Covid-19 İş Yapma Biçimlerini Nasıl Etkiledi?

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Pazar Veri Anketine katılan şirketler 2020 yılında Covid-19 etkisi ile teknolojik altyapısına yatırım yapmış ve önlemler kapsamında uzaktan çalışma ile yeni iş yapış şekillerine adapte olmuştur. Çalışma ortamları ve çalışma yöntemleri hızla değişiyor. Dijital dönüşümün hızlanması tüm şirketleri daha yüksek bir adaptasyonla karşı karşıya bırakacak. Siz de bu adaptasyondan yüksek verimlilik elde etmek ve dijital dönüşüm konusunda kapsamlı bir destek almak isterseniz Mind2Biz ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüm çalışanlar için uzaktan çalışma modeline geçildi 42%
Belirli çalışanlar için uzaktan çalışma modeline geçildi 39%
Çalışanlara yeni/ek haklar tanındı 32%
Haftanın belirli günleri uzaktan çalışılacak şekilde planlama yapıldı 25%
Vardiyalı çalışma modeline geçildi %7
Herhangi bir değişiklik yapılmadı %5
(2020 anketine katılan 85 firma)

Kaynak: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Pazar Verileri, TÜBİSAD & Deloitte

keyboard_arrow_up