Burgan Yatırım Talimat sürecini dijital ortamda OpenText Metastorm ve eDOCS DM üzerinde işletecek

Burgan Yatırım öncelikli hedef olarak tanımladığı Müşteri Talimatları Süreç Yönetimi Projesi’nde OpenText Metastorm BPM ve OpenText eDOCS DM çözümleri ve Mind2Biz ile çalışma kararı aldı. Kurulan sistemin zaman içinde kurumun tüm süreçleri için bir altyapı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ele alınması beklenen idari, içerik ve ürün/hizmet bazlı süreçlerle birlikte sistem, Burgan Yatırım bünyesinde süreç yaklaşımının çok kolay ve hızla uygulanabilmesine olanak verecektir. Tüm süreçlerin zaman içinde kolay gelişimine olanak verecek şekilde tasarlanabileceği ve hızla uygulamaya alınabileceği ortamın oluşturulması amaçlanmıştır.

Mind2Biz tarafından yürütülen projede Metastorm BPM sunucu kurulumunun ardından, talimat sürecinin detaylı analizi yapılmıştır. Talimat tiplerine göre değişen akış rotalarının ve karar noktalarının tümü analiz edimiş, proje kapsam dokümanında Burgan Yatırım’ın onayına sunulmuştur. Kapsamın kabulü ertesinde süreçlerin teknik tasarımı ve geliştirilmesi tamamlanmış ve testler gerçekleştirilmiştir. Talimat süreci altında doküman arşiv sistemi olarak entegre biçimde çalışacak olan OpenText eDOCS DM sisteminin tasarımı yapılmış, talimat sürecinin işleyeceği Metastorm BPM ve süreç içindeki doküman erişim/ekleme/silme vb. işlevlerin yapılacağı OpenText eDOCS DM sistemi arasında entegrasyon tamamlanmıştır. Aynı zamanda menkul değerler operasyonel sistem olan GPT ile Metastorm BPM entegrasyonu web servisler üzerinden sağlanmıştır. Entegrasyonlarla birlikte sistem kurulumlarının ve kullanıcı testlerinin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması ertesinde sistemin canlıya geçişi sağlanmıştır.

Talimat sürecinin dijital ortama aktarılması ile elde edilen kazanımlar

 • Müşteri talimatlarının en hızlı ve güvenli şekilde işlem görmesi
 • Farklı talimat tiplerine uygun değişken rotalama
 • Talimat durumlarının takip edilebilmesi ve gerektiği durumda müşteriye anlık durum bilgisi verilebilmesi
 • İşlem tarihçesinin izlenebilmesi
 • İşlem sırasında gereken evrakların anlık kontrolü
 • İş süreçleri konusunda raporlama ve analizler

OpenText Metastorm Business Process Management Suite, iş süreçlerinde sürekli gelişimi hedefleyen kurumlar için geliştirilmiştir ve bu vizyonu uygulamaya dönüştüren geniş kapsamlı ve lider konumunda bir çözüm platformudur.

 • Zengin süreç tasarım imkanları ile OpenText Metastorm BPM süreç sahiplerine, yöneticilere ve BT profesyonellerine kurumsal süreçlerinin zengin grafiksel modellerini oluşturma imkanı verir. Farklı süreçler içinde tekrarlayabilecek, yeniden kullanılabilir yapıdaki süreç parçaları ortak bir kütüphanede saklanabilir.
 • Sosyal BPM özellikler ile OpenText Metastorm BPM, iş yapış yöntemlerinde şeffaflığı, katılımı ve paylaşımı destekleyen bir altyapıdır. Bir süreç yürütülürken çevrimiçi sohbet özelliği sayesinde bir iş adımıyla ilgili olarak kurum içinde gerçek zamanlı bir tartışma ortamı sağlanır ve karşılıklı görüşmeler süreçle ilintili olarak saklanır.
 • BPM sistemlerinin en önemli getirilerinin başında harici uygulamalar ve veri kaynakları ile doğrudan entegrasyon yeteneği gelmektedir. OpenText Metastorm BPM “iş-dostu” entegrasyon nesneleri ve görsel entegrasyon modelleri ile teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılara, BT uzmanlarının ek geliştirme çabalarını beklemeksizin çok kısa sürelerde entegrasyon noktaları oluşturma imkanı vermektedir. OpenText Metastorm BPM ayrıca BT profesyonellerinin daha derin teknik entegrasyon gereksinimlerini de karşılamaktadır.
 • OpenText Metastorm BPM her yetenek seviyesindeki kullanıcıya hitap eden, kişilerin genel deneyimleriyle kolaylıkla adapte olabilecekleri benzersiz arayüzlere sahiptir. Kullanıcılar süreç adımlarını tamamlarken ihtiyaç duydukları diğer uygulamalar ve bilgilere kolaylıkla geçiş yapabilmekteler. Bunun yanısıra OpenText Metastorm BPM, mobil cihazlar, web tarayıcıları, Microsoft SharePoint ve JSR-168 portalleri, Microsoft Office gibi en yaygın kullanıcı arayüzleri ile hazır entegrasyona sahiptir.
 • OpenText Metastorm BPM hazır olarak sunduğu büyük ölçüde uyarlanabilen dashboard raporları ile kurumlara süreç verilerinin analizi yönünde büyük esneklik ve hız kazandırır.
keyboard_arrow_up