Casewise Analytics | Kurumsal mimari, iş süreçleri ve değişim planlama projelerinde süreç çalışmalarını iş zekasına dönüştürün

Kurumsal Mimari, İş Süreçleri veya Değişim Planlama projelerinde başarının yolu kritik süreçlerle ilgili doğru kararlar alma ve kazanımları kurumiçi ve paydaşlar arasında başarıyla yaygınlaştırma yeteneğinden geçer.

 • Kurumsal Zeka Uygulamaları – Bu tip uygulamalarda geliştirilen modeller, akış diyagramları ve kritik başarı faktörlerini ölçümleyen kontrol panelleri birer karar destek aracı olarak kullanılır.
 • What-if Analizleri – Bu tip uygulamalarda geliştirilen modeller, değişikliklerin etkisini görmek ve analiz etmek amacıyla kullanılır. Olası bir değişikliğin yaratağı risk, maliyet ve karmaşıklığın ölçümlenmesi esastır.

Kurumsal zeka uygulamaları, iş planlarının yönetilmesi hedefiyle oluşturulmuş kilit konumda karar destek sistemleridir. Oluşturulan raporlar kendi başlarına birer nihai sonuç değildir, ancak planlanan değişiklikle ilgili durumu, gelişimi, sorunları ve düzeltici faaliyetleri izlemeye yarar. Değişimin etkisini gözlemleme ve kurum içinde yaygınlaştırmaya yardımcı olur. Bu uygulamalarda geleneksel iş zekası uygulama tekniklerinden faydalanarak verileri çok boyutlu analiz etmek mümkündür.

 • Kontrol Panelleri – Kurum genelinde büyük resim nedir?
 • Crosstab/Pivot Tabloları – Süreç verilerinin birbirleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ne şekildedir?
 • Yatay/Dikey Görünümler – Süreçlerin yatay organizasyonu ve genelden detaya inen dikey kırılımları ne şekildedir?
 • Veri Depoları – Zaman içinde yönelimler nasıl değişiyor?

Tipik Örnekler

 • Kurgulanan mimarinin sağlıklı olup olmadığını ve yürürlükte olan kritik süreçleri gösteren bir skor kartı
 • Anahtar iş süreçlerinin hangi organizasyonel birim tarafından desteklendiğini gösteren bir pivot tablosu
 • Yapılacak değişikliğin ilgili süreçler, organizasyonel birimler, lokasyonlar ve uygulamalarla olan bağlantısını ve etkileşimini gösteren genelden detaya doğru kırılımlanan bir süreç modeli
 • Mimarinin varolan durumu ile hedeflenen durumunu karşılaştıran bir kontrol paneli

What if’Analizleri ise kullanıcıların temel model üzerindeki değişikliklerin etkisini anlamalarına yardımcı olur. Bu analizler ile istenen sonucu tahmin etmek amacıyla değişimin kurumun kalanı üzerindeki etkisi hakkında detaylı sorular sorulabilir. Çeşitli senaryoları model üzerinde çalıştırarak etkiler gözlemlenebilir, kazanımlar karşılaştırılabilir.

Tipik Örnekler

 • Değişimin şirketin geri kalanı üzerindeki etkisini tanımlama – kim ve ne etkileniyor, riskler nedir?
 • İş süreçleri üzerindeki düzenleyici değişiklikleri gözden geçirme – etkinin maliyeti nedir?
 • Modeli eniyileme – Sorunu çözmek, maliyeti ve karmaşıklığı minimize etmek için kaynaklar ne şekilde kullanılmalıdır?
keyboard_arrow_up