A101 Analist ve Uygulama Geliştirme Ekipleri için BPMN Eğitimi – Seri 1

Müziğin notalarla ifade edilmesine benzer şekilde iş süreçleri de modelleme notasyonu kullanılarak ifade edilir. Görsel algıya dayanan bu notasyon, geliştirilen süreç modelinin sadece konunun detaylarını bilen uzman bir grup tarafından değil, analistlerden iş birimlerine ve bilgi teknolojilerine kadar kurum genelinde geniş kitleler tarafından anlaşılmasına olanak verir.

Notasyon standartlarının ortak amacı kurumun içinde ortak bir dil ve bakış açısı oluşturmak, iş süreçleri üzerindeki iletişimi kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte literatürdeki standartların odak noktaları farklılaşabilmektedir.

2000’li yıllarından başında geliştirilmeye başlanan BPMN standardının hedefi gerek bilgi teknolojileri uzmanlarının gerekse iş birimlerinin süreç modelleme gereksinimlerini ortak bir alanda buluşturmak ve süreç modellerinden otomatik kod üretimine giden bir altyapı oluşturmaktır. 2011’de yayınlanan BPMN 2.0 standardı özellikle süreçlerdeki teknik detay seviyesini derinleştirmiş, akışı gösteren süreç diyagramlarının yanı sıra etkileşim diyagram tipleri zenginleştirerek kod seviyesine daha yakın bir modelleme katmanı oluşturmuştur.

Mind2Biz Akademi yaygın ilgi gören BPMN standardına yönelik olarak İş Süreçleri Yönetimi Programı kapsamında İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN eğitimini oluşturmuştur. Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmış “yetkinlik geliştirme“ kategorisindeki bu eğitimde sunum, vaka analizi, atölye çalışması yöntemleri desteklenmektedir.

Mağaza açılış süreci başta olmak üzere çeşitli idari ve operasyonel süreçlerini, süreç tabanlı iş uygulamaları platformu olan Emakin üzerinde geliştiren A101 kurumu, iş gereksinimlerini toplayan iş analistleri ve bu gereksinimleri yazılım ortamına taşıyan Emakin geliştirme ekibine BPMN notasyonu ile ilgili eğitim düzenlenmesine karar vermiş ve Mind2Biz Akademi’yi tercih etmiştir. Klasik bir “BPMN eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir çalışma olmasına özen gösterilecek eğitim, 28-29.08.2018 tarihinde 2 günlük bir program düzeninde gerçekleştirilecektir.

keyboard_arrow_up