CeBIT eurasia’nın ardından…

3-8 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenen CeBIT eurasia Bilişim, ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 865 firma ve 160.000’i aşan ziyaretçi katılımı ile bu yıl da bilişim sektörünün en önemli organizasyonu olarak yerini aldı. Fuarda öncelikle ithalatçısı olduğumuz Kartvizit Yönetim Paketi (KYP)’nin lansmanını gerçekleştirdik. Sektör bağımsız bir ürün olan KYP, kontakt yönetim fonksiyonları, MsOutlook, Lotus Notes, GoldMine, Corel, Winfax tarzı uygulamalarla ortak çalışabilme yetenekleri ile yoğunlukla üst yönetim asistanları ve satış pazarlama organizasyonları tarafından tercih edildi. Fuarda ayrıca, birikim yönetimi çerçevesinde, Doküman ve İçerik Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Departmental Dokümantasyon Çözümleri ve diğer kağıtsız ofis çevre uygulamaları konusunda sunduğumuz ürün, danışmanlık, servis ve eğitim hizmetlerimizin tanıtımını yapma imkanını bulduk.

Fuar sırasında gerçekleşen 19. Bilişim Kurultayı’nda yaptığımız “Yeni İş Dünyasında İşbirlikçi Sistemlerin Önemi” başlıklı sunumda, günümüzün rekabetçi iş koşullarında organizasyonların eşgüdüme destek veren çalışma ortamları yaratma, birikimlerine kolaylıkla ulaşarak bunları operasyon ve kararlarında dinamik olarak kullanma zorunluluklarının altını çizerek öncelikle işbirlikçi sistemlerin temel işlevlerini aktardık, ardından iş akışı yönetim sistemlerine odaklandık. Bu tür sistemlerin seçimine yönelik kriterler konusunda bilgi vererek, implementasyon süreçleri ve karşılaşılan zorluklar üzerinde durduk.


keyboard_arrow_up