Anadolubank KVKK çözümü olarak emakin tabanlı KVKK Bilgi Sistemi’ni kullanacak

Anadolubank Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde Kişisel Veri İşleme Envanteri ile ilgili yasal yükümlülüklerini güvenilir ve süreklilik sağlayacak bir yöntemle yerine getirmek üzere bir çözüm arayışına girdi ve Mind2Biz’in sunduğu KVKK Bilgi Sistemi‘ni seçti.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğe göre sözkonusu envanterin hazırlanması için kurumların tüm süreçlerini kapsayacak şekilde şu aşamaları tamamlamaları gerekmektedir.

  1. Süreç veya faaliyet bazında kişisel verilerin tespiti
  2. Tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin belirlenmesi
  3. İşlenen kişisel verinin hukuki sebebinin tespiti
  4. Kişisel veri işleme amaçlarının tespiti
  5. Veri konusu kişi grubunun belirlenmesi
  6. İşlenen kişisel verilerin saklama süresinin belirlenmesi
  7. İşlenen kişisel verilerin aktarıldığı alıcı(gruplarının) belirlenmesi
  8. Yabancı ülkelere aktarılan kişisel verilerin belirlenmesi
  9. İşlenen kişisel veriler için alınan teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi

Low-code BPM platformu Emakin üzerinde geliştirilmiş olan KVKK Bilgi Sistemi, Anadolubank’ın kişisel veri envanterini yukarıda belirtilen aşamalara uygun olarak hızla oluşturmasını ve yönetmesini hedefliyor. Hazır onay akışı ile veri sorumlusu, hukuk, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri birimleri birlikte çalışarak işlenen kişisel verilerle ilgili kanun gereği oluşturulması gereken tüm tanımları kontrollü bir biçimde ele alabilecek ve gözden geçirerek onaylayabilecekler.

KVKK Bilgi Sistemi’nin yukarıdaki adımlara yönelik sunduğu kapsamlı hazır veri seti işleri çok kolaylaştıracak ve sistemin devreye alınışını hızlandıracak. Otomatik versiyonlama ile envanter revizyonlarının takibi kolaylaşacak. Veri envanterine göre oluşturulması gereken Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri otomatik olarak üretilebilecek ve diğer sistemlerde kolaylıkla kullanılabilecek.

keyboard_arrow_up