Casewise CM Intelligence

CM Intelligence Corporate Modeler kullanıcılarına Corporate Exchange içinde depolanan bilgi/verileri herhangi bir İş Zekası (BI) aracıyla birlikte raporlama imkanı verir. Sonuç olarak, CM Intelligence tüm kurum genelinde ihtiyaç sahiplerine bir model ortamını analiz etmek için sunulan en üstün çözümdür.

İş zekası, karar alıcılar tarafından kolay karar alınmasını sağlamak için şirket verisinin kullanılmasıdır. CM Intelligence çözümü raporları doğrudan Corporate Exchange dışında oluşturabilmek için SQL Raporlama Servisi, Hyperion, Cognos, Business Objects ve Crystal Reports gibi yaygın kullanımlı çeşitli BI araçlarına uyumlu mantıksal bir katman sağlar.

Kullanıcılar, etki analizleri gibi detaylı yada istenilen belirli senaryolarda hem veri hem de metadatalar üzerinde rapor oluşturabilirler. Ek olarak kullanıcılar uyum ve risk değerlendirme soruları, yada Altı Sigma ve Failure Mode Effect Analysis (FMEA) hesaplamaları için bu çözümden faydalanabilirler.

Bu esnek iş zekası raporlama çözümü BI araçları üzerinden sadece rapor oluşturmak için değil aynı zamanda bunları büyük bir önemle iletişimini ve dağıtımını sağlamak için geliştirildi. Kullanıcılar raporları birçok farklı dosya formatında (Word, PDF..) ve bunların Corporate Modeler içinde üretilen diyagramlarını da kapsayacak şekilde oluşturabilirler. Raporlara daha sonra hem Corporate Modeler araç setleri içinden yada uygun BI aracından erişilebilir. Bu işlevsellik sadece Kurum modeli etrafındaki iletişimi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda bütün kapsamı anlamak için analizler sağlayarak çevikliği artırır.

Kurulumun bir parçası olarak, önceden tanımlanmış 50 adet rapor da hazır sunulmaktadır. Bu raporlar, raporlama yapısını değiştirerek, yeni çizelgeler ekleyerek yada bütün raporun veri kayıt setini değiştirerek yeniden düzenlenebilir. Dahası raporlar, kurum markasına uygun olarak yeniden tasarlanabilir.

İş zekasını kullanmak birçok fayda sağlar. Bunlar:

Casewise Automodeler:

 • Karar alıcıları tek bir sürümle yetkilendirme olanağı
 • Geçerli, güncel ve amaca uygun bilgiye sahip olarak dinamik iş kararları alma imkanı
 • İş gücünü yoğun veri hacmi üzerinden kısa yanıtlama süreli raporlama olanakları ile donatma
 • “Eğer….. olursa, ne olur?” sorusuna anlık yanıtlar alabilme imkanı
 • Kullanıcıların alışkın oldukları ortamları kullanarak eğitim gereksinimlerini en aza indirme olanağı
 • Göremeyeceğiniz bilginin resmini inşa ederek gizli sorunları tespit etme yeteneği
 • Raporlarda alt seviye verilere erişerek bilgiyle birlikte çalışma seçeneği elde etme
 • Rekabet avantajlarının ne olduğunu hızla tanımlama yeteneği

CM Intelligence’in temel faydaları:

 • Kolay kullanılabilen ve herkes tarafından erişilebilen, esnek ve ölçeklenebilen raporlama çözümü
 • Veri hızlandırma projelerinde anında kullanılabilecek önceden tanımlanmış 50 rapor ile kurumsal modeli daha iyi anlayarak maliyet tasarrufu sağlamak
 • Etki analizleri yada iş süreklilik raporlar oluşturarak doğrudan ilişkili olmayan nesneler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlar
 • İletişim yeteneklerini güçlendirmek ve değişime karşı koymayı azaltmak için farklı taraflar için raporlar oluşturma imkanı verir
 • Corporate Modeler üzerindeki yatırımı hızlandırır ve kurumsal bilgiye dayalı kullanımı geliştirir

keyboard_arrow_up