Maliyetlerde azalma, verimlilikte artış, iş akış ve iletişim yöntemlerinin zenginleşmesi, servis seviyelerinde sürekliliğin kazanılması, risk kontrol mekanizmalarının etkinleştirilmesi, yeni iş stratejilerinin devreye alınması ve yeni teknolojilerden faydalanarak rekabet avantajı elde etmek vb. örnekleri bu beklentiler içerisinde düşünebiliriz.

  Bununla birlikte tepe yöneticilerin öncelikli sorun alanı olarak tespit ettikleri konuların başında İş BT Uyumu gelmekte. Temel olarak, “İş ve BT birimlerinin uyumu ve birlikte hareket edebilme becerisi” olarak tanımlayabileceğimiz İş BT Uyumu’nun önemi ve eksikliğinin neden olduğu sonuçlar çok çeşitli araştırmalarda ortaya çıkarıldı.

  Bu araştırmaların biri, büyük ölçekli projelerde başta hedeflenen katkıların sadece %56’sının sağlanabildiğini gösteriyor. Bu olumsuz sonucun nedenlerinden biri olarak iş birimi ile BT arasında iş birliği için gerekli mekanizmaların ve yeterli bilginin bulunmaması faktörünün altı çiziliyor.

  Uyumu tesis etmek dönüşüm temelli, dinamik bir süreç. Bu süreçte tepe yöneticilerin desteğini alarak, güçlü bir liderlik ve doğru önceliklendirme ile başarıya ulaşmak mümkün.

  BT’den en fazla yararın elde edilebilmesi, her şeyden önce tarafların birbirini anlamasına ve uyumu oluşturacak düzenleri kurabilmesine dayanıyor. Bu konu özelinde kurumlar öncelikle farkındalık yaratmalılar. Birimler arası iş birliğini geliştirecek iletişim pratiklerini olgunlaştırmalı, güvene dayalı etkili iletişim imkanlarını tesis etmeli, dolayısıyla iş ve BT birimlerinin birbirlerini karşılıklı olarak doğru anlamalarını sağlamalılar.

  Bu koşulları oluşturabilen kurumlar artık tarafların birlikte hareket edebilmesini sağlayacak süreç ve organizasyonu kurabilir hale gelirler. Uyum bir süreç olarak ele alındığında, kuruma özgü koşullar ışığında mevcut durumu değerlendirmek, performans ölçütleri koymak, uyum seviyesini yükseltecek/kalıcı kılacak mekanizmaları ortaya çıkarmak ve sürdürülebilir bir uyum için gerekli yol haritasını belirlemek mümkün hale gelir.

  İş BT Uyumunun sağlanmasında en önemli rollerin başında iş analizi gelir. Kurumlarda iş analizi birimleri, iş birimleri ile BT birimi arasında köprü vazifesindedir ve yetkinlikleri bu iş birliğinin sağlıklı yürümesi açısından kilit konumdadır. Kurumların analist ekiplerinin yetkinleşmesine yapacakları yatırım, iş ihtiyaçlarının doğru BT çözümleri ile karşılanmasına doğrudan etki edecektir.

  İş ihtiyaçlarının anlaşılması ve bu ihtiyaçlara yönelik BT çözümlerinin tasarlanması olarak tanımlayabileceğimiz iş analizi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde “ne”yin elde edilmesi gerektiğini ve bunun “nasıl” elde edileceğini belirlemek için iş fonksiyonlarının analiz edildiği aşamadır.

  Yapılan araştırmaya göre, iş birimlerinin ihtiyacının dinlendiği ve sorgulandığı bu aşamada iş analistlerinin gerekli yetkinliklerle donatılmamış olması ve kurumun, iş analizinin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan organizasyon yapısını ve iş süreçlerini oluşturmamış olması, yazılım projelerin yarısından fazlasında başarısız sonuçlara sebep olmaktadır.

  Bir analist, yazılım geliştirme süreci boyunca üstlenmesi gereken birçok rolün yanı sıra “işinin sahibi ve lideri” olmalıdır. Analist ekiplerinin analiz aşamasını doğru, zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeye yönelik yetkinleşmeleri elzemdir. Kişisel yeteneklerin kurum üretkenliğine dönüşebilmesi için analist ekiplerinin yetkinlikler, üretilen çıktılar, iş yapış yöntemleri ve organizasyon yapıları açısından değerlendirilmesi ve kurum hedeflerine uygun olarak yapılandırılması gerekir.

  Aynı şekilde yazılım süreçlerinin çıktısı konumundaki mevcut ve yeni geliştirilmekte olan BT uygulamalarının da işlevsellik, tutarlılık, kullanım kolaylığı veya standartlara uygunluk açısından, tüm resme yukarıdan bakabilen bir “dış” göz bakış açısı ile değerlendirmesi yapılmalıdır.

  keyboard_arrow_up