İş Süreçleri

İş Süreçleri Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Süreçleri Yönetimi
  Business Process Management
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  İş Süreçleri Tanımlama
  Business Process Identification
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modelleme
  Business Process Modelling
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN/Sistem Dinamiği
  Using a Business Process Modelling Standard – BPMN/System Dynamics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  BPMN Standardı Temel Eğitim
  BPMN Standard – Basics
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş Süreçleri Keşif Servisi
  Business Process Discovery
  DANIŞMANLIK | KEŞİF HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Durum Değerlendirmesi
  Business Process Management Assessment
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı
  Business Process Management Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Tüm dinamikler sürekli dönüşüm ve farklılaşma gerektiriyor. Bunu gerçekleştirebilmek ise hiç de kolay değil. Organizasyonel bakış açısını, sağduyuyu ve sürekli iyileşmeyi hakim kılmak isteyen tüm kurum liderleri için iş süreçleri yönetimi, kurum yönetiminin tamamlayıcısı ve en temel destekleyicisidir.

  İş süreçleri kurumların iş yapış yöntemlerini somut hale getiren, kurum paydaşlarının tamamını ortak bir etkileşim alanında buluşturan, sorumluluk alanları ve görevleri netleştiren ve en önemlisi kurum hedefleri doğrultusunda sunulan ürün ve hizmetlerin değerini doğrudan etkileyen, özetle kurumlar için hayati öneme sahip ana damarlardır.

  Dönüşüm ve farklılaşma gerektiren dinamikler karşısında iş süreçleri, bir organizasyonun elinde olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesi için kullanacağı harita niteliğindedir. Kurumda yer alan sistemleri, verileri ve kaynakları bütünleşik bir yapıda birleştirir, dolayısıyla kurumun hem gelir fırsatlarını hem de gider dağılımını ortaya koyar. Bütün bunlara rağmen iş süreçlerinin önemi, ürünler, hizmetler, insan kaynakları, marka, fiziksel ve finansal kıymetler kadar ortaya konulamamıştır.

  Ancak küreselleşme, kurum birleşmeleri, rekabetin değişimi, standardizasyon, yaratıcılık ve hız beklentileri önem kazandıkça uçtan uca her alanı kapsayan iş süreçleri artık kilit konuma geldi. Zira güncel tüm dinamikler sürekli dönüşümü zorunlu kılıyor. Bunu gerçekleştirebilmek ise hiç de kolay değil. Organizasyonel bakış açısını, sağduyuyu ve sürekli iyileşmeyi hakim kılmak isteyen tüm kurum liderleri için iş süreçleri yönetimi, kurum yönetiminin tamamlayıcısı ve en temel destekleyicisidir.

  İş süreçleri yönetimi kurum hedeflerini, sistemlerini, çalışanlarını ve paydaşlarını müşteriye sunulan toplam değeri artıracak şekilde bütünleştiren bir yönetim disiplinidir. Uygulanan yaklaşım kurum hedeflerinin iş süreçlerinin yönetimi pratikleri ile gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla iş süreçleri yönetimi doğrudan kurum performansının geliştirilmesine odaklanır.

  İş süreçleri yönetiminin sürekliliğini sağlayan mekanizma yaşam döngüsüdür. Bu döngünün hazırlık aşaması kurum genelinde süreç bazlı düşünce sistematiğinin geliştirilmesidir. Bu aşama ertesinde ele alınacak süreç kapsamı belirlenir, birbiriyle etkileşimi olan süreçler ortaya çıkarılır ve süreç mimarisi oluşturulur. Süreç mimarisine dahil edilmiş olan tüm süreçler detaylandırılarak var olan durum modeli oluşturulur. Bu model üzerinde süreçler analiz edilir, zayıflıklar ve olası sorun alanları tespit edilir, iyileştirme önerileri oluşturulur. Söz konusu öneriler değerlendirilerek hedeflenen iş modeli kurgulanır, ardından uygulamaya alınır, kontrol ve ölçümleme yöntemleri ile gözden geçirilerek optimizasyon döngüsü sürekli işletilir.

  Bu noktada önemli olan iş süreçlerinin iyileştirilmesinde bir son nokta olmadığının aslında bunun sürekli desteklenmesi gereken bir program olduğunun kurum liderleri ve yönetimi tarafından anlaşılmasıdır. Bir yönetim disiplini olarak iş süreçleri yönetimi uçtan uca tüm kurumu kapsayan bir organizasyonel bakış açısına gereksinim duyar. Süreç yönetimi kurum yönetiminin tamamlayıcı ve sürekli bir bileşeni olarak ele alınmalıdır.

  keyboard_arrow_up