Bülten 2 | Mind2Biz Bilişim 500’de | Avrupa Birliği projemiz NET-WMS yolu yarıladı | ITIL, CoBIT için Casewise süreç modelleri | İpek Kağıt’ta doküman yönetimi | Finans Leasing doküman yönetimi projesi | İş sürekliliği için iş süreçleri yönetimi

   
   
   
   
Temmuz’08
 
 
   
 
   
 
   
 
HABERLER …
 

Kofax’taki Gelişmeler ve Yeni Sürüm : KOFAX 8.0

Kofax firmasında son dönemde yönetim ve marka değişimleri gerçekleşti. Daha izlenebilir faaliyetlere yönelen ve daha dinamik bir ortam yaratmayı hedefleyen yeni yönetimle birlikte hem ürün hem firma ismi değişti. Yirmibeş yıldan beri sunduğu başarılı iş grafiğini birbirini takip eden elli finansal çeyrek-yıl boyunca karlılık açıklayarak sürdüren ve daha önce DICOM adı altında tanınan firma pazar liderliğini sağlayan ve daha öne çıkan ürün adı ile anılmaya karar vererek Kofax adını aldı. Ürün ailesinin temelini oluşturan ve Ascent Capture olarak tanınan ve dünya genelinde binlerce kuruluşta akıllı tarama, görüntü ve doküman işleme konularında tercih edilerek güvenle kullanılan ürünün adı da Kofax Capture olarak değiştirildi. Bu değişimle birlikte ürünün yeni versiyonu Kofax Capture 8.0 olarak yayınlandı ve firmanın özellikle fatura otomasyonu konusunda uzman iki güçlü teknolojisi Kofax Xtrata Pro ve INDICUS ürünleri Kofax Transformation Modules 3.5 sürümü altında birleştirilerek duyuruldu.

Mind2Biz, Bilişim 500’de Devam Ediyor

Mind2Biz vizyonunda yer alan kaliteli ve uygun çözüm sunma yaklaşımı paralelinde hizmetlerini sunmaya devam ederken pazardaki büyümeye paralel büyümesini sürdürerek Interpro Medya tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 firmasında yer almıştır. Uzun yıllardır Bilişim 500 sıralamasında yer alan Mind2Biz, temel faaliyet alanı olan kurumsal içerik ve süreç yönetim sistemleri kapsamında ürün ve hizmet yelpazesini de zenginleştirmeye devam etmektedir.

OpenText Mali Yılını Büyüyerek Kapattı

Kurumsal içerik yönetim yazılımları alanında dünya lideri olan OpenText’in Haziran 2008 sonu itibariyle kapattığı mali yılda özellikle Türkiye’nin de içinde bulunuduğu bölgede ortalama üstü bir büyüme gerçekleşti. OpenText içerik yönetimi alanındaki en büyük rakiplerinden Hummingbird’u satınaldıktan sonra zenginleşen ve güçlenen ürün yelpazesinden kaynaklanan güç ile pek çok projeyi başarıyla sonuçlandırmıştır. Tüm ürünler için en az 3 yıllık gelişim planları ile hareket eden OpenText, özellikle önem verdiği SAP ve Microsoft stratejik işbirlikleri kapsamında bu firmaların ürünleri ile entegrasyon seviyelerini artırmış ve kendi portal uygulaması yerine Microsoft portal platformu MOSS u destekleme kararı almıştır. Bu strateji sayesinde MOSS ortamında sağlanamayan bazı kurumsal içerik yönetim özellikleri tamamlanarak karşılıklı bir kazanım sağlanmıştır.

Butler Group Casewise’ı Değerlendirdi

Önde gelen analist kuruluşlardan Butler Group, Casewise’ı kurumsal yönetim, risk ve uyumluluk çözümleri açısından değerlendirdi. Sonuç olarak Visual Process Model for ITIL kavramı altında HTML formatında sunulan tüm ITIL yapısı ve GRCA adı verilen portal ve hazır model çözümlerinin, her ölçekte kurumun gereksinimine cevap verecek şekilde sunulması ile Casewise’ın pazardaki varlığını güçlendirdiği belirtildi. Casewise Gateway’in mükemel bir çözüm olarak kurumlara ITIL çerçeve modelini hızla anlamaları ve kendi durumlarını değerlendirme olanağı sunduğu belirtildi.

ITIL v2 ve v3 içeriğinin 1.000 den fazla akış diyagramı ile görsel hale getirilmesi, hazır modellerin kolaylıkla uyarlanabileceği modelleme ortamı, her iki versiyon arasındaki geçişleri, çerçeve modeller ile uyumluluk modellerinin örtüştürülmesi öne çıkan özellikler olarak vurgulandı.

