Akademi+ İş ve Bilgi Teknolojileri Uyumu – İş Analizi

İş ve Bilgi Teknolojileri Birimlerinin Birlikte Hareket Edebilme Becerisi

 • Bilgi teknolojilerinden en üst seviye fayda nasıl elde edilir?

 • İş hedeflerinin yakalanması için bilgi teknolojileri nasıl etkin kullanılır?

 • İş birimleri ve Bilgi Teknolojileri birimi; iki farklı dünya birbirinin dilini nasıl anlayabilir?

 • Uyumun başarı faktörleri nelerdir?

 • Uyumu kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler nelerdir?

 • Üst yönetim, iş ve bilgi teknolojileri yönetimine düşen görevler nelerdir?

 • Uyum projesi nedir, nasıl yürütülür?

 • Analiz nedir, iş ve süreç analizi nedir?

 • Analist rolünün amacı nedir, hangi yetkinlikleri barındırmalıdır?

 • Analist ekiplerin organizasyonu nasıl olmalıdır?

 • Analist ekiplerde yetkinlik değerlendirmesi nasıl yapılır?

 • İş, sistem veya gereksinim analizinde analiz verimliliği nasıl artırılır?

 • +++

İş ve Bilgi Teknolojileri Uyumu – İş Analizi alanında farklı disiplinlerden uzman danışmanlarımızın yönetiminde, değişken profildeki kitlelere sunmak amacıyla oluşturduğumuz uçtan uçta yetkinleşme programları, farklı yetenek havuzlarına ve gelişim haritasına sahip kurumların kendilerine özgü eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Kavramlarla Tanışma

Katılımcıların iş profillerinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunumlar

Temel Teknik Altyapı Eğitimleri

Proje teknik ekiplerinin, doğrudan veya dolaylı müşteri konumunda bulunan kurumsal paydaşların ve yöneticilerin gereksinimlerine göre farklı seviyelerde detaylandırılan temel teknik eğitimler

Hızlandırıcı Programlar

Çekirdek bir ekibin etkin sonuca hızla varması için gereken başlangıç ivmesini edineceği, teorik bilgi ve pratiği harmanlayan, ağırlıklı eğitim ile prototip çıktı oluşturma hedefine sahip programlar

Mentörlük

Kurum içinde yaşama geçirilmiş bir uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlama amaçlı değerlendirme, yönlendirme veya projelendirme temelli danışmanlık çalışmaları

keyboard_arrow_up