Akademi+ Kurumsal Bilgi Yönetimi

Kurumsal Hafıza En Değerli Sermayedir

  • Kurumsal içerik yönetimi nedir?

  • Kuruma sağladığı faydalar nedir?

  • İçerik sınıflandırması nasıl yapılır?

  • Taksonomi nedir?

  • Taksonomi haritası nasıl oluşturulur?

  • İçerik yaşam döngüsü nedir, nasıl yönetilir?

  • Bilgi güvenliği ve gizlilik nasıl ele alınmalıdır?

  • Kurumsal içerik kritik iş süreçleri ile nasıl ilişkilendirilir?

  • Kurumsal içerik yönetimi projelerinde nasıl başarılı olunur?

  • +++

Kurumsal İçerik Yönetimi alanında farklı disiplinlerden uzman danışmanlarımızın yönetiminde, değişken profildeki kitlelere sunmak amacıyla oluşturduğumuz uçtan uçta yetkinleşme programları, farklı yetenek havuzlarına ve gelişim haritasına sahip kurumların kendilerine özgü eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Kavramlarla Tanışma

Katılımcıların iş profillerinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunumlar

Temel Teknik Altyapı Eğitimleri

Proje teknik ekiplerinin, doğrudan veya dolaylı müşteri konumunda bulunan kurumsal paydaşların ve yöneticilerin gereksinimlerine göre farklı seviyelerde detaylandırılan temel teknik eğitimler

Hızlandırıcı Programlar

Çekirdek bir ekibin etkin sonuca hızla varması için gereken başlangıç ivmesini edineceği, teorik bilgi ve pratiği harmanlayan, ağırlıklı eğitim ile prototip çıktı oluşturma hedefine sahip programlar

Mentörlük

Kurum içinde yaşama geçirilmiş bir uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlama amaçlı değerlendirme, yönlendirme veya projelendirme temelli danışmanlık çalışmaları

keyboard_arrow_up