Casewise evolve | Süreç modellerinizi sosyal teknolojilerle işbirliğine açın

pdf indir

İş dinamikleri sürekli değişmekte. Büyük verinin yarattığı global rekabet şartlarında kurumlar etkinliği artırmak ve değişim pratiklerinde sürekliliği sağlamak zorundalar. Eğer karmaşık bir kurumsal yapıya sahipseniz ancak belirlediğiniz sorun ve fırsatların yaratacağı etkiyi moleküler seviyede çözümleme imkanınız yoksa yapacağınız düzenlemeler riskli sonuçlar doğurabilir. Artık kurumsal mimaride evrim zamanı. İşgücünüzün sahip olduğu operasyonel uzmanlık ve duygusal zeka kapasitesini harekete geçirin.

En değerli bilgi kaynağınız işgücünüz

Web ortamında sunduğu yalın ve düzenli yapısıyla evolve kurumsal mimari bileşenlerinin tasarımı ve yeniden düzenlenmesinde temel bilgi kaynağı olarak operasyonel iş birimlerinden yararlanır. Çalışanların uzmanlık ve
duygusal zeka yeteneklerini iş zekası ile birleştirerek süreç verimini en üst seviyeye çıkarır ve olası sorunları önceden giderme yöntemini önceleyen bir çalışma biçimi sunar.

Kurumiçi paylaşım ve katılımı teşvik ederek geliştirin

Kurumlarda operasyonel iş birimleri ile fonksiyonel departmanlar arasında bilgi paylaşımı ve alışverişi gerek teknolojik gerekse kültürel sebeplerle zorlaşabilmekte. Evolve bu tür kısıtlamaları ortadan kaldırarak birbirinden kopuk bilgi yığınlarını tümleştirir. Görüş alışverişi, yorum iletme, anket vb. olanaklar ile kurumiçi ortak çalışma ortamını zenginleştirerek işgücünün bilinçlenme ve eğitimini kolaylaştırır.

evolve özellikler

Kazanımlar:

  • Sosyal teknolojilerle kurumiçi paylaşım ve katılım
  • Kurumsal zeka yönetim paneli ile reaktiften proaktif yönetime geçiş
  • Zenginleştirilmiş kontrol ve denetim mekanizmaları

Paylaşım ve kontrol mekanizmalarını dengeleyin

Evolve sosyal paylaşımın gerektirdiği açık ortamı organizasyonun gerektirdiği kontrol mekanizmaları ile dengeler. Farklı izleyici kitlelerine yönelik farklı görünümler tasarlamak mümkündür. Rol tabanlı erişim
modeli ile kontrol ve onay mekanizmaları, tartışma ve gözlemleme fonksiyonları ve verilerin yaşamdöngüsü yönetimi kurumsal denetim prensipleri dahilinde yürütülür.

pasta grafik

Veri görselleştirme

Kurumsal mimari bileşenleri web ortamında dinamik bir kurguda görselleştirilir. Üst seviyede navigasyonu sağlayan indeks sayfaları bulunur. Veriler nesne sayfalarında detaylandırılır. Tüm çizim ve diyagramlar ilgili nesnelerle bağlantılı ve birbirleri arası geçişler sağlanacak şekilde sunulur. Nesne verileri tablolar, filtreleme ve sıralama nitelikli listeler, matris vb. düzeneklerde görüntülenir. Nesne özellikleri yerinde düzenlenebilir, kontrol akışına veya görüşe sunulabilir.

 yol haritası (Gantt)

Etkileşimli görsel analiz ve kurumsal zeka

Kurumsal zeka yönetimi için gelişmiş görselleştirme olanakları mevcuttur. Yaşamdöngüsü, proje yönetimi vb. yol haritası grafikleri, fayda/maliyet analiz grafikleri, pasta grafikleri, çubuk grafikleri, basit veya kümelenmiş balon diyagramları ile veriler analiz amaçlı görselleştirilir. Tüm grafikler veritabanı nesneleri ile etkileşimlidir, veriler üzerinde filtre uygulanabilir. Kullanıcılar tasarlanmış sayfalar arasından seçme yöntemi ile kendi ana sayfalarını şekillendirebilirler.

 kümelenmiş balon grafiği

İş akışı ve sosyal etkileşim

Veri değişikliği onaylama
Yeni bir nesne eklendiğinde, silindiğinde veya veriler düzenlendiğinde onaylayıcı rolündeki kullanıcılar gözden
geçirene kadar bu değişiklikler veritabanına yansıtılmaz.
Nesne doğrulama
Kullanıcı bir nesneyi doğrulanması amacıyla belirlediği kullanıcılara yönlendirir, ilgili kullanıcılar doğruladığında
veriler nesne özelliklerine işlenir.
Site sayfaları onaylama
Tasarlanan bir indeks veya nesne sayfası belirli roldeki kullanıcılar ile paylaşılır. İlgili kullanıcıların herbiri gözden geçirme işlemini tamamladığında sayfa onaylanır.
 

Uyarı mesajı ile bilgilendirilen kullanıcılar görev kutularında kendilerine atanan işlemleri tamamlayarak sürecin akışını sağlar.

keyboard_arrow_up