Casewise Corporate Modeler | Kurumsal mimari, BT yönetimi, süreç geliştirme, iyileştirme, risk yönetimi, değişim yönetimi, süreç analizi, servis odaklı mimari vb. kurgulama çalışmalarınız için modelleme platformu

pdf indir

Corporate Modeler, Corporate Modeler Suite’in odağında yer alan, kullanımı kolay görsel modelleme aracıdır.

Kurumsal süreçler, bilgi teknolojisi mimarisi ve veri modellemeyi , dinamik nesneler ile birlikte bağlayarak roller, süreçler, uygulamalar ve teknolojiler arasındaki ilişkiyi anlama imkanı verir. Bu çok boyutlu görüntü arasında kullanıcılar değişimin etkisini görebilir, verimsizilkleri bulup elimine edebilir, en iyi uygulamaları tanımlayıp uygulayabilir ve bir kurumu gerçek anlamda destekleyen bilgi teknolojileri çözümlerini uygulayabilir.

Bir kurumu anlamanın en etkili yolu, onu bir araya getiren bileşenlerine ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl biraraya geldiğini göstermektir. Corporate Modeler’ın modellemeye yönelik olan nesne yaklaşımı kullanıcılara bunu yapabilme olanağı sağlar. Araç, kullanıcılara mantıksal nesne türleri tanımlama imkanı sağlayarak süreçleri kolay anlama ortamı sunar. Dahası kullanıcılar, ‘kritik başarı faktörleri’nden ‘ürün markası’ na kadar bir modelleme belirticinin gerektirdiği herhangi bir bileşeni sunabilmek için özel nesne türleri oluşturabilir.

Artan kurumsal ve düzenleyici uyum, en iyi uygulama ve etkin bilgi teknolojileri yönetimi ihtiyacı, kurumsal modellemeyi çoklu projeler için kaçınılmaz bir odak ve bilgi tabanı haline getirmiştir. İş ve bilgi teknolojileri ortak çalışmalarında çoklu disiplinli takımların modelleme ihtiyaçlarını karşılamak için esnek, ölçülebilir, kullanımı-kolay, ayrıcalıklı ve güçlü çözümlere ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın çözümü Casewise’ın tüm dünya tarafından benimsenmiş modelleme yazılımı olan Corporate Modeler’dır. Corporate Modeler, Oracle ve MS-SQL gibi var olan veritabanı platformlarınızda paylaşılan ve esnek bilgi depolama ortamı sağlar.

Corporate Modeler ile, iş ve bilgi teknolojileri profesyonelleri, verimsizlikleri bulup elemeye ve iş hedeflerine ulaşmak için uygun süreçleri hayata geçirmeye yardımcı olarak uçtan-uca iş süreçlerini hızla planlayabilir, analiz edebilir ve benzetim gerçekleştirebilirler.

Açık Görsel Modelleme

Bir kurumu anlamanın en etkili yolu, onu bir araya getiren bileşenlerine ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl biraraya geldiğini göstermektir. Corporate Modeler’ın modellemeye yönelik olan nesne yaklaşımı kullanıcılara bunu yapma imkanı verir. Kullanıcılara seçilmiş mantıksal nesne türleri sağlayarak durumu kolay anlama ortamı sunar.

Corporate Modeler, tam bir esneklik sağlar. Böylece şirketin bütün boyutlarıyla modelleme imkanına sahip olunur. Bu esneklik, proje takımlarına, insanlar, süreçler ve teknolojiler arasındaki temel ilişkileri açıklayan modeller inşa etmelerine olanak sağlar. Kullanıcılar, şirketin farklı boyutlarını yakalarken kendi modelleme hedeflerine yönelik özel yapı taşlarını da nesneler olarak tanımlayabilirler. Modelleme nesnelerinde depolanan bilginin türü istenen şekilde düzenlenebilir, değişiklikleri yönetip uygularken gerek duyulan bütün bilgiler kurgulanabilir, analiz etme, raporlama ve yayma imkanına sahip olunabilir.

keyboard_arrow_up