ACWA Power Kurumsal İçerik Yönetim Danışmanlığı için Mind2Biz Akademi’yi seçti

ACWA Power, Doküman ve Arşiv Yönetimi konusunda danışmanlık arayışı sonucunda, Kurumsal İçerik Yönetimi çözümleri konusunda zengin deneyime ve en iyi uygulama pratiklerine sahip Mind2Biz Akademi’den hizmet almaya karar verdi.

Yürütülen çalışmada kurumun gereksinimleri geleceğe yönelik kısa vadeli öneriler sunabilecek şekilde ele alındı. İlk aşamada doküman bazlı iş takibinin yanı sıra içeriğin veri-bilgi-birikim piramidinde değerlendirilmesi yapıldı. Özellikle fiziksel veya elektronik arşiv kavramlarının firmada kullanımı çerçevesinde firmanın hedeflerini gerçekleştirebilmesine yardımcı olacak aydınlatıcı bir öneri seti oluşturulması amaçlandı.

İlk aşama tamamlandıktan sonra firmada içerik algısının yaygınlaşması amacı ile eğitim düzenlendi. Bu eğitimde; öncelikle bilgi, birikim, içerik kavramlarının neler olduğu ve ayrımları açıklandı. Söz konusu tanımlamalar ile birlikte aşağıdaki sorulara yanıtlar arandı ve örneklemeler yapıldı.

  • Bilginin kategorizasyonu nasıl yapılır?
  • Bilginin kategorizasyonu ne amaçla yapılır?
  • Referans modeller kullanılabilir mi?
  • Taksonomi bu çalışmanın neresindedir?

Son aşamada ise çıkarılan öneri taslağından yola çıkılarak söz konusu önerilerin kapsamı, yönetimi ve olası riskleri raporlandı.

keyboard_arrow_up