Akademi+ Yaratıcı Düşünce

Müşteri Deneyimini Merkeze Alan Düşünce

  • Tasarım odaklı düşünce nedir?

  • Tasarım odaklı düşünce metodolojisi nedir?

  • Tasarım odaklı düşünce metodolojisi hangi adımlardan oluşur?

  • Hangi araç ve teknikler tasarım odaklı düşünceyi destekler?

  • Tasarım odaklı düşünce diğer iyileştirme yöntemleri ile birlikte nasıl çalışır?

  • Tasarım odaklı düşünce için gereken yetenekler nelerdir, bu yetenekler nasıl geliştirilir?

  • +++

Yaratıcı Düşünce – Tasarım Odaklı Düşünce alanında farklı disiplinlerden uzman danışmanlarımızın yönetiminde, değişken profildeki kitlelere sunmak amacıyla oluşturduğumuz uçtan uçta yetkinleşme programları, farklı yetenek havuzlarına ve gelişim haritasına sahip kurumların kendilerine özgü eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor.

Kavramlarla Tanışma

Katılımcıların iş profillerinden bağımsız olarak ortak bilgi düzeyini edinmelerini amaçlayan, kavramın tanımı, hedeflenen sorun alanları, olası faydalar, yöntemler ve tipik uygulamaları özetleyen sunumlar

Temel Teknik Altyapı Eğitimleri

Proje teknik ekiplerinin, doğrudan veya dolaylı müşteri konumunda bulunan kurumsal paydaşların ve yöneticilerin gereksinimlerine göre farklı seviyelerde detaylandırılan temel teknik eğitimler

Hızlandırıcı Programlar

Çekirdek bir ekibin etkin sonuca hızla varması için gereken başlangıç ivmesini edineceği, teorik bilgi ve pratiği harmanlayan, ağırlıklı eğitim ile prototip çıktı oluşturma hedefine sahip programlar

Mentörlük

Kurum içinde yaşama geçirilmiş bir uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlama amaçlı değerlendirme, yönlendirme veya projelendirme temelli danışmanlık çalışmaları

keyboard_arrow_up