Casewise Corporate Exchange | Süreç modellemede yeniden kullanılabilirliği sağlamak için merkezi, çok kullanıcılı model kütüphanesi

pdf indir

Kurumsal gelişim için işbirlikçi çözüm

Corporate Exchange, Corporate Modeler’da kurumsal modellemenizi destekleyen güçlü bir çok-kullanıcılı depolama ürünüdür. Corporate Exchange, bütün model verilerinizi nesne formatında ve merkezi bir veritabanı yapısında saklar. Yaygın veritabanı yönetim sistemleri üzerinde oluşturulan bu veritabanı, bilginin nasıl saklandığını düzenleyebileceğiniz genişletilebilir bir mimariye sahiptir.

Bu merkezi veritabanı gerçek takım işbirliğini, anahtar ölçümlerin ve tanımların depolanmasını ve model bütünlüğü ve tutarlılığı için modelleme nesnelerinin yeniden kullanımını sağlar.

Corporate Exchange:

 • Ortak veritabanı
 • Çoklu kullanım
 • Yeniden kullanılabilir model bileşenleri
 • Esnek seviyelendirme
 • Zengin görsel diyagramlar
 • Kullanıcı tanımlı nesneler ve özellikler

Corporate Modeler’da oluşturulan her görsel diyagram şekli, Corporate Exchange içinde tek bir ‘nesne’ olarak depolanır. Böylece modellenen her süreç adımı, departman, konum, veri, uygulama ve teknoloji yeniden-kullanılabilir şekilde veritabanında saklanır.

Modeller içinde önemli bilgileri yakalayın

Microsoft Visio gibi dosya-tabanlı diyagram oluşturma araçlarının tersine, Corporate Exchange, modelleme nesnelerinize çok sayıda anahtar bilgiyi depolamanıza olanak sağlar. Örneğin, eğer bir iş süreci adımını sunmak için bir nesne oluşturursanız, ‘özellikler’ penceresini açarak aşağıdaki tipte bilgileri dilediğiniz çeşitlilikte saklayabilirsiniz:

 • Süreç adımlarının nasıl gerçekleştirildiğini gösteren detaylı tanıtımlar
 • İşlem zamanları ve maliyetleri
 • Bütün ilişkili/birleşik dokumantasyon
 • v.b

Bu özellik olmaksızın etkili ve tutarlı bir gelişim için, işletmenin herhangi bir kısmı hakkındaki yeterli bilgiyi edinmek zor olacaktır.

Diyagramları ‘büyük resim’ için ilişkilendirip katmanlandırın

İş süreçleri ve sistemleri birbirinden kopuk ve bağımsız olamazlar. Bunun yerine birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kurumun uçtan-uca işini oluştururlar. İşleyiş zincirini analiz etmek ve farklı detay seviyelerine yukarıdan-aşağıya ulaşmak için, Corporate Exchange çok-boyutlu modeller oluşturmanız amacıyla diyagramları katmanlandırmanıza olanak tanır. Bu yolla ‘büyük resmi’ ve süreçleri anlayabilir ve potansiyel değişimlerin etkilerini kolaylıkla farkedebilirsiniz.

Hızlı ve tutarlı modelleme için model nesnelerini yeniden kullanın

Corporate Modeler’da oluşturulan ve Corporate Exchange’da tutulan herhangi bir modelleme nesnesi, model içerisinde yeniden kullanıma hazır durumdadır. Örneğin, eğer şirketinizin bir departmanını temsilen bir nesne oluşturursanız, bu aynı departman nesnesi modeliniz dahilindeki farklı diyagramlarda yeniden ve modele erişim yetkisi olan farklı kullanıcılar tarafından da kullanılabilir. Amaç nesnelerin kopyalanmadan yeniden kullanımı, dolayısıyla daha kolay yönetimidir.

Bu yeniden kullanılabilirlik, kullanıcıya nesneyi yeniden yaratma gereği bırakmadığından zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca bu özellik, modelleme takımınıza organizasyonun bir parçasını temsil eden herhangi bir nesneyi modellerken tutarlı bir nesne seti üzerinde çalıştığı güvencesini verir, kurumsal standardizasyonu getirir.

Süreç yönetiminin sürekliliği için modellerinizi hızlı güncelleyin

Nesnelerin yeniden kullanımı modellerinizi kolayca ve hızlı bir şekilde güncellemenizi sağlar. Bir modelleme nesnesinin kullanımını veya özelliklerini değiştirmeniz, o nesnenin modeldeki diğer bütün kullanımlarını güncelleyecektir. Böylece, kurumsal modellerinizi güncel olarak saklayabilir ve süreçlerinizi ve sistemlerinizi güncel prensiplere göre yönetebilirsiniz.

Kurumsal mimarinizin merkezi stratejik bilgi deposunu oluşturun

Corporate Modeler’da modellediğiniz ve ilişkilendirdiğiniz tüm nesneler (iş süreçleri, kaynaklar, konumlar, veriler, uygulamalar, teknoloji vb.) Corporate Exchange içinde depolanır.

Bu bilgi deposu:

Modelinizden bir ticari sunum mu yapmak istiyorsunuz? Bu da sorun değil. Casewise Automodeler, Corporate Modeler modellerinizden otomatik olarak Microsoft PowerPoint formatında sunumlar oluşturabilir.

 • Üst düzey yöneticilerin işletmenin yeteneklerini anlamasını ve daha nitelikli bilgi ile desteklenen doğru stratejik kararlar almasını sağlar.
 • BT takımlarının işletme süreçlerini, sistemlerini ve veri yapılarını anlayıp işletmenin gerek duyduğu BT çözümlerini üretmelerini sağlar.
 • Çalışanların görevlerini nasıl yürüteceklerini ve ‘büyük-resim’ de nasıl rol alacaklarını gösteren çevrim-içi bilgi bankasına erişmesini sağlar.
keyboard_arrow_up