A101 iş analisti ve uygulama geliştirme ekipleri için BPMN 2.0 Eğitim Serisi düzenlendi

Mind2Biz Akademi A101 iş analisti ve uygulama geliştirme ekipleri için İş Süreçleri Yönetimi Programı kapsamında sunduğu İş Süreçleri Modellemede Standart Kullanımı – BPMN eğitimini düzenledi. BPMN 2.0 notasyonunu ele alan eğitim ayrı gruplar halinde 20 kişilik bir kadro için organize edildi.

Mağaza açılış süreci başta olmak idari ve operasyonel süreçlerini, süreç tabanlı iş uygulamaları platformu olan Emakin üzerinde geliştiren A101, iş gereksinimlerini toplayan iş analistleri ve bu gereksinimleri yazılım ortamına taşıyan Emakin geliştirme ekibine BPMN notasyonu ile ilgili eğitim düzenlenmesine karar vermiş ve Mind2Biz Akademi’yi tercih etmiştir.

Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmış, “yetkinlik geliştirme“ kategorisinde, 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandıran eğitim klasik bir “BPMN Eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir düzende gerçekleştirilmiştir.

Sunum, vaka analizi, atölye çalışması yöntemleri desteklenerek gerçekleştirilen eğitimde BPMN 2.0 standardının kapsamı, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları ele alınmış, standardın temel modelleme özellikleri işlenmiştir. Örnek modelleme çalışmaları düzenlenmiş, gerçek hayat örnekleri ile birlikte tipik yapılan hatalar, en iyi uygulama yöntemleri, ip uçları vb. paylaşımlar ile katılımcıların yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

keyboard_arrow_up