Burgan Yatırım OpenText eDOCS DM sistemi ile zengin entegrasyon olanakları için Mind2Biz eDOCS DLL kütüphanesinden yararlanıyor

Burgan Yatırım 2012 yılından beri Mind2Biz tarafından sağlanmış olan OpenText eDOCS DM Doküman Yönetim Sistemi ve bu sisteme entegre çalışan Metastorm Süreç Yönetim Sistemi üzerinde geliştirilmiş Talimat Takip Süreci’ni işletti.

Zamanla değişen gereksinimler ve Burgan Yatırım’ın organizasyonundaki yapısal değişiklikler sonrasında sözkonusu sisteme alternatif olacak farklı bir ortama geçme kararı verildi. Bu yenileme işlemi Mind2Biz tarafından sağlandı. Çalışma kapsamında OpenText eDOCS DM lisanslarının yenilenmesi, kütüphanede gereksinim duyulan değişiklerin yapılması ve sonrasında da kullanımda olan operasyonel Yatırım Sistemi ile entegrasyon için gerekli altyapının sağlanması yeraldı. Gerekli güncellemeler ve geçmiş bilgilerden gerekli olanların aktarımı sonrasında entegrasyon gereksinimleri iki aşamada ele alındı.

  • Web Servis geliştirilmesi : OpenText eDOCS DM sistemi ile ilgili gerekli entegrasyonları sağlamak amacıyla Web Servis geliştirilmesi hizmeti
  • eDOCS formu geliştirme : OpenText eDOCS DM içerisinde müşteri bilgilerinin girişinin sağlanacağı bir form geliştirilmesi hizmeti

Bunlardan ayrıca Burgan Yatırım BT organizasyonunun kullanımı için OpenText eDOCS DM doküman yönetim sisteminin gerekli fonksiyonlarına erişim sağlayan Mind2Biz eDOCS DLL kütüphanesi uyarlanarak teslim edildi. Sözkonusu DLL kütüphanesinin kullanımını kolaylaştırmak amaçlı dokümantasyon ve örnek uygulama sağlandı. DLL ve entegrasyon konusunda hızlı ilerleme sağlanabilmesine yönelik danışmanlık verildi. Diğer sistemlerle entegrasyon konusunda gerektiğinde destek hizmeti verilmeye devam ediyor.

OpenText eDOCS, bilgi birikiminizi yönetme ve bilgiye dayalı kurumsal varlıkların, günümüz iş koşullarında performansınızı artırmak için kullanımı alanlarında başarısı kanıtlanmış bir çözümdür. İş süreçlerine ait hassas iş bilgilerinin kontrollü yöntemlerle işlendiği, güvenlik tanımları altında korunduğu ve aynı zamanda günlük işlemler için ihtiyaç duyulduğu anda kolaylıkla erişilebildiği ortamlar yaratır. OpenText eDOCS DM Doküman Yönetim Sistemi, belgelerin ve birçok global organizasyonda yaygın olarak görülen “bilgi adalarının” etkili bir şekilde yönetilememesi nedeniyle artan verimsizliği giderir. Kullanıcıların iş içeriğini güvenlikli ve tümleşik bir ortamda toplamalarına, düzenlemelerine, yerleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak, belge temelli bilgi birikiminin denetlenmesine yardımcı olur.

Organizasyonların tip ve formattan bağımsız olarak tüm kurumsal içeriklerini tek bir merkezde düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Belgelerden, epostalardan, grafiklerden ve formlardan tartışma konularına, mühendislik çizimlerine, taranmış kağıt ve elektronik temelli kayıtlara kadar tüm içerik, kolayca erişilebilmesi ve alınabilmesi için birleşik bir bilgi tabanında toplanır. Kullanıcıların işlerini yapmak için yeni yollar öğrenmelerini gerektirmez, bilinen içerik oluşturma ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

  • 250 milyondan fazla belge kapasitesine sahip tek ve merkezi bir kütüphanedir.
  • Sistem kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için dağıtık mimari kurgusunda ölçeklendirilebilir yapıdadır.
  • Kullanıcı üretkenliği artırmak ve adatasyonu kolaylaştırmak için ‘istediğiniz gibi çalışan’ bir kullanıcı deneyimi sunar.
  • Bir konu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde derlenmesi için güçlü metaveri yaklaşımı ve arama özellikleri barındırır.
keyboard_arrow_up