Ar-Ge Yönetimi

Ar-Ge Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Mevcut Ar-Ge ve Mühendislik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
  Assessment of Current R&D and Engineering Activities
  DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
  ASSESS
  Ar-Ge Proje Yönetimi
  R&D Project Management
  KAVRAMLARLA TANIŞMA
  CONCEPT
  Teknoloji Planlama
  Technology Planning
  KAVRAMLARLA TANIŞMA
  CONCEPT
  Teknoloji Planlama, Radar ve Yol Haritası Oluşturma
  Technology Planning, Radar and Roadmapping
  5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  5W1H
  Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Temel Kavramlar
  R&D and Intellectual Property Rights Fundamentals
  KAVRAMLARLA TANIŞMA
  CONCEPT
  Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Hakları İleri Seviye Yönetim
  Intellectual Property Rights Management in R&D
  5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  5W1H
  Ar-Ge Proje Yönetimi Danışmanlığı
  R&D Project Management Consultancy
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT
  Ar-Ge Organizasyonları için Danışmanlık
  R&D Organizational Consultancy
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT
  Ar-Ge Merkezi Kurulumu Danışmanlığı
  Establishing an R&D Center
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT

  Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, rutin olanın dışında bize yenilik sunan ve bilgi birikimimizi arttıran faaliyetlerdir. Endüstriyel Ar-Ge çalışmaları, temel Ar-Ge çalışmalarından farklı olarak, kurum karlılığına da hizmet edecek şekilde ve ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak yönde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Bu nedenle ucu açık faaliyetler olarak değil, inovasyonu besleyecek şekilde yönetilmesi gereklidir.

  “…Doğru ortamı sağladığınızda, doğru projeleri tarif ettiğinizde Ar-Ge “sonu olmayan” ve “riski çok olan” bir faaliyet değildir. Sağlanacak ortamın en önemli özelliği sabır ve sevecenlik dolu olması, kişilerin kendilerinin önemini hissetmeleridir…”, Bir Ar-Ge Öyküsü, R.Üreyen, “Mühendislik – Mimarlık Öyküleri IV”, TMMOB Yayınları, 2010

  Ar-Ge faaliyetlerinin doğasında bulunan belirsizlikleri yönetme, doğru projeleri seçme, bilgi tabanlı örgütler için yapılanma, projelerin finansmanları konuları doğru bir şekilde tanımlanırsa başarı kaçınılmazdır.

  Ar-Ge, girdisi ve çıktısı bilgi olan bir süreçtir. Kurum içinde alışageldiğimiz diğer süreçlerden farklı olarak, bu tip bir sürecin etkin sonuçlara ulaşması için farklı metotlara ihtiyaç duyulur. Temel farklarından biri, çalışmalar için gerekli zaman dilimleridir. Ar-Ge projelerinde temel amacın, bilgi biriktirmek, yapılacak yeniliklerin geliştirilmesi (bir anlamda yoktan var edilmesi) ve doğrulanması gerekliliği olması nedeniyle rutin ve standarda oturtulmuş aksiyonlar özgünlük gerektiren bu çalışma alanına birebir uygulanamaz.

  İçeriğinde geliştirme olduğu için, teknik belirsizliklerin her zaman çözümlenememesi ya da istenen sonuçlara ulaşamamak da bir risk olarak karşımıza çıkar. Bu faaliyetleri yürütebileceğiniz kişiler, genellikle donanımı yüksek, sorgulayıcı ve meraklı kişilerdir.

  Yukarıda saydığımız farklılık alanları (işin gerçekleştiği süre, birlikte çalıştığınız ekip, belirsizlik, vb.) Ar-Ge yönetimini özel bir çalışma alanı haline getirmektedir. Kurum içinde uygulanan diğer yöntemlerden farklı yaklaşımları benimseyerek ama aynı zamanda organizasyonel bütünlüğü koruyacak önlemleri alarak ilerlemek gerekiyor.

  Ar-Ge yapmak isteyen kurumlar iki tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır:

  • Kısa soluklu iyileştirmeler, hedefler belirlemek ve sürdürülebilir Ar-Ge planlarından uzak kalmak
  • İlk etapta kurumun uzak geleceği için yapılanma içine girmek ve Ar-Ge çalışanlarının değer yaratma sürecinden uzaklaştırmak

  Başarılı kurumlarda, Ar-Ge faaliyetlerinin doğasına uygun olarak yapılandırıldığını, ihtiyaçlara göre değişikliklerin yapıldığını, proje portföylerini stratejilerine uygun olarak yönettiklerini ve Ar-Ge personellerinin farklı ilerleme patikalarını tariflediklerini görüyoruz.

  Ar-Ge çalışmalarının, bir kurum için getirisini fazlalaştırmak için etkin yönetim araçlarını kullanmamız ve yapılandırmamız gerekiyor. Bu süreçte olmazsa olmaz araçlarımız, teknoloji yol haritalarının oluşturulması, proje portföyünün dengelenmesi, Ar-Ge projeleri için metrikler oluşturmaktır. Diğer yandan somut hedef ve gerçekleşmeleri gözden geçirecek mekanizmalar işleterek bu yolculukta devamlılığı sağlayacaktır.

  keyboard_arrow_up