Casewise V-Modeler | Süreç çiziminde Visio’dan vazgeçemeyenler için çift yönlü gerçek zamanlı entegrasyon

Casewise V-Modeler- Visio kullanıcıları için ek işlevsellik

Casewise V-Modeler, Visio’nun bileşenlerini ve işlevselliğini kullanıcılara sağlamak için tasarlandı ve Visio’yu Casewise araç setinin önyüzü olarak kullanma imkanı verir. V-Modeler, kullanıcılara varolan Casewise Modeler diyagramları üzerinde Visio ile gerçek-zamanlı çalışma imkanı vererek kullanıcıların diyagramlar oluşturmalarına, diyagramları değiştirmelerine ve daha sonra diyagramları Corporate Exchange veritabanına geri saklamalarına olanak verir. V-Modeler mevcut Visio kullanıcıları için dinamik bir gerçek-zamanlı sistem olarak hareket ederek Corporate Exchange ile tek-yönlü araç olarak çalışır.

Casewise Modeler ile benzer olarak V-Modeler, aynı arayüz olarak Microsoft Visio’yu kullanmasına rağmen ana menü çubuğunda Casewise Modeler sekmesi yer alır. V-Modeler ile Visio’daki nesne paleti Casewise Modeler’da kullanılan paletle aynı olacaktır.

Varolan Casewise Modeler şablonlarını kullanarak V-Modeler, kullanıcılarına diğer diyagramlardaki nesne türlerini yeniden kullanma imkanı sunarak, Visio içinde diyagramları görüntüleme ve düzenleme, temel verileri ve nesnelerin özelliklerini görme imkanlarını verir.

Kullanıcılar, V-Modeler içinde oluşturulmuş ve Corporate Exchange içine geri saklanmış bir diyagramı Casewise Modeler ile açarak onun tüm olanaklarından yararlanarak modelleme olanaklarını genişletebilirler.

Casewise V-Modeler kullanıcılarına modelleme yeteneklerini Microsoft Visio ile genişletme imkanı verir.

Modelleri daha fazla geliştirmek için kullanıcılar, Casewise Modeler’ın ana bileşenlerinden biri olan Automodeler’ın bütün faydalarını kullanabilirler. Automodeler, varolan Microsoft Word, Excel, Project ve PowerPoint dokümanlarından veri alıp gönderme imkanı sağlayan güçlü bir araçtır. Ek olarak Automodeler, benzer MS Office araçları kullanarak verileri Corporate Exchange içinde güncellemenize imkan verir.

V-Modeler, iş ve kurum modellemenin yetki alanını geliştirmek ve kullanıcılara yüksek oranda esneklik ve işlevsellik sağlamak için tasarlandı. Halen Visio ile çalışan şirketler için V-Modeler, modelleme yeteneklerini ve kapasitelerini Microsoft Visio içinde geliştirebilme imkanı veren en ideal çözümdür.


keyboard_arrow_up