Anadolu Hayat Emeklilik süreç modelleme projesinde Metamodel Danışmanlık Hizmetini Mind2Biz verdi

Anadolu Hayat Emeklilik Değişim ve Proje Yönetimi Müdürlüğü kurumsal mimari ve süreç modelleme amaçlı kullanacağı Casewise Corporate Modeler ürünü ile ilgili Temel Modelleme ve Kullanıcı Eğitimi ve Sistem Yöneticisi Eğitimi’nin ardından projeye metamodel tasarım çalışmaları ile devam etmektedir.

Metamodel, kurum modelinde yer alacak farklı boyutlar (örn. strateji, süreç, organizasyon, uygulama, teknoloji, vb.), her boyuta özgü ele alınacak özellikler (örn. süreç için süreç adı, sürecin süresi, sürecin kategorisi, vb), boyutların birbirleri olan ilişkilerinin (örn. süreç-organizasyon, süreç-uygulama, süreç-teknoloji vb.) ve veri standartlarının tanımlandığı çatıdır. Metamodel ayrıca görselleştirmede kullanılacak grafik standartlarını (diyagram tipleri ve paletler, şablon diyagramlar, görselleştirme özellikleri vb.) belirler. Kurum modelleri metamodel tasarımlarının üzerinde geliştirilir. Bu şekilde farklı amaçlarla geliştirilen kurum modelleri (as-is, to-be) analiz amaçlı raporlanmaya, paylaşım amaçlı yayınlanmaya ve entegrasyon amaçlı veri aktarıma uygun yapıda tutulan birer veri kütüphanesidir.

Anadolu Hayat Emeklilik Değişim ve Proje Yönetimi Müdürlüğü’nce Mind2Biz danışmanlığında Casewise Corporate Modeler üzerinde oluşturulan Anadolu Hayat Metamodeli yürütülen odaklı çalışmalarla son versiyonuna getirilerek dokümante edilmiştir.

Bu çalışmaları takiben Anadolu Hayat, oluşan metamodel kurgularını kullanarak Casewise Corporate Modeler ortamında mevcut süreçlerin modellemesini gerçekleştirmiştir. Sınıflandırılmış ana süreçler ve ana süreçlere bağlı alt süreçler tanımlanmış, belirlenen süreçlere ait akışlar süreç modelleme açısından değerlendirilerek Corporate Modeler’a tanımlanmıştır. Süreçlerde risk ve iç kontrol noktaları belirlenmiştir. Bununla birlikte süreçlerin performans kriterleri için izleme ve ölçüm teknikleri tespit edilmiş, hedeflenen performans değerleri tanımlanmıştır. Süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında seçilen kritik süreçlerle ilgili süreç analizleri yürütülmüş ve dönüşüm tasarımları gerçekleştirilmiştir.

Casewise Corporate Modeler firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder.

Başarısı dünya çapında kanıtlanmış Casewise Corporate Modeler kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

keyboard_arrow_up