A101 Mind2Biz Akademi’den İş Analizi eğitimi aldı

Mind2Biz Akademi A101 iş analisti ve uygulama geliştirme ekipleri için “İş Analizi : Ne ve Nasıl?” başlıklı bir eğitim düzenledi.

İş birimlerinin gereksinimlerini dinleyen, sorgulayan ve zenginleştirerek bir tasarıma dönüştüren rol olarak tanımlayabileceğimiz iş analizi, iş birimleri ile bilgi teknolojileri (BT) arasındaki uyumu sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Bu eğitimde, klasik gereksinim analizi kavram ve yöntemleri ile giriş sonrasında özellikle süreç ortaya çıkarma, modellemeye yönelik iş analizi ve dokümantasyon üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Dokümantasyon veya analiz dili konusunda en etkin yöntem standart kullanımıdır. Standart, bilgisayar sistemleri yerine iş süreçlerine yaptığı vurgu nedeniyle, iş analistinin bilgisayar tabanlı teknik çözümü genel iş süreçleriyle entegre etmesine yardımcı olur. Bu eğitimde, iş analistlerinin gereksinim veya sorun alanını modellemek için kullanabilecekleri bir diyagram aracı olarak BPMN ele alınmıştır.  Belgeleme süreçlerine yönelik yapılandırılmamış yaklaşımların aksine BPMN, daha karmaşık iş süreci modellerini tutarlı bir şekilde modellemek için kullanabileceğiniz bir dizi öğe sağlar. Süreç diyagramları gereksinim spesifikasyonu ve iş uygulamalarının teknik tasarımının temelini oluşturur. Belgelemeye tutarlı ve anlaşılır bir yaklaşım sağlar.

Eğitim kapsamında şu başlıklar ele alınmıştır:

 • İş Analizi ve İş Analisti
 • Gereksinim Analizi
 • Modelleme tabanlı gereksinim analizi
 • Gereksinim analiz araç ve yöntemleri
 • Gereksinim analizi ve süreç modelleme ilişkisi
 • Sürecin ortaya çıkarılması
  • Önemli konular
  • Sürecin istisnaları
  • Çelişen öncelikler
  • Tutarlılık
  • Hatalar
 • Ortaya çıkarma yöntemleri
 • Yapılacaklar
 • Örnek Çalışmalar

Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmış, “yetkinlik geliştirme“ kategorisindeki eğitim sunum, vaka analizi, atölye çalışması yöntemleri ile desteklenmiştir. Eğitim, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir düzende gerçekleştirilmiştir.

keyboard_arrow_up