AB Projemiz NET-WMS Yolu Yarıladı

Dağıtık mimarideki depo yönetim sistemleri arasında iletişim ve işbirliğini destekleyecek bir biçimde, özellikle 3 boyutlu yükleme/yerleştirme problem sahasında çeşitli optimizasyon teknikleri ve sanal gerçeklik teknolojilerini bir araya getiren çözümler geliştirmeyi hedefleyen Net-WMS projesi 3 yıllık proje planına uygun olarak ilerlemektedir.

Avrupa Birliği komitesince yürütülen yılsonu denetim aşamasını başarıyla tamamlayarak ilerleyen proje sonucunda tedarik zincirinde yer alan karar verme süreçlerini destekleyecek yazılım bileşenleri oluşturulacaktır.

Özellikle 3 boyutlu paketleme, yükleme, alan yönetimi, yükleme aktivitelerinde planlama ve çizelgeleme vb. konularda, gerek depo yönetimi gerekse transportasyon yönetim sistemleri seviyesinde doğrudan etkisi olacak ticari, bilimsel ve teknolojik çıktılar oluşturmayı hedefleyen projede en temel hedeflerden birisi de uygulamaların açık kaynak koduna dayalı olarak geliştirilmelidir.

CeBIT Bilişim’deyiz

7-12 Ekim 2008 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzünde düzenlen CEBIT eurasia Bilişim Fuarında olacağız. İş Dünyası Bilgi Teknolojileri salonu Hall de 2-260 no.lu alanda Mind2Biz ürün ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi alınabilir.

 
PROJELER …
 

Bir proje: İpek Kağıt OpenText – eDOCS DM Projesi

Temizlik kağıtları sektöründe pazar lideri olan ve Eczacibasi Grubu ile dünyanın en büyük temizlik kağıdı üreticilerinden olan Georgia Pacific ortaklığında faaliyetlerini sürdüren İpek Kağıt, OpenText eDOCS DM ile kurumsal doküman yönetim sistemi çalışmalarına başladı. Eczacıbaşı İpek Kağıt

Bir proje : Finans Leasing OpenText – eDOCS DM Projesi

Türkiye’nin önde gelen finansal kiralama kuruluşu Finans Leasing kiralama sürecinde yaşam döngüsü süren dokümanları kurumsal bir uygulama platformu üzerinde izleme hedefi doğrultusunda OpenText eDOCS DM i seçti. Projenin kurum ihtiyacı doğrultusunda leasing uygulaması ile entegre kullanımı sağlandı. Finans Leasing Doküman Yönetimi Projesi

 
ÜRÜNLER …
 

OpenText – eDOCS DM

Dünyanın onde gelen doküman yönetim sistemi olarak OpenText eDOCS DM kurumlara en ileri seviye gereksinimlere cevap verecek altyapıyı sunmaktadır. Teknolojik altyapı olarak sunduğu tüm özelliklerle bilgi teknolojisi birimlerine gereksinimleri karşılayacak esneklik ve yönetim kolaylığı sunarken, kullanıcılar için de ayrı uygulamalarda çalışma gereksinimi yaratmadan alıştıkları ortamlarda ve pratik kullanım olanakları sunar.

Kurumların rekabetçiliğe, sahip olunan bilginin kurum değerini artırmaya yönelik etkilerine ve verimliliğe olan kaygıları içinde kullanıma almaları gerekli en öncelikli uygulamalardan biri olan doküman yönetim sistemi ile elektronik ortamda yer alan ve yapısal olarak bir uygulama içerisinde yönetilmeyen tüm bilgilerin yönetimi sağlanır. Bilginin farklı versiyonlarına, istenen yerden, yetkiler dahilinde, hızla erişmek ve kurumsal bilgi statüsündeki birikimi izlenebilirlik dahilinde korumak doküman yönetim sisteminin en temel hedefidir. OpenText Document Management eDOCS Edition

 
DERLEME …
 

‘Bir An’ için Hazır Olmak

İş sürekliliği kavramı kurumların herhangi doğal veya insan kaynaklı bir felaket sonucunda en az maddi ve manevi zarar ile, kritik operasyonlarını en az kesintiye uğratacak, felaket öncesi duruma en hızlı şekilde geri döndürecek ve bilgi kaybı yaşanmayacak şekilde atlatabilmesi açısından önemlidir. “Bir an” için Hazır Olmak

 
keyboard_arrow_up