Casewise Kurumsal Modelleme Çözümleri Mind2Biz ile Türkiye’de

EABPM Haberleri Casewise Kurumsal Modelleme Çözümleri Mind2Biz ile Türkiye'de

Kurumsal modelleme pazarının öndegelen sağlayıcılarından Casewise’in Türkiye temsilciğini Mind2Biz yürütecek. Kurumsal mimari ve süreç modelleme alanında, finans, kamu, telekomünikasyon, altyapı, gıda ve üretim gibi birçok lokomotif sektörde lider kuruluşlarca tercih edilerek kendini uluslararası düzeyde kanıtlanmış Casewise ürünlerini destekleme karar alan Mind2Biz, müşterilerine, iş süreçlerinin kurum mimarisini oluşturan diğer yapı birimleri ile entegrasyonunu sağlayan modelleme ve yönetim çözümleri sunmayı hedefliyor.

Casewise çözümleri, şirket birleşimleri veya yeniden yapılanma gereği yürütülen iş süreçleri modelleme ve iyileştirme çalışmalarından, e-ticaret, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri veya tedarik zinciri yöntemine yönelik süreç gereksinimlerinin tespiti, BT mimari ve teknoloji yönetimi, ITIL, kurum karnesi uygulamaları, ISO, HIPAA, COBIT, SOX, Basel II vb. sektörel uyum standartlarının gerekliliklerine kadar birçok uygulama alanıyla örtüşmekte ve kurumlara iş süreçlerini ve kurumsal mimari bileşenlerini modelleme, görselleştirme, analiz ve optimize etme yönünde gelişmiş olanaklar sunmaktadır. Çözümlerin öne çıkan özellikleri kullanım kolaylığı, çoklu kullanıcı ve model desteği, kurum genelinde ortaklaştırılmış bir çalışma ortamı sunması ve kurum içinde ve dışında web üzerinden yayınlama seçeneklerinin zenginliğidir.


keyboard_arrow_up