Akademi+ Kurumsal Mimari

Kurumsal Mimaride Bilgi Teknolojilerinden Fazlası Var

  • Kurumsal mimari nedir?

  • Etki analizi nasıl yapılır?

  • Kurumsal mimari yönetim modelinin bileşenleri nelerdir?

  • Kurumsal sözlük nasıl oluşturulur?

  • İş, uygulama, teknoloji ve veri mimarisi katmanları nasıl modellenir?

  • Çerçeve model yaklaşımı nedir?

  • Çerçeve modellerde uyarlama nasıl yapılır?

  • Mimari prensipler ve iletişim planı nasıl tanımlanır?

  • Kurumsal mimari organizasyon yapısı nasıl olmalıdır?

  • +++

Kurumsal Mimari alanında farklı disiplinlerden uzman danışmanlarımızın yönetiminde, değişken profildeki kitlelere sunmak amacıyla oluşturduğumuz uçtan uçta yetkinleşme programları, farklı yetenek havuzlarına ve gelişim haritasına sahip kurumların kendilerine özgü eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Kavramlarla Tanışma

Katılımcıların iş profillerinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunumlar

Temel Teknik Altyapı Eğitimleri

Proje teknik ekiplerinin, doğrudan veya dolaylı müşteri konumunda bulunan kurumsal paydaşların ve yöneticilerin gereksinimlerine göre farklı seviyelerde detaylandırılan temel teknik eğitimler

Hızlandırıcı Programlar

Çekirdek bir ekibin etkin sonuca hızla varması için gereken başlangıç ivmesini edineceği, teorik bilgi ve pratiği harmanlayan, ağırlıklı eğitim ile prototip çıktı oluşturma hedefine sahip programlar

Mentörlük

Kurum içinde yaşama geçirilmiş bir uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlama amaçlı değerlendirme, yönlendirme veya projelendirme temelli danışmanlık çalışmaları

keyboard_arrow_up