Casewise evolve ile kurumsal mimari projeleri evrim geçiriyor

EABPM Haberleri Casewise, evolve ile kurumsal mimari projeleri evrim geçiriyor

Casewise evolve, kullanıcıları süreçlerin merkezine konumlandırarak kurumunuzda sahip olduğunuz uzmanlık ve yeteneklerden faydalanma imkanı sunar. Sosyal teknolojideki gelişmeler sayesinde kurumsal silolar ötesinde çapraz işbirliği teşvik edilir ve kurumsal vizyon ve yürütme arasında mükemmel uyum sağlanır.

Kurumsal Mimari, Kendi Evriminde Bir Sonraki Aşamaya Ulaştı

Kurumsal ortam sürekli değişmekte. Global rekabette değişen büyük miktarda verinin etkisi büyük. Kurumlar, bununla birlikte değişmek zorunda. Eğer hızla sorunları ve fırsatları tanımlayıp, değişimin etkisini moleküler seviyede çözümleyemezseniz bu karmaşık yapıyı düzenlemek riskli olabilir. Kurumsal mimari için evrim zamanı!

En Değerli Bilgi Kaynağınızı Kullanın

Casewise evolve, kurumsal kadroyu, en önemli bilgi kaynaklarınızı kurumsal mimariyi yeniden inşa ederek bir araya getiren basit, yapısal bir yöntemdir.

Kazanımlar:

  • Kurum-çapında işbirliği
  • Gelişmiş yönetim
  • Kritik bilgileri açığa çıkarma

Temel Özellikler:

  • Kurumsal zeka kontrol paneli
  • Rol-bazlı erişim
  • Veri Yaşamdöngüsü Yönetimi
  • Sosyal teknoloji yetenekleri

İşbirliğini Destekleyin ve Geliştirin

Teknoloji ve kültür, bilginin kurumsal ve fonksiyonel departmanlar ve bölümler arasında paylaşımını zorunlu kılar. Evolve, siloları yıkar ve bu baskıları ortadan kaldırır. Evolve, sezgisel bir forum kullanarak işbirlikçi tartışma ve öğrenme imkanı sunar.

Görüşmelere Bir Yapı Sağlayın

Evolve, bir kurum için gerekli olan sosyal teknolojilerin açıklığı ve kontrolleri arasında doğru dengeyi elde etme imkanı verir. Evolve, veri yaşamdöngüsü yönetimi ve kurumsal yönetimi sağlamak, görüşmeleri izlemek ve yönlendirmek için belirli izleyicilere görünümler atama imkanı verir.


keyboard_arrow_up