Casewise, KOBİler için yeni bir süreç modeli yayınladı: Small Business Offering (SBO)

Casewise, küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir süreç modeli yayınladı. Small Business Offering (SBO) olarak isimlendirilen bu yeni çerçeve model, KOBİ ölçeğindeki kurumların genel işletme gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi.  

Bu model ile öncelikle temel süreçleri içeren, genel hatları ile hazır bir model üzerinde kurumların mevcutta varolan yapılarını ve gelecekte olmayı hedefledikleri durumlarını oluşturmaları hedefleniyor. Model ayrıca olası değişikliklerin yaratacığı etkileri analiz etmeye ve sonuçlarla ilgili yönetim sunumları oluşturmaya yönelik imkanlar da sunuyor.

Small Business Offering (SBO) ile ilgili değerlendirme yapan Casewise CEO Alexandre Wentzo, hedeflerinin geleneksel olarak kurumsal mimari ve iş süreçleri modelleme projelerine yüksek yatırım gereksinimi sebebiyle çekinceli yaklaşan küçük ve orta ölçekli şirketleri desteklemek olduğunu açıkladı.

Casewise Small Business Offering, kurumsal modelleme, mevcut durum ve gelecek durum analizi, yol haritası oluşturma, simülasyon ve raporlama gibi bileşenleri Casewise Suite üzerinde tek bir çatı altında birleştiriyor. Özellikle bulut bilişimdeki atlyapı gelişmeleri ve yazılımın bir servis olarak sunum imkanının gün geçtikçe kuvvetlenmesi bu tarz çözümlerle desteklendikçe küçük ve orta boy işletmelerden oluşan geniş bir pazarın gereklerine cevap vermek mümkün hale gelecek.


keyboard_arrow_up