Casewise Erwin birleşmesi tamamlandı

erwin modeling

Veri yönetim uzmanı Erwin, pazar lideri konumunu Casewise ile daha da genişlettiğini duyurdu. Casewise çözümleri kurumlara sistem etkileşimlerini, iş süreçlerini ve kurumsal hiyerarşilerini stratejik kararlar alabilme amacıyla yakalama, dokümante etme ve görselleştirme imkanı sunar. 1989 yılından günümüze Casewise finans, telekomünikasyon, sigorta, enerji, sağlık, lojistik, yönetim kurumları gibi 3000’den fazla lider kurumda 30,000’den fazla iş analisti ve mimara iş süreçlerini yönetme konusunda yardımcı olmuştur.

Veri yönetim platformu erwin ile tamamen entegre olan Casewise, güçlü süreç modelleme imkanının yanı sıra kullanıcılara şu faydaları sunuyor:

  • Veri uyumu ve sıralama: Modellerin görselleştirilmesi ile, veri elemanlarının nasıl ve nerede kullanıldığını tanımlanabilir
  • Veri etki analizleri: Veri tasarımında yapılacak değişiklikler ile doğrudan etkilenecek uygulamalar, süreçler ve teknolojiler belirlenebilir
  • Veritabanı yapılarını tasarlayıp oluşturma: Görsel modeller ile doğrudan veri tabanı tasarımı ve veri tanım dili (DDL) oluşturulur
  • İş süreci simülasyonu: Var olan işlemleri analiz ettikten sonra, pahalı ve zaman harcayan uygulamalardan önce potansiyel değişikliklerin etkilerini değerlendirilir

keyboard_arrow_up