Casewise Corporate Publisher

pdf indir

Modellerinizi yaygınlaştırmak için Corporate Publisher HTML

Corporate Publisher HTML , Corporate Modeler™’da oluşturduğunuz kurumsal modellerinizden ayrıntılı websiteleri üreten, kullanımı kolay bir araçtır.

Corporate Publisher HTML modellerinizi bütün yukarıdan-aşağıya seviyeleri ve süreçler, işletmeler, konumlar, veri, uygulama ve teknolojileri koruyarak bağlantılı web sayfalarına dönüştürür.

Casewise Corporate Publisher HTML:

  • Web yayınlama arayüzü
  • Hedef kitleye göre değişen yayın setleri
  • Hızlı güncelleme
  • MS Word formatında raporlama
  • Kurumsal kimliğin yansıtılması
  • Doküman ve uygulama bağlama

Modelinizden hangi bilgilerin yayınlandığını ve sunulduğunu kesin olarak belirleyebilirsiniz. Bu belirlemeler yayın setleri şeklinde yeniden kullanım için saklanabilir.

Bunlara ek olarak, Corporate Publisher HTML, HTML ve CSS bilgisi gerektirmeden çıktı görünümlerine kurumsal kimliğinizi yansıtabileceğiniz kolay kullanımlı StyleSheetBuilder ile fonksiyonları zenginleştirmektedir.

HTML formatındaki süreç modellerinde kullanılması gerekli herhangi bir prosedür, talimat veya geribildirim amaçlı form gibi hertürlü doküman için bağlantı sağlanarak bu bilgilere de doğrudan erişim imkanı sunulabilmektedir.

Kurum içinde süreçleri yönetin

İşletmelerde çalışanlar, iş süreçlerini yerine getirirken farklı yöntemler izlerler yada belirli durumlarda rehberlik için daha fazla deneyimli çalışanlardan destek beklerler. Her iki durumda da işin tamamlanması veya müşteriye ürün/servisin ulaşması gecikebilir.

Corporate Publisher HTML, kurumlara, işletme dahilinde tanımlanmış, en iyi şekilde işletimi sağlanarak standartlaştırılmış iş süreçlerini doğrudan şirket intanetinde yayınlayarak, işletme verimliliğini maksimum seviyeye çıkarma imkanı verir. Böylelikle çalışanlarınız daima güncel süreç öğrenimlerine/tariflerine ulaşma imkanına sahip olur. Bu demek oluyor ki siz:

  • Çalışanlarınızın standartlaştırdığınız güncel süreç bilgilerine ulaşımını güvence altına alabilirsiniz.
  • Deneyimli çalışanların işe dahil olmasını beklemekten kaynaklanan gecikmeleri azaltabilirsiniz.
  • Süreçlerdeki değişiklikleri dakikalar düzeyinde hızla çalışanlarınıza ulaştırabilirsiniz.

Kurumsal değişim tasarılarını değerlendirme ve onaylama ortamı oluşturun

Başarılı iş geliştirme girişimleri, yöneticiler, iş analistleri, BT takımları ve işletme personeli arasında açık bir iletişimi gerektirir.

Corporate Publisher HTML, süreçlerin mevcut durumunu, onları işleten çalışanlarla, değerlendirmek amaçlı paylaşmanıza ve onlara modelin kesinliğini onaylatma imkanı sağlamanıza yardımcı olur. Böylelikle BT çalışanlarına bilgilerin açık bir şekilde aktarıldığı konusunda güvence verir.

Corporate Publisher HTML, süreçler konusunda oluşturulabilecek alternatif senaryolarla ilgili yöneticilerden, çalışanlardan, BT takımlarından, müşterilerden ve iş ortaklarından geribildirimler alma ve bu geribildirimlerle zenginleşen süreçleri hızla hayata geçirme imkanı sağlar.

Ayrıca, Corporate Publisher HTML, işin gelişimi için süreçlerin tüm içeriği ile birlikte yayınlanmasına olanak sunar. Corporate Publisher HTML sadece süreç tasarımlarınızı değil aynı zamanda süreçler içerisinde yer alan tüm kurumsal yapılarınızı, uygulama mimarilerini, BT altyapılarını ve veri modellerini de yayınlayacaktır.

Corporate Publisher HTML ile gelişim süreci içinde rol alan tüm çalışanlar varolan durumu, ne yapılması gerektiğini, hangi rolü üstlendiğini rahatça anlayabilir.

Kurumsal kimliğinizi yansıtan HTML sayfalar oluşturun

Corporate Publisher HTML, zengin görsel düzenleme seçenekleri sağlar. Böylece web/intranet sayfalarını kurumsal kimliğinizi yansıtacak görsellikte sunabilirsiniz.

Intranet sayfalarında kullanılacak renkler, başlıklar, grafikler ve butonlar kolaylıkla uyarlanabilir, standart HTML desteği ile özel formlar işletilebilir.

Yayınlanan intranet içinde diyagramlar site içinde kolay navigasyona imkan verecek şekilde bağlantılandırılmıştır. Böylelikle süreç akışlarını tümden detaya derinlemesine takip edebilir veya süreç geçişkenliğini yatayda kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Prosedürleriniz ve raporlar için Corporate Publisher Word

Corporate Publisher Word ile kurumsal modellerinizden otomatik olarak raporlar yada prosedürler oluşturabilirsiniz. Corporate Publisher Word Corporate Publisher HTML ile aynı yayınlama özelliklerine sahip olup profesyonel raporlar oluşturulmasını sağlar.

Corporate Publisher Word ile bütün diyagramları, (dokümanın ilgili bölümlerine bağlantılandırılan) nesne tanımlarını, içerik tablolarını ve indekslemeyi içeren Microsoft Word dokümanları otomatik olarak oluşturulur.

Modelde hangi bilginin yayınlandığı ve nasıl sunulduğu yayın setleri ile belirlenebilir ve ileriki yayınlamalar için saklanabilir.

Corporate Publisher Word ayrıca Microsoft Word şablonlarını da destekler böylece dokümanınızı herhangi bir kurumsal tarzda şekillendirebilirsiniz.

Modellerinizden otomatik olarak iş raporları oluşturun

İş süreçleri ve sistemlerini bir kere modellediğinizde, Corporate Publisher Word, işinizi iletmek için ayrıntılı ve profesyonel sunumlu rapor oluşturur.

Aslında, hedef kitlenizin modelinizi görmek için Corporate Modeler’a ihtiyacı yoktur ve oluşturulan dokümanınız geleceğe yönelik fikirler üretmek için bir görüşme dokümanı görevi görecektir.

keyboard_arrow_up