Casewise Web Modeler

Casewise Web Modeler

Şirketlerin, kurumsal ilişkilerin, BT altyapılarının, en iyi uygulama ve yönetişimin, risk ve uyumun, süreç modellemenin arz ve talep oranının ve analitik çözümlerin yönetilmesine yüksek seviyede verdiği stratejik önem son yıllarda ciddi oranda arttı.

İş Süreci Analizi ve Kurumsal Mimari alanlarında dünya çapında lider olarak tanınan Casewise, şirketlerin bu temel iş aktivitelerini yönetmelerine yardım edecek bir talep-bazlı, ölçülebilir ve kolayca erişilebilir çözüm ihtiyacını farketti.

Casewise ileri seviye geliştirme teknolojisi ile çevrimiçi, talep-bazlı modelleme ve diyagramlama aracı olan Casewise WebModeler’ı sağlıyor. Yeni nesil Zengin Internet Uygulamaları’nın birincisi olarak Casewise WebModeler hem Windows Sunucusu hem IIS (internet bilgi sunucusu) ortamında işler ve Microsoft Silverlight eklentisi ile herhangi bir tarayıcı ile çalışır.

Kullanıcıların uygulamaya ihtiyaç duyduğu anda erişim gereksinimini öngörerek Casewise WebModeler, tarayıcı-tabanlı yapısı aracılığıyla iş süreçlerini tasarlama ve modelleme imkanı sunarak her boyutta işletmede görev alan hem uzman hem de uzman olmayan kişiler için tasarlandı. Bunun yanısıra, kullanıcılar ek teknoloji yatırımı yapmadan uygulamaya herhangi bir zamanda herhangi bir yerden erişerek ‘gerçek değer’i tecrübe edebilirler.

Casewise WebModeler, Casewise’ın lider ve dünya çapında benimsenmiş modelleme yazılımı olan Corporate Modeler Suite ile tamamlayıcıdır. SaaS ( hizmet olarak yazılım) aracı olarak sunulan Casewise WebModeler, yazılım bakımı, operasyon ve destek yükünü azaltırken bir kullanıcının bilgisayarında uygulamayı kurma ve çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Saas medolojisi sonucunda, kullanıcıların yazılım satınalma maliyetleri hissedilir ölçüde azalır. Buna ek olarak, bu mekanizma ölçülebilir ve değerlendirilebilir lisanslama seçenekleri ile şirketlere kullanıcı sayısını genişletme imkanı verir.

‘İstekleri ve ihtiyaçları’ dikkate alınan kullanıcılar çevrimiçi bir modelleme aracına ihtiyaç duyacaklar ve Casewise WebModeler kullanıcılara varolan diyagramları düzenleme ve önceden-tanımlı diyagram şablonlarını baz alarak yeni diyagramlar oluşturma imkan sağlar. İşlevsellik açısından Casewise WebModeler, bir yeniden boyutlandırma / ölçeklendirme aracı içerir ve basit ‘sürükle-bırak’ yöntemiyle birleşik çoklu seçim imkanı sunar. Etkili büyütme aracı kullanıcılara, karmaşık diyagramların detaylı alanlarını yakınlaşma ile görüntüleme imkanı sağlar. Bunlara ek olarak, yeni gezinti penceresi kullanıcılara büyütme seçiminde çalışırken tüm modelle olan ilişkilerinde tam olarak nerede olduklarını görme imkanı verir.

keyboard_arrow_up